Các loại tiền điện tử:  21,875Trao đổi:  528Vốn hóa thị trường:  $824,563,935,569.33Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $46,479,868,480Tỷ lệ thống trị:  BTC: 37.9% ETH: 17.5%Phí gas trên ETH:  11 Gwei

Cryptocurrency Sectors by 24h Price Change

Chúng tôi đã tạo một chỉ số cho từng loại tiền điện tử. Các danh mục được xếp theo sự thay đổi giá trong 24h. Nhấp vào tên danh mục tiền điện tử để xem những thành phần cấu thành của chỉ số và hiệu suất giá gần đây của chúng.

#

Tên

Avg. Price Change

Mã tăng cao nhất

Vốn hóa thị trường

Tỷ lệ thống trị

Khối lượng

Gainers / Losers Number

1

Seigniorage

450111.62%

₫27,379,123,659,977

10.53%

0.13%

₫321,856,136,955

798 BTC

7 (78%)
2 (22%)

2

Stablecoin

39717.37%

₫3,561,140,685,814,232

0.48%

17.42%

₫1,107,840,984,756,693

2,747,718 BTC

73 (72%)
29 (28%)

3

Doge Chain Ecosystem

14.75%

₫0

0.00%

₫6,247,979,809

15 BTC

3 (60%)
2 (40%)

4

TRON Ecosystem

8.95%

₫149,016,382,881,369

2.01%

0.73%

₫8,896,549,743,953

22,066 BTC

7 (58%)
5 (42%)

5

Real Estate

8.37%

₫967,771,599,514

5.57%

0.00%

₫70,732,497,664

175 BTC

5 (50%)
5 (50%)

6

Algorithmic Stablecoin

8.27%

₫83,340,482,399,456

3.42%

0.41%

₫2,514,268,165,094

6,236 BTC

11 (58%)
8 (42%)

7

Privacy

8.19%

₫129,156,512,133,094

2.46%

0.63%

₫7,324,099,543,302

18,166 BTC

46 (56%)
36 (44%)

8

Smart Contracts

7.68%

₫5,633,723,885,683,788

1.57%

27.56%

₫247,373,425,197,262

613,547 BTC

102 (79%)
27 (21%)

9

Cardano Ecosystem

7.09%

₫370,455,713,100,917

3.71%

1.81%

₫17,968,076,905,903

44,565 BTC

13 (57%)
10 (43%)

10

Transport

6.09%

₫24,574,139,079

0.98%

0.00%

₫908,664,000

2 BTC

3 (75%)
1 (25%)

11

Rebase

5.62%

₫1,220,724,906,304

0.00%

0.01%

₫9,114,489,239

23 BTC

8 (57%)
6 (43%)

12

Framework Ventures Portfolio

5.00%

₫47,039,877,915,618,056

2.07%

63.97%

₫1,491,825,826,630,327

3,700,095 BTC

15 (94%)
1 (6%)

13

Chromia Ecosystem

4.94%

₫3,767,944,531,652

4.02%

0.02%

₫1,482,583,693,783

3,677 BTC

6 (75%)
2 (25%)

14

Aptos Ecosystem

4.93%

₫14,791,391,097,140

4.84%

0.07%

₫2,477,730,064,630

6,145 BTC

4 (100%)
0 (0%)

15

Binance Launchpad

4.89%

₫298,667,584,950,827

2.50%

1.46%

₫19,292,901,604,250

47,851 BTC

28 (97%)
1 (3%)

16

Yearn Partnerships

4.62%

₫11,645,497,696,233

5.07%

0.06%

₫4,285,989,894,284

10,630 BTC

9 (100%)
0 (0%)

17

Filesharing

4.52%

₫90,515,099,579,714

3.27%

0.44%

₫8,289,693,193,270

20,560 BTC

29 (78%)
8 (22%)

18

Binance Launchpool

4.50%

₫12,951,616,274,357

4.38%

0.06%

₫3,104,249,746,045

7,699 BTC

11 (92%)
1 (8%)

19

Farming as a Service (FaaS)

4.25%

₫0

0.00%

₫475,314,427

1 BTC

5 (71%)
2 (29%)

20

BNB Chain Ecosystem

4.16%

₫4,927,973,054,219,389

0.86%

24.11%

₫1,043,235,104,370,409

2,587,480 BTC

559 (63%)
322 (37%)

21

Fantom Ecosystem

3.89%

₫1,538,321,478,628,169

0.22%

7.53%

₫110,770,689,917,910

274,739 BTC

82 (82%)
18 (18%)

22

Storage

3.79%

₫83,858,501,309,783

2.41%

0.41%

₫8,134,217,757,329

20,175 BTC

29 (83%)
6 (17%)

23

Ethereum Ecosystem

3.33%

₫3,916,919,357,017,421

1.18%

19.16%

₫185,778,955,301,457

460,777 BTC

120 (60%)
81 (40%)

24

DeFiance Capital Portfolio

3.28%

₫872,963,655,193,641

1.46%

1.19%

₫44,860,134,441,051

111,264 BTC

12 (86%)
2 (14%)

25

Galaxy Digital Portfolio

3.23%

₫8,328,944,574,653,632

1.02%

40.75%

₫665,426,422,787,020

1,650,421 BTC

11 (100%)
0 (0%)

26

Loyalty

3.18%

₫4,194,019,960,823

3.20%

0.02%

₫2,573,979,202,694

6,384 BTC

9 (90%)
1 (10%)

27

DCG Portfolio

3.12%

₫11,564,110,169,404,138

0.99%

56.57%

₫816,896,545,232,170

2,026,104 BTC

20 (91%)
2 (9%)

28

Wrapped Tokens

3.00%

₫111,688,621,372,181

0.89%

0.55%

₫5,171,135,036,274

12,826 BTC

8 (73%)
3 (27%)

29

Web3

2.97%

₫494,467,375,242,352

3.72%

2.42%

₫39,005,341,697,102

96,743 BTC

72 (79%)
19 (21%)

30

USV Portfolio

2.97%

₫11,384,149,474,721,064

0.96%

55.69%

₫804,642,935,891,090

1,995,712 BTC

6 (100%)
0 (0%)

31

CMS Holdings Portfolio

2.75%

₫11,710,511,244,954,854

0.99%

57.29%

₫820,651,473,189,093

2,035,417 BTC

18 (72%)
7 (28%)

32

Multicoin Capital Portfolio

2.74%

₫12,776,568,017,015,480

1.08%

62.51%

₫844,807,810,217,390

2,095,331 BTC

19 (83%)
4 (17%)

33

Paradigm Portfolio

2.74%

₫46,036,315,710,389,896

1.53%

63.69%

₫1,380,285,148,682,327

3,423,447 BTC

12 (80%)
3 (20%)

34

Aave Tokens

2.73%

₫0

0.00%

₫0

0 BTC

7 (100%)
0 (0%)

35

Placeholder Ventures Portfolio

2.60%

₫11,536,747,287,879,660

0.96%

56.44%

₫808,519,670,679,884

2,005,328 BTC

15 (94%)
1 (6%)

36

Fabric Ventures Portfolio

2.56%

₫11,562,040,469,046,458

0.97%

56.56%

₫813,233,501,725,879

2,017,019 BTC

17 (94%)
1 (6%)

37

1Confirmation Portfolio

2.54%

₫11,574,307,893,717,370

0.98%

56.62%

₫811,665,592,212,053

2,013,130 BTC

9 (100%)
0 (0%)

38

Blockchain Capital Portfolio

2.51%

₫11,678,736,553,341,538

0.98%

57.14%

₫819,161,864,805,537

2,031,723 BTC

17 (100%)
0 (0%)

39

Kenetic Capital Portfolio

2.49%

₫4,171,205,050,259,353

1.13%

20.41%

₫196,339,466,570,664

486,970 BTC

41 (75%)
14 (25%)

40

Content Creation

2.49%

₫216,429,959,767,994

5.86%

1.06%

₫30,128,874,875,029

74,727 BTC

38 (79%)
10 (21%)

41

Pantera Capital Portfolio

2.47%

₫12,273,456,856,473,300

1.08%

60.04%

₫851,863,065,890,637

2,112,830 BTC

42 (82%)
9 (18%)

42

Cosmos Ecosystem

2.43%

₫205,283,551,254,931

3.53%

1.00%

₫9,757,974,480,427

24,202 BTC

55 (83%)
11 (17%)

43

Interoperability

2.41%

₫145,699,622,005,056

2.00%

0.71%

₫8,491,789,192,967

21,062 BTC

26 (65%)
14 (35%)

44

Olympus Pro Ecosystem

2.29%

₫4,444,061,890,752

3.31%

0.02%

₫548,354,553,612

1,360 BTC

6 (86%)
1 (14%)

45

Wallet

2.28%

₫43,992,454,733,839

4.89%

0.22%

₫4,612,992,295,761

11,441 BTC

21 (70%)
9 (30%)

46

Huobi Capital Portfolio

2.27%

₫47,250,670,215,901,312

2.27%

64.23%

₫1,455,215,930,232,509

3,609,293 BTC

17 (89%)
2 (11%)

47

Retail

2.21%

₫862,050,905,788

1.37%

0.00%

₫15,891,592,349

39 BTC

3 (75%)
1 (25%)

48

Lending & Borrowing

2.20%

₫61,193,945,766,675

3.44%

0.30%

₫3,898,772,419,111

9,670 BTC

34 (81%)
8 (19%)

49

Binance Labs Portfolio

2.19%

₫11,619,366,744,655,202

0.98%

56.84%

₫814,655,014,061,971

2,020,545 BTC

22 (79%)
6 (21%)

50

Moon Knight Labs

2.19%

₫38,145,264,973

3.54%

0.00%

₫2,570,012,939

6 BTC

3 (75%)
1 (25%)

51

PetRock Capital Portfolio

2.13%

₫1,646,634,278,942

0.01%

0.01%

₫250,102,354,563

620 BTC

9 (64%)
5 (36%)

52

Hashkey Capital Portfolio

2.12%

₫3,988,295,178,552,471

1.25%

19.51%

₫184,116,763,672,183

456,655 BTC

18 (90%)
2 (10%)

53

Injective Ecosystem

2.03%

₫6,163,538,605,296,538

1.17%

30.15%

₫1,084,215,780,359,223

2,689,122 BTC

96 (80%)
24 (20%)

54

Masternodes

2.02%

₫29,584,953,247,750

2.87%

0.14%

₫2,800,630,598,824

6,946 BTC

66 (71%)
27 (29%)

55

Winklevoss Capital Portfolio

1.99%

₫46,635,349,553,524,152

1.99%

63.39%

₫1,461,990,967,715,353

3,626,097 BTC

6 (100%)
0 (0%)

56

Electric Global Portfolio

1.97%

₫30,087,911,712,107,976

70.67%

₫1,954,612,400,769,049

4,847,919 BTC

11 (92%)
1 (8%)

57

Rollups

1.94%

₫22,539,679,214,096

3.01%

0.11%

₫995,960,971,329

2,470 BTC

8 (100%)
0 (0%)

58

Coinbase Ventures Portfolio

1.88%

₫11,777,174,901,316,588

1.00%

57.62%

₫820,266,145,406,233

2,034,462 BTC

33 (75%)
11 (25%)

59

AI & Big Data

1.86%

₫25,800,505,344,108

2.85%

0.13%

₫3,804,417,320,295

9,436 BTC

31 (67%)
15 (33%)

60

Exnetwork Capital Portfolio

1.78%

₫355,240,395,633,064

2.53%

1.74%

₫13,007,243,440,891

32,261 BTC

58 (64%)
32 (36%)

61

DragonFly Capital Portfolio

1.69%

₫11,558,138,621,722,496

0.98%

56.55%

₫812,624,289,503,883

2,015,508 BTC

14 (88%)
2 (13%)

62

Alameda Research Portfolio

1.65%

₫12,987,304,269,463,136

1.02%

63.54%

₫853,314,432,368,101

2,116,430 BTC

41 (64%)
23 (36%)

63

MVB

1.64%

₫20,956,466,653,135

1.78%

0.10%

₫1,907,503,944,832

4,731 BTC

23 (66%)
12 (34%)

64

Arrington XRP Capital Portfolio

1.60%

₫48,949,382,506,920,280

2.04%

66.55%

₫1,603,690,537,018,002

3,977,547 BTC

28 (78%)
8 (22%)

65

IoT

1.57%

₫75,987,496,095,440

1.74%

0.37%

₫4,010,020,207,943

9,946 BTC

27 (69%)
12 (31%)

66

Entertainment

1.56%

₫49,551,903,716,164

11.62%

0.24%

₫11,393,947,130,343

28,260 BTC

40 (73%)
15 (27%)

67

Polychain Capital Portfolio

1.55%

₫11,792,739,338,468,242

1.00%

57.69%

₫820,182,790,371,163

2,034,255 BTC

19 (83%)
4 (17%)

68

Metaverse

1.54%

₫232,944,122,379,381

4.44%

1.14%

₫30,651,178,571,283

76,022 BTC

142 (65%)
77 (35%)

69

Scaling

1.51%

₫264,784,799,821,152

2.77%

1.30%

₫14,901,044,590,480

36,958 BTC

33 (79%)
9 (21%)

70

Oracles

1.48%

₫109,641,065,226,443

8.89%

0.54%

₫18,113,451,794,161

44,926 BTC

25 (61%)
16 (39%)

71

Avalanche Ecosystem

1.44%

₫2,023,252,556,153,292

0.40%

9.90%

₫889,112,862,252,397

2,205,219 BTC

122 (68%)
58 (32%)

72

Polkadot Ecosystem

1.44%

₫304,297,741,512,186

3.94%

1.49%

₫23,696,914,831,138

58,774 BTC

63 (64%)
35 (36%)

73

Analytics

1.43%

₫11,758,100,105,631

4.87%

0.06%

₫543,681,358,348

1,348 BTC

7 (70%)
3 (30%)

74

Sports

1.36%

₫31,314,230,024,356

4.22%

0.15%

₫9,662,550,828,118

23,966 BTC

63 (76%)
20 (24%)

75

BoostVC Portfolio

1.36%

₫11,633,689,805,750,362

0.97%

56.91%

₫812,407,326,193,523

2,014,970 BTC

11 (73%)
4 (27%)

76

Farastarter

1.34%

₫639,399,413

1.34%

0.00%

₫53,333,239

0 BTC

1 (100%)
0 (0%)

77

Doggone Doggerel

1.33%

₫470,384,328,586,813

6.33%

2.30%

₫35,882,169,416,115

88,997 BTC

53 (60%)
36 (40%)

78

Fenbushi Capital Portfolio

1.33%

₫239,417,015,041,179

1.56%

1.17%

₫8,947,757,704,589

22,193 BTC

9 (82%)
2 (18%)

79

Ferrum Network

1.31%

₫443,849,396,652

0.49%

0.00%

₫37,186,820,493

92 BTC

8 (50%)
8 (50%)

80

Arbitrum Ecosystem

1.31%

₫3,273,869,062,301,932

0.08%

16.02%

₫981,001,191,200,548

2,433,124 BTC

71 (66%)
37 (34%)

81

DeFi

1.25%

₫1,023,634,704,381,448

2.53%

5.01%

₫73,046,513,794,962

181,173 BTC

315 (68%)
145 (32%)

82

Polygon Ecosystem

1.16%

₫587,355,653,150,520

2.41%

2.87%

₫47,131,579,545,656

116,898 BTC

107 (65%)
58 (35%)

83

Trustswap Launchpad

1.16%

₫1,131,888,143,124

2.69%

0.01%

₫48,609,774,653

121 BTC

13 (54%)
11 (46%)

84

Memes

1.14%

₫469,838,102,729,610

6.33%

2.30%

₫35,898,379,263,129

89,037 BTC

86 (63%)
51 (37%)

85

Spartan Group

1.10%

₫228,628,661,950,997

2.11%

1.12%

₫12,019,559,047,028

29,811 BTC

29 (71%)
12 (29%)

86

Three Arrows Capital Portfolio

1.10%

₫11,783,371,886,557,558

1.00%

57.65%

₫820,041,914,814,007

2,033,906 BTC

24 (69%)
11 (31%)

87

Logistics

1.10%

₫37,117,658,519,878

1.06%

0.18%

₫978,029,689,229

2,426 BTC

6 (50%)
6 (50%)

88

Yield Aggregator

1.05%

₫20,156,452,083,668

0.75%

0.10%

₫3,270,095,103,162

8,111 BTC

26 (76%)
8 (24%)

89

Internet Computer Ecosystem

1.05%

₫26,310,262,862,478

1.64%

0.13%

₫538,161,075,275

1,335 BTC

2 (100%)
0 (0%)

90

Harmony Ecosystem

1.02%

₫703,632,991,475,193

0.05%

3.44%

₫169,632,898,442,561

420,731 BTC

11 (69%)
5 (31%)

91

a16z Portfolio

0.98%

₫12,048,521,361,513,598

1.06%

58.94%

₫835,732,052,245,976

2,072,821 BTC

15 (79%)
4 (21%)

92

DAO

0.95%

₫319,863,086,390,982

3.91%

1.56%

₫29,324,038,923,222

72,731 BTC

101 (67%)
50 (33%)

93

Coinfund Portfolio

0.94%

₫241,876,792,766,522

2.02%

1.18%

₫9,378,957,637,412

23,262 BTC

8 (57%)
6 (43%)

94

Launchpad

0.93%

₫8,183,381,033,635

0.85%

0.04%

₫441,506,883,687

1,095 BTC

47 (57%)
35 (43%)

95

Derivatives

0.89%

₫51,076,154,856,442

1.16%

0.25%

₫3,548,990,509,169

8,802 BTC

28 (61%)
18 (39%)

96

LedgerPrime Portfolio

0.89%

₫40,893,386,393,510

2.00%

0.20%

₫1,574,952,579,396

3,906 BTC

7 (64%)
4 (36%)

97

ParaFi Capital

0.88%

₫167,560,773,866,647

2.46%

0.82%

₫7,982,544,181,411

19,799 BTC

9 (64%)
5 (36%)

98

Moonriver Ecosystem

0.85%

₫3,785,886,619,246,765

0.28%

18.52%

₫1,111,706,713,905,213

2,757,306 BTC

17 (81%)
4 (19%)

99

Governance

0.83%

₫296,945,285,983,561

4.08%

1.45%

₫25,730,564,404,171

63,818 BTC

70 (64%)
39 (36%)

100

VR/AR

0.81%

₫4,033,760,713,901

1.18%

0.02%

₫1,100,911,581,599

2,731 BTC

14 (67%)
7 (33%)

101

Communications & Social Media

0.74%

₫7,640,719,509,002

4.49%

0.04%

₫2,654,686,191,590

6,584 BTC

5 (56%)
4 (44%)

102

Soccer

0.72%

₫3,299,157,749,483

3.03%

0.02%

₫1,635,446,827,228

4,056 BTC

34 (72%)
13 (28%)

103

Music

0.71%

₫3,926,380,534,294

1.46%

0.02%

₫429,843,573,802

1,066 BTC

10 (59%)
7 (41%)

104

Move To Earn

0.70%

₫8,120,166,123,887

1.92%

0.04%

₫2,623,341,220,614

6,507 BTC

15 (56%)
12 (44%)

105

Play To Earn

0.64%

₫93,163,203,520,935

1.89%

0.46%

₫12,358,114,169,364

30,651 BTC

139 (57%)
104 (43%)

106

NFTs & Collectibles

0.64%

₫335,850,983,042,616

4.01%

1.64%

₫48,938,759,404,464

121,380 BTC

290 (65%)
159 (35%)

107

BullPerks Launchpad

0.58%

₫1,619,633,472,915

1.06%

0.01%

₫404,000,561,578

1,002 BTC

28 (58%)
20 (42%)

108

Terra Ecosystem

0.54%

₫29,965,247,846,889

2.95%

0.15%

₫2,444,044,057,268

6,062 BTC

7 (70%)
3 (30%)

109

Yield Farming

0.53%

₫206,083,067,250,283

2.69%

1.01%

₫13,623,438,695,029

33,789 BTC

95 (67%)
47 (33%)

110

Polkastarter

0.46%

₫4,557,721,569,397

3.25%

0.02%

₫448,318,999,363

1,112 BTC

32 (60%)
21 (40%)

111

Insurance

0.45%

₫8,451,615,950,410

1.21%

0.04%

₫158,150,282,932

392 BTC

15 (71%)
6 (29%)

112

Solana Ecosystem

0.45%

₫1,906,621,045,863,153

0.80%

9.33%

₫892,497,302,124,029

2,213,613 BTC

98 (56%)
76 (44%)

113

Energy

0.43%

₫5,833,877,454,141

1.35%

0.03%

₫159,810,954,946

396 BTC

5 (45%)
6 (55%)

114

BlueZilla

0.41%

₫318,790,711,696

1.30%

0.00%

₫6,736,568,421

17 BTC

10 (59%)
7 (41%)

115

MetisDAO Ecosystem

0.39%

₫1,967,241,056,507

1.12%

0.01%

₫40,272,267,564

100 BTC

2 (29%)
5 (71%)

116

Asset Management

0.36%

₫18,804,720,793,144

0.54%

0.09%

₫631,210,452,939

1,566 BTC

37 (64%)
21 (36%)

117

Jobs

0.34%

₫3,702,515,007

0.65%

0.00%

₫368,635,948

0.9143 BTC

2 (67%)
1 (33%)

118

Fan Token

0.33%

₫8,124,084,954,618

2.87%

0.04%

₫3,495,269,715,996

8,669 BTC

52 (68%)
24 (32%)

119

Gaming

0.31%

₫169,297,527,251,298

4.35%

0.83%

₫28,134,371,033,064

69,780 BTC

206 (58%)
147 (42%)

120

USD Stablecoin

0.28%

₫3,535,354,072,046,681

0.49%

17.30%

₫1,101,933,614,480,815

2,733,066 BTC

19 (61%)
12 (39%)

121

Research

0.23%

₫323,346,844,860,037

2.63%

1.58%

₫10,913,831,683,978

27,069 BTC

8 (67%)
4 (33%)

122

EUR Stablecoin

0.22%

₫4,011,893,978,980

0.45%

0.02%

₫156,949,723,951

389 BTC

5 (71%)
2 (29%)

123

Media

0.20%

₫184,622,439,364,443

2.54%

0.90%

₫16,247,394,109,122

40,298 BTC

41 (76%)
13 (24%)

124

HECO Ecosystem

0.17%

₫18,848,332,622,349

1.48%

0.09%

₫901,739,052,334

2,237 BTC

13 (57%)
10 (43%)

125

LaunchZone

0.13%

₫17,039,435,607

0.72%

0.00%

₫16,279,354,043

40 BTC

8 (57%)
6 (43%)

126

Gambling

0.06%

₫3,038,135,298,015

0.66%

0.01%

₫205,651,981,787

510 BTC

22 (69%)
10 (31%)

127

Protocol-Owned Liquidity

0.01%

₫2,738,565,326,442

3.57%

0.01%

₫425,178,709,456

1,055 BTC

5 (45%)
6 (55%)

128

Sharing Economy

0.03%

₫16,384,444,323,605

2.18%

0.08%

₫356,971,291,789

885 BTC

7 (70%)
3 (30%)

129

DeFi Index

0.03%

₫926,055,005,805

2.40%

0.00%

₫4,547,804,000

11 BTC

4 (80%)
1 (20%)

130

Icetea Labs

0.03%

₫1,129,933,207,692

3.44%

0.01%

₫45,727,470,704

113 BTC

12 (52%)
11 (48%)

131

E-commerce

0.06%

₫2,435,576,947,780

0.58%

0.01%

₫190,727,190,891

473 BTC

13 (76%)
4 (24%)

132

Options

0.13%

₫420,722,776,086

0.93%

0.00%

₫41,496,687,292

103 BTC

6 (46%)
7 (54%)

133

Tokenized Gold

0.17%

₫24,801,312,142,893

0.02%

0.12%

₫250,082,090,997

620 BTC

2 (40%)
3 (60%)

134

DAO Maker

0.18%

₫5,211,820,420,417

1.21%

0.03%

₫1,101,569,881,292

2,732 BTC

16 (48%)
17 (52%)

135

PolkaFoundry Red Kite

0.30%

₫2,148,150,899,760

2.98%

0.01%

₫104,512,090,251

259 BTC

19 (49%)
20 (51%)

136

OKEx Blockdream Ventures Portfolio

0.30%

₫1,171,473,262,950,708

2.35%

₫43,706,106,331,017

108,402 BTC

35 (50%)
35 (50%)

137

Distributed Computing

0.32%

₫124,255,185,432,056

2.12%

0.61%

₫6,364,086,595,828

15,784 BTC

34 (69%)
15 (31%)

138

Poolz Finance Portfolio

0.32%

₫4,588,521,398,444

2.41%

0.01%

₫671,030,452,008

1,664 BTC

10 (40%)
15 (60%)

139

Identity

0.32%

₫11,994,295,050,650

0.03%

0.06%

₫1,204,745,500,078

2,988 BTC

9 (60%)
6 (40%)

140

Near Protocol Ecosystem

0.41%

₫169,093,203,132,473

7.26%

0.83%

₫16,819,551,837,985

41,717 BTC

14 (70%)
6 (30%)

141

Celo Ecosystem

0.42%

₫14,679,347,036,116

3.16%

0.07%

₫2,268,980,916,150

5,628 BTC

7 (47%)
8 (53%)

142

DeFi 2.0

0.44%

₫7,315,365,647,858

0.01%

₫7,942,381,437,522

19,699 BTC

8 (53%)
7 (47%)

143

Decentralized Exchange (DEX) Token

0.44%

₫277,739,996,673,788

1.58%

1.33%

₫30,792,729,223,342

76,374 BTC

70 (62%)
43 (38%)

144

ETH 2.0 Staking

0.48%

₫154,497,979,128,060

2.29%

0.25%

₫869,864,503,766

2,157 BTC

3 (60%)
2 (40%)

145

DuckSTARTER

0.54%

₫3,707,741,937,769

0.01%

₫1,923,787,677,001

4,771 BTC

13 (59%)
9 (41%)

146

Kommunitas Launchpad

0.55%

₫70,126,880,747

3.66%

0.00%

₫165,716,134,921

411 BTC

8 (31%)
18 (69%)

147

Elrond Ecosystem

0.58%

₫26,415,582,801,545

2.52%

0.13%

₫1,037,480,949,176

2,573 BTC

10 (59%)
7 (41%)

148

Events

0.60%

₫453,809,098,327

2.91%

0.00%

₫4,277,700,412

11 BTC

3 (43%)
4 (57%)

149

Cronos Ecosystem

0.61%

₫24,279,046,224

0.53%

0.00%

₫4,021,645,756

10 BTC

7 (44%)
9 (56%)

150

Tokenized Stock

0.65%

₫0

0.00%

₫4,257,756,003

11 BTC

4 (44%)
5 (56%)

151

VBC Ventures Portfolio

0.66%

₫98,264,058,362,341

0.18%

₫6,249,106,177,537

15,499 BTC

27 (49%)
28 (51%)

152

Bounce Launchpad

0.91%

₫1,302,784,469,323

4.35%

0.01%

₫182,502,645,043

453 BTC

5 (36%)
9 (64%)

153

Animoca Brands Portfolio

1.02%

₫116,511,422,532,452

5.94%

0.57%

₫16,075,637,597,897

39,872 BTC

34 (61%)
22 (39%)

154

XDC Ecosystem

1.24%

₫7,063,520,007,364

0.99%

0.03%

₫134,704,190,613

334 BTC

4 (33%)
8 (67%)

155

Oxbull

1.26%

₫1,230,013,016,553

0.96%

0.01%

₫123,330,588,851

306 BTC

8 (40%)
12 (60%)

156

Health

1.36%

₫2,615,289,281,305

0.04%

0.01%

₫43,951,796,833

109 BTC

7 (64%)
4 (36%)

157

Video

1.43%

₫29,171,447,993,330

4.43%

0.14%

₫2,903,753,986,052

7,202 BTC

9 (75%)
3 (25%)

158

Hospitality

1.54%

₫770,627,091,495

2.16%

0.00%

₫46,957,042,526

116 BTC

3 (60%)
2 (40%)

159

Centralized Exchange (CEX) Token

1.59%

₫1,419,785,595,562,674

1.20%

6.95%

₫28,953,017,111,332

71,811 BTC

20 (41%)
29 (59%)

160

AMM

1.67%

₫170,008,582,706,430

2.64%

0.83%

₫10,088,759,648,317

25,023 BTC

31 (51%)
30 (49%)

161

Everscale Ecosystem

1.83%

₫3,282,035,630,518

1.47%

0.02%

₫154,697,404,256

384 BTC

0 (0%)
6 (100%)

162

Genpad

1.89%

₫24,388,778,241

2.93%

0.00%

₫743,547,870

2 BTC

0 (0%)
3 (100%)

163

Velas Ecosystem

2.16%

₫23,574,892,317

2.50%

0.00%

₫1,483,378,666

4 BTC

0 (0%)
3 (100%)

164

Cybersecurity

2.17%

₫4,706,462,643,220

1.13%

0.02%

₫1,816,327,434,690

4,505 BTC

8 (57%)
6 (43%)

165

Marketing

2.58%

₫10,225,893,630,986

1.89%

0.05%

₫551,459,095,582

1,368 BTC

6 (60%)
4 (40%)

166

Synthetics

2.98%

₫17,632,025,543,875

2.42%

0.09%

₫1,436,292,827,267

3,562 BTC

7 (58%)
5 (42%)

167

Hacken Foundation

3.13%

₫380,674,039,172

0.22%

0.00%

₫44,144,169,833

109 BTC

2 (40%)
3 (60%)

168

Social Money

4.07%

₫1,152,998,706,170

5.25%

0.01%

₫26,867,375,387

67 BTC

6 (60%)
4 (40%)

169

Tourism

4.91%

₫775,075,348,545

2.08%

0.00%

₫48,785,726,826

121 BTC

7 (58%)
5 (42%)

170

Education

5.42%

₫238,891,194,396

0.44%

0.00%

₫77,204,635,177

191 BTC

4 (57%)
3 (43%)