Các lĩnh vực tiền điện tử theo Thay đổi Giá 24h

Chúng tôi đã tạo một chỉ số cho từng loại tiền điện tử. Các danh mục được xếp theo sự thay đổi giá trong 24h. Nhấp vào tên danh mục tiền điện tử để xem những thành phần cấu thành của chỉ số và hiệu suất giá gần đây của chúng.

#

Tên

Thay đổi giá trung bình

Mã tăng cao nhất

Vốn hóa thị trường

Tỷ lệ thống trị

Khối lượng

Gainers / Losers Number

1

Trustswap Launchpad

130.50%

₫1,185,781,287,251

2.05%

0.00%

₫28,773,126,704

43 BTC

6 (32%)
13 (68%)

2

Internet Computer - Hệ sinh thái

19.05%

₫34,362,978,741,345

2.20%

0.13%

₫555,161,975,281

829 BTC

2 (100%)
0 (0%)

3

BNB Chain - Hệ sinh thái

12.93%

₫4,342,174,539,305,233

0.29%

16.49%

₫708,038,919,926,110

1,057,915 BTC

287 (41%)
414 (59%)

4

Cổ phiếu được token hóa

12.02%

₫0

0.00%

₫1,157,174,953

2 BTC

4 (100%)
0 (0%)

5

Binance Launchpad

11.52%

₫257,596,079,209,386

0.18%

0.98%

₫18,515,264,313,099

27,665 BTC

6 (16%)
31 (84%)

6

Metaverse

10.97%

₫230,943,063,252,290

1.33%

0.88%

₫14,921,959,332,961

22,296 BTC

90 (41%)
131 (59%)

7

HECO - Hệ sinh thái

10.65%

₫8,205,586,491,876

0.01%

0.03%

₫78,446,665,113

117 BTC

10 (53%)
9 (47%)

8

Alleged SEC Securities

8.74%

₫1,926,416,885,819,568

1.26%

7.32%

₫69,089,597,120,644

103,230 BTC

13 (28%)
34 (72%)

9

Trò chơi

6.71%

₫183,848,235,143,988

2.00%

0.70%

₫17,493,436,990,540

26,138 BTC

131 (38%)
211 (62%)

10

Friend Tech

5.44%

₫0

0.00%

₫6,396,768

0 BTC

3 (100%)
0 (0%)

11

Telegram Bot

3.31%

₫2,087,222,149,982

4.08%

0.01%

₫194,469,256,896

291 BTC

22 (38%)
36 (62%)

12

Polygon Ventures Portfolio

3.18%

₫1,300,620,584,200

2.94%

0.00%

₫590,603,039,753

882 BTC

1 (50%)
1 (50%)

13

Di chuyển để kiếm tiền

2.45%

₫6,665,481,488,751

3.54%

0.03%

₫997,678,164,766

1,491 BTC

8 (32%)
17 (68%)

14

zkSync Era Ecosystem

2.21%

₫0

0.00%

₫7,749,343,348

12 BTC

3 (38%)
5 (63%)

15

Sức khỏe

1.56%

₫2,166,414,003,437

2.81%

0.01%

₫593,828,128,431

887 BTC

8 (47%)
9 (53%)

16

Giáo dục

1.45%

₫4,674,226,959,093

2.61%

0.02%

₫475,451,955,112

710 BTC

3 (33%)
6 (67%)

17

Research

1.18%

₫268,164,629,567,205

2.34%

1.02%

₫6,041,629,240,020

9,027 BTC

6 (43%)
8 (57%)

18

Quyền riêng tư

0.99%

₫137,585,224,078,652

0.33%

0.52%

₫6,359,527,898,332

9,502 BTC

39 (52%)
36 (48%)

19

Avalanche - Hệ sinh thái

0.99%

₫2,491,833,270,595,105

0.29%

9.47%

₫622,140,849,078,783

929,571 BTC

84 (60%)
55 (40%)

20

Bán lẻ

0.96%

₫1,895,871,175,821

0.64%

0.01%

₫518,603,997,620

775 BTC

2 (40%)
3 (60%)

21

LedgerPrime - Danh mục đầu tư

0.90%

₫32,264,880,497,460

2.50%

0.12%

₫1,943,923,051,113

2,905 BTC

5 (45%)
6 (55%)

22

Moonriver - Hệ sinh thái

0.85%

₫3,173,403,528,001,043

0.10%

12.05%

₫691,684,532,017,456

1,033,480 BTC

11 (52%)
10 (48%)

23

Olympus Pro - Hệ sinh thái

0.80%

₫19,084,854,917,080

0.42%

0.07%

₫1,477,288,760,776

2,207 BTC

14 (41%)
20 (59%)

24

Injective - Hệ sinh thái

0.79%

₫7,661,581,713,657,792

0.69%

29.10%

₫762,124,635,385,990

1,138,728 BTC

31 (28%)
81 (72%)

25

Rebase

0.78%

₫772,023,255,235

0.07%

0.00%

₫20,773,578,041

31 BTC

7 (58%)
5 (42%)

26

Sự kiện

0.76%

₫695,624,355,685

0.30%

0.00%

₫126,675,396,354

189 BTC

3 (60%)
2 (40%)

27

Framework Ventures - Danh mục đầu tư

0.75%

₫18,018,126,500,961,652

0.09%

68.44%

₫386,742,248,036,005

577,850 BTC

7 (44%)
9 (56%)

28

TRON - Hệ sinh thái

0.63%

₫216,961,650,478,148

1.04%

0.82%

₫8,373,514,838,410

12,511 BTC

9 (64%)
5 (36%)

29

LaunchZone

0.61%

₫3,534,068,343

0.30%

0.00%

₫697,490,800

1 BTC

4 (57%)
3 (43%)

30

Tiếp thị

0.60%

₫8,532,852,811,033

2.12%

0.03%

₫1,666,402,222,788

2,490 BTC

3 (33%)
6 (67%)

31

Wallet

0.51%

₫73,855,542,015,171

1.71%

0.28%

₫4,852,896,869,643

7,251 BTC

16 (46%)
19 (54%)

32

EUR Stablecoin

0.43%

₫5,798,824,505,013

1.32%

0.02%

₫94,656,518,228

141 BTC

7 (100%)
0 (0%)

33

Bitcoin Ecosystem

0.32%

₫13,396,155,853,137,886

0.22%

50.89%

₫268,546,078,901,990

401,248 BTC

17 (39%)
27 (61%)

34

SEI Ecosystem

0.31%

₫13,870,668,608,025

2.02%

0.05%

₫1,067,318,714,923

1,595 BTC

2 (20%)
8 (80%)

35

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI)

0.26%

₫5,268,986,591,498

0.06%

0.02%

₫404,444,049,835

604 BTC

11 (50%)
11 (50%)

36

Terra - Hệ sinh thái

0.25%

₫11,656,766,262,186

3.04%

0.04%

₫471,085,547,819

704 BTC

3 (33%)
6 (67%)

37

Base Ecosystem

0.24%

₫11,136,218,863,861

1.16%

0.04%

₫1,426,011,530,198

2,131 BTC

10 (42%)
14 (58%)

38

Video

0.23%

₫35,082,888,885,029

1.71%

0.13%

₫2,566,638,719,353

3,835 BTC

4 (33%)
8 (67%)

39

BlueZilla

0.21%

₫652,758,862,604

2.21%

0.00%

₫17,709,123,248

26 BTC

6 (46%)
7 (54%)

40

Ethereum - Hệ sinh thái

0.15%

₫5,214,257,776,838,580

1.04%

19.81%

₫170,796,247,077,865

255,195 BTC

91 (37%)
154 (63%)

41

Hashkey Capital - Danh mục đầu tư

0.14%

₫5,184,805,265,616,805

1.01%

19.70%

₫131,079,582,194,760

195,852 BTC

6 (32%)
13 (68%)

42

Linea Ecosystem

0.07%

₫56,084,272,620,633

0.67%

0.21%

₫28,757,785,032,836

42,968 BTC

2 (40%)
3 (60%)

43

Token Aave

--

₫0

0.00%

₫0

0 BTC

0 (0%)
0 (0%)

44

Berachain Ecosystem

--

₫0

0.00%

₫0

0 BTC

0 (0%)
0 (0%)

45

Pulsechain Ecosystem

--

₫0

0.00%

₫0

0 BTC

0 (0%)
0 (0%)

46

Sino Global Capital

--

₫0

0.00%

₫0

0 BTC

0 (0%)
0 (0%)

47

Farastarter

0.03%

₫1,918,507,434

0.04%

0.00%

₫1,848,886

0 BTC

0 (0%)
1 (100%)

48

Ferrum Network

0.05%

₫1,011,405,763,756

1.13%

0.00%

₫53,166,783,821

79 BTC

8 (53%)
7 (47%)

49

Oxbull

0.09%

₫1,199,698,226,605

1.62%

0.00%

₫36,026,649,239

54 BTC

8 (53%)
7 (47%)

50

Cronos - Hệ sinh thái

0.10%

₫1,520,592,933,194

2.10%

0.01%

₫160,049,433,968

239 BTC

3 (25%)
9 (75%)

51

Hacken Foundation

0.12%

₫528,273,750,538

0.90%

0.00%

₫18,414,887,067

28 BTC

1 (25%)
3 (75%)

52

Thu nhập từ phát hành tiền (Seigniorage)

0.19%

₫29,169,026,566,623

0.22%

0.11%

₫769,851,968,956

1,150 BTC

5 (42%)
7 (58%)

53

Công cụ tổng hợp lợi nhuận

0.23%

₫17,014,458,559,910

0.33%

0.06%

₫1,578,814,418,676

2,359 BTC

15 (45%)
18 (55%)

54

Quản lý tài sản

0.26%

₫12,678,514,815,615

4.62%

0.05%

₫447,744,160,791

669 BTC

21 (42%)
29 (58%)

55

Chơi để kiếm tiền

0.27%

₫97,996,447,825,801

2.24%

0.37%

₫10,198,715,112,470

15,238 BTC

90 (41%)
132 (59%)

56

Launchpad

0.32%

₫42,215,675,124,920

1.44%

0.16%

₫1,479,186,400,565

2,210 BTC

36 (44%)
45 (56%)

57

BullPerks Launchpad

0.32%

₫2,892,457,076,603

2.79%

0.01%

₫359,603,247,913

537 BTC

13 (33%)
26 (67%)

58

Năng lượng

0.34%

₫3,604,068,292,021

2.26%

0.01%

₫212,273,805,477

317 BTC

5 (63%)
3 (38%)

59

Polygon - Hệ sinh thái

0.39%

₫552,095,952,320,591

0.06%

2.10%

₫35,482,548,915,048

53,016 BTC

66 (38%)
110 (63%)

60

DeFi Index

0.43%

₫926,279,725,171

1.93%

0.00%

₫3,110,147,475

5 BTC

1 (33%)
2 (67%)

61

An ninh mạng

0.45%

₫4,344,137,925,346

0.08%

0.02%

₫199,461,864,573

298 BTC

6 (38%)
10 (63%)

62

VBC Ventures - Danh mục đầu tư

0.46%

₫17,286,496,203,137

0.49%

0.07%

₫610,840,678,368

913 BTC

18 (42%)
25 (58%)

63

Du lịch

0.46%

₫647,197,411,730

0.54%

0.00%

₫22,038,607,140

33 BTC

5 (45%)
6 (55%)

64

Thực tế ảo/Thực tế tăng cường

0.46%

₫20,515,394,137,892

2.56%

0.08%

₫1,022,034,932,165

1,527 BTC

5 (21%)
19 (79%)

65

Layer 2

0.47%

₫241,747,599,965,265

1.56%

0.92%

₫19,483,435,666,736

29,111 BTC

2 (13%)
14 (88%)

66

Giải trí

0.47%

₫26,037,930,244,474

0.75%

0.10%

₫4,412,573,583,085

6,593 BTC

24 (41%)
34 (59%)

67

Stablecoin

0.52%

₫3,018,977,679,114,236

0.01%

11.47%

₫713,959,099,974,628

1,066,761 BTC

44 (46%)
52 (54%)

68

Token Sàn giao dịch tập trung (Decentralized Exchange, DEX)

0.53%

₫236,392,568,379,835

1.05%

0.90%

₫15,553,380,317,268

23,239 BTC

36 (33%)
73 (67%)

69

Đánh bạc

0.56%

₫13,614,857,873,688

5.14%

0.05%

₫468,089,480,496

699 BTC

28 (74%)
10 (26%)

70

Oracle

0.61%

₫122,977,073,126,460

2.09%

0.47%

₫10,149,713,631,213

15,165 BTC

13 (33%)
26 (67%)

71

Nhà tạo lập DAO

0.63%

₫5,864,837,107,099

3.12%

0.02%

₫995,587,753,679

1,488 BTC

12 (36%)
21 (64%)

72

Vàng được token hóa

0.63%

₫22,292,162,379,215

0.10%

0.08%

₫220,508,443,767

329 BTC

1 (17%)
5 (83%)

73

Three Arrows Capital - Danh mục đầu tư

0.65%

₫18,240,254,987,887,448

0.09%

69.29%

₫390,126,484,738,339

582,907 BTC

11 (32%)
23 (68%)

74

Exnetwork Capital - Danh mục đầu tư

0.65%

₫312,735,323,518,795

1.51%

1.19%

₫13,304,189,321,689

19,878 BTC

32 (39%)
50 (61%)

75

Tezos Ecosystem

0.66%

₫0

0.00%

₫0

0 BTC

0 (0%)
1 (100%)

76

Winklevoss Capital - Danh mục đầu tư

0.69%

₫17,897,258,911,088,274

0.10%

67.99%

₫377,078,653,136,068

563,412 BTC

1 (17%)
5 (83%)

77

Gaming Guild

0.73%

₫5,830,013,200,134

4.98%

0.02%

₫784,077,468,621

1,172 BTC

6 (46%)
7 (54%)

78

NFT & Đồ sưu tầm

0.74%

₫344,949,967,756,769

1.47%

1.31%

₫26,764,574,284,423

39,990 BTC

165 (38%)
273 (62%)

79

Kiếm lãi

0.77%

₫156,780,665,631,458

1.74%

0.60%

₫8,810,362,253,562

13,164 BTC

47 (36%)
85 (64%)

80

Polkastarter

0.77%

₫4,367,334,971,732

1.02%

0.02%

₫196,573,081,793

294 BTC

21 (42%)
29 (58%)

81

Quản trị

0.81%

₫230,164,051,617,774

2.25%

0.87%

₫15,553,999,037,350

23,240 BTC

34 (31%)
77 (69%)

82

Bất động sản

0.81%

₫725,510,681,356

2.00%

0.00%

₫63,286,107,642

95 BTC

5 (45%)
6 (55%)

83

Bảo hiểm

0.82%

₫4,205,804,616,626

0.52%

0.02%

₫83,124,515,905

124 BTC

5 (28%)
13 (72%)

84

Hợp đồng thông minh

0.84%

₫6,429,879,294,350,437

0.90%

24.42%

₫160,966,799,235,369

240,508 BTC

44 (33%)
88 (67%)

85

Logistics

0.86%

₫34,620,068,316,582

1.80%

0.13%

₫816,222,388,365

1,220 BTC

5 (42%)
7 (58%)

86

Tài chính phi tập trung

0.88%

₫1,059,374,271,733,567

0.17%

4.02%

₫58,956,799,425,029

88,090 BTC

156 (34%)
300 (66%)

87

Tổng hợp (Synthetics)

0.89%

₫17,423,517,583,354

1.81%

0.07%

₫717,411,595,183

1,072 BTC

2 (17%)
10 (83%)

88

Coinbase Ventures - Danh mục đầu tư

0.90%

₫18,786,549,050,256,200

0.12%

71.36%

₫457,010,983,936,665

682,842 BTC

13 (27%)
35 (73%)

89

Chia sẻ file

0.91%

₫82,033,978,410,071

1.85%

0.31%

₫4,910,597,805,045

7,337 BTC

13 (35%)
24 (65%)

90

Phương tiện truyền thông

0.91%

₫254,994,733,266,942

0.46%

0.97%

₫9,887,495,031,581

14,773 BTC

17 (35%)
32 (65%)

91

Kommunitas Launchpad

0.92%

₫172,219,434,830

4.01%

0.00%

₫89,766,628,786

134 BTC

5 (31%)
11 (69%)

92

Khả năng tương tác của sản phẩm

0.93%

₫166,171,778,295,663

1.54%

0.63%

₫5,267,766,094,780

7,871 BTC

18 (38%)
30 (63%)

93

Du lịch khách sạn

0.94%

₫673,392,041,836

0.68%

0.00%

₫16,991,864,122

25 BTC

1 (25%)
3 (75%)

94

Genpad

0.95%

₫12,976,259,526

0.14%

0.00%

₫1,457,527,850

2 BTC

1 (33%)
2 (67%)

95

Cho vay & Vay

0.96%

₫122,269,931,298,484

1.08%

0.46%

₫5,986,020,880,010

8,944 BTC

16 (36%)
29 (64%)

96

MVB

0.97%

₫19,291,457,907,125

0.05%

0.07%

₫1,111,888,436,499

1,661 BTC

9 (25%)
27 (75%)

97

DeFiance Capital - Danh mục đầu tư

0.97%

₫119,841,584,147,832

1.95%

0.46%

₫5,463,247,497,128

8,163 BTC

5 (36%)
9 (64%)

98

AI & Dữ liệu lớn

0.97%

₫110,649,396,121,824

1.45%

0.42%

₫7,127,531,698,224

10,650 BTC

51 (34%)
98 (66%)

99

Tài sản ngoài đời thực

0.97%

₫168,423,630,329,802

0.65%

0.64%

₫10,138,850,089,952

15,149 BTC

16 (36%)
29 (64%)

100

Animoca Brands - Danh mục đầu tư

0.99%

₫72,581,475,194,799

2.52%

0.28%

₫7,366,977,997,802

11,007 BTC

19 (30%)
44 (70%)

101

Đặt cọc ETH 2.0 (ETH 2.0 Staking)

1.00%

₫352,914,791,234,329

0.80%

1.34%

₫527,572,578,891

788 BTC

0 (0%)
4 (100%)

102

USD Stablecoin

1.04%

₫2,997,769,663,232,416

0.02%

11.39%

₫713,517,205,528,464

1,066,101 BTC

15 (45%)
18 (55%)

103

Electric Global - Danh mục đầu tư

1.07%

₫18,042,162,465,646,336

0.10%

68.54%

₫382,693,848,435,124

571,802 BTC

3 (20%)
12 (80%)

104

BoostVC - Danh mục đầu tư

1.07%

₫18,105,512,870,982,664

0.10%

68.78%

₫381,836,428,661,776

570,520 BTC

3 (20%)
12 (80%)

105

Fan Token

1.08%

₫5,734,798,460,637

0.64%

0.02%

₫1,202,130,909,604

1,796 BTC

29 (35%)
55 (65%)

106

Wrapped Token

1.09%

₫124,631,919,406,206

0.11%

0.47%

₫6,677,608,585,650

9,977 BTC

1 (11%)
8 (89%)

107

Nhà tạo lập thị trường tự động (AMM)

1.09%

₫111,463,021,172,655

2.12%

0.42%

₫6,704,025,323,990

10,017 BTC

16 (28%)
42 (72%)

108

Fantom - Hệ sinh thái

1.11%

₫1,089,524,502,998,458

0.10%

4.14%

₫78,664,905,082,715

117,537 BTC

28 (31%)
62 (69%)

109

Lưu trữ

1.12%

₫108,640,912,740,444

0.53%

0.41%

₫5,018,336,507,992

7,498 BTC

15 (39%)
23 (61%)

110

Near Protocol - Hệ sinh thái

1.13%

₫203,320,705,860,865

0.47%

0.77%

₫11,193,066,974,144

16,724 BTC

4 (18%)
18 (82%)

111

Thương mại điện tử

1.18%

₫1,496,826,675,953

1.54%

0.01%

₫37,570,874,074

56 BTC

8 (57%)
6 (43%)

112

Placeholder Ventures - Danh mục đầu tư

1.18%

₫18,020,660,600,072,944

0.12%

68.45%

₫379,628,333,908,045

567,221 BTC

2 (13%)
13 (87%)

113

Meme

1.20%

₫345,147,868,481,787

0.91%

1.31%

₫10,457,236,425,217

15,625 BTC

197 (36%)
347 (64%)

114

Sáng tạo nội dung

1.21%

₫150,773,250,833,738

2.29%

0.57%

₫9,428,523,845,134

14,088 BTC

15 (30%)
35 (70%)

115

Các công cụ phái sinh đặt cọc thanh khoản (Liquid Staking)

1.23%

₫418,737,584,058,197

0.59%

1.59%

₫2,801,350,679,693

4,186 BTC

11 (26%)
31 (74%)

116

Elrond - Hệ sinh thái

1.23%

₫16,346,607,068,972

0.89%

0.06%

₫392,210,401,620

586 BTC

2 (12%)
15 (88%)

117

Phái sinh

1.25%

₫49,866,750,254,422

2.85%

0.19%

₫2,671,076,040,579

3,991 BTC

14 (33%)
29 (67%)

118

Aptos - Hệ sinh thái

1.25%

₫37,082,075,882,305

1.46%

0.14%

₫2,160,856,490,794

3,229 BTC

2 (17%)
10 (83%)

119

Poolz Finance - Danh mục đầu tư

1.26%

₫971,729,976,075

1.12%

0.00%

₫33,078,414,920

49 BTC

8 (38%)
13 (62%)

120

Circle Ventures - Danh mục đầu tư

1.26%

₫60,369,719,147,435

1.34%

0.23%

₫4,047,021,280,752

6,047 BTC

3 (27%)
8 (73%)

121

Polkadot - Hệ sinh thái

1.27%

₫272,086,032,350,233

0.16%

1.03%

₫12,134,443,923,770

18,131 BTC

23 (28%)
60 (72%)

122

Social Token

1.28%

₫1,100,147,024,176

0.82%

0.00%

₫61,533,705,145

92 BTC

8 (42%)
11 (58%)

123

Bằng chứng không kiến thức (Zero Knowledge Proofs)

1.30%

₫208,861,992,115,574

1.09%

0.79%

₫16,515,529,074,576

24,677 BTC

11 (28%)
29 (73%)

124

DeFi 2.0

1.30%

₫2,644,796,314,118

1.03%

0.01%

₫171,075,421,948

256 BTC

5 (38%)
8 (62%)

125

Arbitrum - Hệ sinh thái

1.31%

₫3,395,847,557,593,518

0.05%

12.90%

₫711,259,538,829,710

1,062,728 BTC

64 (33%)
129 (67%)

126

Celsius Bankruptcy Estate

1.33%

₫932,972,114,767,690

0.29%

3.54%

₫16,567,442,923,289

24,754 BTC

1 (17%)
5 (83%)

127

DWF Labs Portfolio

1.33%

₫610,453,000,648,356

1.44%

2.32%

₫25,429,130,241,109

37,995 BTC

52 (34%)
101 (66%)

128

Điện toán phân tán

1.36%

₫140,029,146,368,297

0.82%

0.53%

₫6,063,375,641,723

9,060 BTC

15 (28%)
39 (72%)

129

Fenbushi Capital - Danh mục đầu tư

1.38%

₫218,212,311,797,946

1.29%

0.83%

₫6,332,008,725,063

9,461 BTC

4 (33%)
8 (67%)

130

Cosmos - Hệ sinh thái

1.44%

₫192,620,374,334,518

2.35%

0.73%

₫11,443,124,820,686

17,098 BTC

18 (28%)
46 (72%)

131

Harmony - Hệ sinh thái

1.44%

₫191,938,986,513,803

0.25%

0.73%

₫15,608,975,301,811

23,322 BTC

3 (23%)
10 (77%)

132

Tiền trên mạng xã hội (Social Money)

1.45%

₫973,676,535,861

0.31%

0.00%

₫19,324,837,677

29 BTC

4 (44%)
5 (56%)

133

USV - Danh mục đầu tư

1.46%

₫17,870,635,606,289,162

0.10%

67.88%

₫375,139,489,724,300

560,514 BTC

1 (17%)
5 (83%)

134

Protocol sở hữu thanh khoản (Protocol-Owned Liquidity)

1.50%

₫1,960,348,612,903

1.21%

0.01%

₫165,007,042,410

247 BTC

4 (44%)
5 (56%)

135

Binance Labs - Danh mục đầu tư

1.51%

₫18,105,724,083,813,684

0.12%

68.78%

₫393,721,046,506,822

588,278 BTC

6 (17%)
29 (83%)

136

Token Sàn giao dịch tập trung (CEX)

1.54%

₫1,050,215,486,571,948

0.41%

3.99%

₫10,042,987,568,777

15,006 BTC

13 (30%)
31 (70%)

137

Binance Launchpool

1.59%

₫41,979,803,143,502

2.43%

0.16%

₫7,212,909,764,931

10,777 BTC

6 (18%)
28 (82%)

138

Huobi Capital - Danh mục đầu tư

1.59%

₫17,903,266,937,489,870

0.11%

68.01%

₫376,684,911,270,673

562,823 BTC

5 (28%)
13 (72%)

139

Tăng quy mô (Scaling)

1.60%

₫255,819,648,129,944

1.43%

0.97%

₫21,533,167,362,155

32,174 BTC

8 (19%)
35 (81%)

140

Polychain Capital - Danh mục đầu tư

1.61%

₫18,322,184,346,223,036

0.11%

69.60%

₫393,336,473,503,965

587,703 BTC

4 (16%)
21 (84%)

141

SEC Security Token

1.62%

₫1,843,440,062,694,788

1.43%

7.00%

₫54,310,916,424,699

81,149 BTC

5 (18%)
23 (82%)

142

DCG - Danh mục đầu tư

1.62%

₫18,055,688,423,533,684

0.12%

68.59%

₫386,352,730,449,785

577,268 BTC

3 (14%)
19 (86%)

143

Coinfund - Danh mục đầu tư

1.63%

₫193,947,550,686,324

1.68%

0.74%

₫5,449,216,778,588

8,142 BTC

0 (0%)
15 (100%)

144

Solana - Hệ sinh thái

1.63%

₫2,445,254,541,673,891

0.52%

9.29%

₫623,203,977,899,055

931,159 BTC

36 (26%)
104 (74%)

145

Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO)

1.67%

₫350,268,458,676,921

1.47%

1.33%

₫20,420,442,513,630

30,511 BTC

44 (29%)
109 (71%)

146

Camelot Launchpad

1.67%

₫3,458,425,204

1.07%

0.00%

₫19,126,240,533

29 BTC

3 (33%)
6 (67%)

147

Prediction Markets

1.71%

₫6,696,246,848,040

1.55%

0.03%

₫243,973,712,248

365 BTC

3 (27%)
8 (73%)

148

Số liệu phân tích

1.72%

₫22,591,084,794,229

1.90%

0.09%

₫1,223,476,384,264

1,828 BTC

5 (42%)
7 (58%)

149

Optimism - Hệ sinh thái

1.72%

₫3,263,098,834,704,826

0.01%

12.40%

₫708,692,975,669,645

1,058,893 BTC

13 (18%)
58 (82%)

150

DragonFly Capital - Danh mục đầu tư

1.75%

₫18,048,242,311,307,588

0.09%

68.56%

₫383,559,255,740,624

573,095 BTC

2 (12%)
15 (88%)

151

Cardano - Hệ sinh thái

1.76%

₫337,485,811,016,570

0.81%

1.28%

₫11,005,283,859,667

16,444 BTC

9 (32%)
19 (68%)

152

Nomad Capital

1.79%

₫1,391,416,220,686

1.79%

0.01%

₫2,403,680,830

4 BTC

0 (0%)
1 (100%)

153

Nhạc

1.80%

₫5,444,720,658,617

1.41%

0.02%

₫176,535,703,378

264 BTC

13 (39%)
20 (61%)

154

XDC - Hệ sinh thái

1.81%

₫20,517,395,287,038

0.67%

0.08%

₫142,538,688,518

213 BTC

3 (20%)
12 (80%)

155

Tùy chọn

1.82%

₫1,027,954,175,793

0.28%

0.00%

₫23,715,799,600

35 BTC

3 (30%)
7 (70%)

156

Paradigm - Danh mục đầu tư

1.84%

₫18,060,815,006,619,932

0.12%

68.61%

₫382,694,354,600,500

571,802 BTC

3 (19%)
13 (81%)

157

Masternode

1.94%

₫23,241,927,670,432

1.44%

0.09%

₫1,370,916,903,901

2,048 BTC

52 (60%)
34 (40%)

158

a16z - Danh mục đầu tư

1.95%

₫18,741,023,410,688,980

0.04%

71.19%

₫430,714,664,953,392

643,552 BTC

6 (26%)
17 (74%)

159

1Confirmation - Danh mục đầu tư

1.97%

₫18,057,432,446,618,612

0.13%

68.59%

₫381,259,195,221,058

569,658 BTC

1 (11%)
8 (89%)

160

Internet Vạn Vật (IoT)

1.98%

₫67,240,502,856,426

1.19%

0.26%

₫2,739,965,738,748

4,094 BTC

8 (20%)
32 (80%)

161

Discord Bots

2.00%

₫280,159,182,747

2.95%

0.00%

₫14,927,075,080

22 BTC

2 (33%)
4 (67%)

162

Everscale - Hệ sinh thái

2.02%

₫2,013,315,807,952

1.52%

0.01%

₫21,688,664,560

32 BTC

0 (0%)
6 (100%)

163

Stablecoin thuật toán

2.03%

₫46,738,748,679,922

0.19%

0.18%

₫978,491,992,358

1,462 BTC

6 (38%)
10 (63%)

164

FTX Bankruptcy Estate

2.07%

₫19,407,469,753,956,080

0.06%

73.72%

₫449,846,964,984,577

672,138 BTC

4 (16%)
21 (84%)

165

Pantera Capital - Danh mục đầu tư

2.09%

₫18,931,539,522,882,844

0.02%

71.91%

₫440,909,793,312,495

658,785 BTC

8 (16%)
43 (84%)

166

Lớp 1

2.10%

₫6,593,502,951,767,216

1.17%

25.05%

₫163,359,308,527,759

244,083 BTC

5 (16%)
26 (84%)

167

Spartan Group

2.12%

₫229,379,190,245,882

2.30%

0.87%

₫8,790,748,270,153

13,135 BTC

10 (24%)
32 (76%)

168

Truyền thông & Truyền thông xã hội

2.15%

₫12,919,516,935,203

3.40%

0.05%

₫1,722,699,224,444

2,574 BTC

7 (30%)
16 (70%)

169

Blockchain Capital - Danh mục đầu tư

2.16%

₫18,129,185,248,482,680

0.13%

68.87%

₫385,260,489,581,280

575,636 BTC

2 (11%)
17 (89%)

170

Fabric Ventures - Danh mục đầu tư

2.18%

₫18,047,580,458,812,804

0.12%

68.56%

₫380,308,606,676,448

568,238 BTC

1 (6%)
16 (94%)

171

Chương trình khách hàng thân thiết

2.19%

₫3,358,298,560,579

2.56%

0.01%

₫941,820,956,562

1,407 BTC

3 (43%)
4 (57%)

172

Quan hệ hợp tác với Yearn

2.22%

₫9,701,671,126,814

1.26%

0.04%

₫1,429,363,355,407

2,136 BTC

2 (20%)
8 (80%)

173

Nhận dạng (Identity)

2.24%

₫15,595,262,033,415

4.11%

0.06%

₫2,917,427,562,238

4,359 BTC

3 (19%)
13 (81%)

174

Multicoin Capital - Danh mục đầu tư

2.25%

₫19,004,040,046,386,116

0.20%

72.19%

₫403,569,141,857,459

602,992 BTC

3 (12%)
23 (88%)

175

Celo - Hệ sinh thái

2.26%

₫13,109,496,949,505

2.81%

0.05%

₫831,875,998,347

1,243 BTC

4 (25%)
12 (75%)

176

Kenetic Capital - Danh mục đầu tư

2.26%

₫5,373,854,082,090,301

1.22%

20.41%

₫142,624,658,585,458

213,102 BTC

9 (18%)
42 (82%)

177

Velas - Hệ sinh thái

2.31%

₫28,450,673,952

3.05%

0.00%

₫3,056,937,764

5 BTC

1 (25%)
3 (75%)

178

Galaxy Digital - Danh mục đầu tư

2.36%

₫13,826,965,696,082,964

0.45%

52.52%

₫303,016,483,809,701

452,752 BTC

3 (27%)
8 (73%)

179

CMS Holdings - Danh mục đầu tư

2.44%

₫18,298,616,910,871,208

0.16%

69.51%

₫393,864,702,470,417

588,492 BTC

4 (17%)
19 (83%)

180

PetRock Capital - Danh mục đầu tư

2.49%

₫7,279,617,469,442

2.69%

0.03%

₫792,582,855,396

1,184 BTC

4 (27%)
11 (73%)

181

MetisDAO - Hệ sinh thái

2.59%

₫1,406,718,878,444

3.47%

0.01%

₫25,488,847,103

38 BTC

1 (14%)
6 (86%)

182

Arrington XRP Capital - Danh mục đầu tư

2.63%

₫961,907,157,664,189

2.52%

3.65%

₫53,755,543,541,267

80,319 BTC

8 (23%)
27 (77%)

183

Rollup

2.65%

₫58,066,341,814,334

2.86%

0.22%

₫5,054,068,080,572

7,552 BTC

0 (0%)
10 (100%)

184

OKEx Blockdream Ventures - Danh mục đầu tư

2.67%

₫260,905,786,975,633

5.29%

0.99%

₫13,106,885,718,999

19,584 BTC

29 (41%)
41 (59%)

185

Doggone Doggerel

2.81%

₫330,744,984,273,065

0.73%

1.26%

₫6,853,080,289,622

10,240 BTC

40 (40%)
61 (60%)

186

Moon Knight Labs

2.82%

₫28,546,101,476

4.40%

0.00%

₫1,149,121,570

2 BTC

1 (25%)
3 (75%)

187

Canto - Hệ sinh thái

2.84%

₫0

0.00%

₫195,696,944,278

292 BTC

0 (0%)
2 (100%)

188

DuckSTARTER

3.02%

₫5,197,844,900,515

9.59%

0.02%

₫37,403,959,506

56 BTC

9 (45%)
11 (55%)

189

Alameda Research - Danh mục đầu tư

3.04%

₫19,206,405,776,533,164

0.20%

72.96%

₫406,912,517,771,170

607,988 BTC

14 (24%)
45 (76%)

190

Thể thao

3.36%

₫17,755,225,669,837

0.62%

0.07%

₫2,609,272,343,365

3,899 BTC

17 (25%)
52 (75%)

191

Modular Blockchain

3.38%

₫412,310,985,352,154

3.83%

1.57%

₫29,283,684,815,935

43,754 BTC

0 (0%)
4 (100%)

192

Chromia - Hệ sinh thái

3.44%

₫4,430,800,974,389

5.30%

0.02%

₫881,659,092,474

1,317 BTC

1 (13%)
7 (88%)

193

PolkaFoundry Red Kite

4.06%

₫1,292,025,832,304

2.01%

0.00%

₫59,427,687,194

89 BTC

9 (27%)
24 (73%)

194

IOU

4.67%

₫0

0.00%

₫8,817,102,353

13 BTC

0 (0%)
2 (100%)

195

Toncoin Ecosystem

4.72%

₫163,901,865,775,716

3.24%

0.62%

₫431,224,754,038

644 BTC

0 (0%)
11 (100%)

196

Bounce Launchpad

4.77%

₫5,521,947,348,742

9.44%

0.02%

₫248,754,520,958

372 BTC

5 (36%)
9 (64%)

197

Bóng đá

5.04%

₫3,387,149,751,785

1.89%

0.01%

₫750,986,612,176

1,122 BTC

6 (19%)
25 (81%)

198

Jump Crypto

5.07%

₫6,472,377,431,190

3.97%

0.02%

₫646,070,684,713

965 BTC

0 (0%)
2 (100%)

199

Icetea Labs

5.49%

₫543,721,787,638

1.85%

0.00%

₫14,987,318,748

22 BTC

7 (39%)
11 (61%)

200

Kadena Ecosystem

6.07%

₫2,854,458,310,605

1.12%

0.01%

₫43,508,140,197

65 BTC

0 (0%)
2 (100%)

201

Canh tác như một dịch vụ (FaaS)

6.43%

₫0

0.00%

₫40,520,969

0 BTC

0 (0%)
3 (100%)

202

ParaFi Capital

6.54%

₫135,159,145,185,037

2.61%

0.51%

₫7,315,609,670,665

10,931 BTC

1 (7%)
13 (93%)

203

Osmosis - Hệ sinh thái

6.91%

₫0

0.00%

₫329,073,567

0 BTC

0 (0%)
3 (100%)

204

Reddit Points

6.92%

₫910,352,463,793

8.78%

0.00%

₫6,301,213,600

9 BTC

0 (0%)
3 (100%)

205

Doge Chain - Hệ sinh thái

7.23%

₫280,713,061,875

1.97%

0.00%

₫10,212,515,183

15 BTC

1 (20%)
4 (80%)

206

Treasure (MAGIC) Ecosystem

7.67%

₫0

0.00%

₫147,798,816

0 BTC

0 (0%)
1 (100%)

207

Kinh tế chia sẻ (Sharing Economy)

8.12%

₫12,280,436,218,830

0.66%

0.05%

₫304,905,102,414

456 BTC

1 (11%)
8 (89%)

208

Animal Racing

9.44%

₫417,953,911,757

0.63%

0.00%

₫9,175,564,907

14 BTC

4 (67%)
2 (33%)

209

Việc làm

10.59%

₫0

0.00%

₫937,354,608

1 BTC

1 (50%)
1 (50%)

210

Vận chuyển

22.49%

₫1,033,794

22.49%

0.00%

₫24,191,374

0 BTC

0 (0%)
1 (100%)
Hiển thị 1 - 210 trong số 210