Các loại tiền điện tử:  11,965Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫48,644,180,480,452,560Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫1,872,729,645,085,217Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.3% ETH: 18.7%Phí gas trên ETH:  34 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,965Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫48,644,180,480,452,560Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫1,872,729,645,085,217Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.3% ETH: 18.7%Phí gas trên ETH:  34 Gwei

Create the Perfect
Widget for Your Website

Các tiện ích đa dạng của CoinMarketCap cho phép bạn chọn cách trình bày dữ liệu thời gian thực phù hợp nhất cho đối tượng của mình!