Top các token Launchpad hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Launchpad. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

189

3.15%23.60%

₫7.17T₫7,166,110,885,058

₫724,595,794,378

8,240,945 POLS

81,501,332 POLS

polkastarter-7d-price-graph

229

8.58%2.15%

₫16.52T₫16,518,652,718,739

₫1,615,846,412,266

39,265,815 SUPER

401,410,904 SUPER

superfarm-7d-price-graph

268

2.36%75.17%

₫7.88T₫7,880,181,589,558

₫409,562,702,680

1,114,845 SFUND

21,450,141 SFUND

seedify-fund-7d-price-graph

276

3.48%7.21%

₫7.35T₫7,345,493,765,039

₫178,150,944,699

1,531,800 DAO

63,158,946 DAO

dao-maker-7d-price-graph

314

16.11%13.30%

₫5.32T₫5,318,363,985,365

998,099 GAFI

gamefi-7d-price-graph

388

1.06%28.15%

₫3.77T₫3,771,868,784,220

₫117,506,994,129

2,813,565 SWAP

90,312,895 SWAP

trustswap-7d-price-graph

391

6.89%4.68%

₫3.67T₫3,667,070,000,489

₫222,246,810,234

4,384,503 BSCPAD

72,344,249 BSCPAD

bscpad-7d-price-graph

428

3.10%3.96%

₫2.96T₫2,961,660,788,224

₫126,907,347,506

1,928,253 IDIA

45,000,000 IDIA

impossible-decentralized-incubator-access-7d-price-graph

462

2.36%21.69%

₫2.50T₫2,495,205,531,470

21,922,824 STT

starterra-7d-price-graph

514

21.06%8.41%

₫1.97T₫1,973,052,751,410

₫402,661,172,046

8,652,112 XTM

42,395,627 XTM

torum-7d-price-graph
PolkaBridgePBR$2.28
PolkaFoundryPKF$2.14
PAID NetworkPAID$0.89
ADAPadADAPAD$0.59
GameZoneGZONE$0.98
Oxbull.techOXB$5.98
Poolz FinancePOOLZ$13.78
LightningLIGHT$0.62
PulsePadPLSPAD$0.26
DuckDaoDimeDDIM$35.19
KCCPADKCCPAD$0.23
ThorstarterXRUNE$0.37
ZeroSwapZEE$0.46
UniCryptUNCX$949.36
ETHPadETHPAD$0.12
CyberFi TokenCFi$8.58
FantomStarterFS$0.14
SuperLauncherLAUNCH$2.78
BullPerksBLP$0.64
VelasPadVLXPAD$0.79
IdeaologyIDEA$0.40
NearPadPAD$1.28
Yellow RoadROAD$0.96
FinminityFMT$0.25
AvalaunchXAVA$13.65
UFO GamingUFO$0.00
TRONPADTRONPAD$0.15
MemePadMEPAD$0.10
EnjinstarterEJS$0.21
NFTLaunchNFTL$0.28
LaunchpoolLPOOL$4.15
GAMI WorldGAMI$2.89
MoonStarterMNST$0.15
StarterSTART$13.74
AnypadAPAD$0.07
NFTPadNFTPAD$0.30
TruePNLPNL$0.28
CARD.STARTERCARDS$8.32
CoinxPadCXPAD$0.00
Less NetworkLESS$0.03
DxSale NetworkSALE$1.53
AstronautNAUT$1.56
HOPPYHOP$0.00
EloinELOIN$0.00
A2DAOATD$1.89
KickPadKPAD$0.03
Daisy Launch PadDAISY$0.68
KCC MemePadKCCM$0.06
SolcubatorSOLC$0.08
PolylauncherANGEL$0.10
ScaleswapSCA$0.46
TosDisDIS$27.89
AlgoPadALGOPAD$0.16
Mewtwo InuMEWTWO$0.00
SolstarterSOS$0.00
PinkMoonPINKM$0.00
Fenix FinanceFENIX$0.02
CeloLaunchcLA$0.00
MetaVPadMETAV$0.00
VLaunchVPAD$0.00

Hiển thị 1 - 70 trong số 70

Hiển thị hàng

100