Top các token Launchpad hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

186

14.66%
13.49%

$232,380,512

$67,973,992

19,485,221 POLS

66,613,500 POLS

7208-price-graph

197

3.42%
33.85%

$205,240,446

$4,282,517

1,841,116 SWAP

88,235,838 SWAP

5829-price-graph

299

2.17%
2.48%

$160,502,833

$9,542,157

1,981,700 DAO

33,332,967 DAO

8420-price-graph

315

6.02%
28.66%

$147,365,777

$11,115,250

7,686,671 SUPER

101,909,750 SUPER

8290-price-graph

373

3.70%
28.23%

$103,434,523

$3,531,745

2,165,450 PAID

63,419,726 PAID

8329-price-graph

542

5.19%
28.39%

$53,543,018

$333,872

202,883 BSCPAD

32,536,276 BSCPAD

8660-price-graph

589

1.61%
23.93%

$44,501,047

$3,113,413

3,433,095 ZEE

49,070,372 ZEE

7438-price-graph

599

0.41%
26.62%

$42,220,553

$2,089,441

77,988 CFI

1,575,866 CFi

7699-price-graph

617

7.42%
33.48%

$39,833,049

$9,208

1,734 OXB

7,501,504 OXB

8649-price-graph

739

2.74%
32.03%

$24,809,275

$435,181

18,295 DDIM

1,042,999 DDIM

6611-price-graph
Seedify.fundSFUND$3.70
Poolz FinancePOOLZ$7.94
PolkaBridgePBR$0.20
Yellow RoadROAD$2.99
CARD.STARTERCARDS$81.15
LaunchpoolLPOOL$8.81
BSCstarterSTART$17.07
KickPadKPAD$0.32
TosDisDIS$98.45
DxSale NetworkSALE$0.20
A2DAOATD$3.78
LightningLIGHT$0.18
FinminityFMT$0.92
SolstarterSOS$--

Hiển thị 1 - 24 trong số 24

Hiển thị hàng

100