Top các token Marketing hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Marketing. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

71

0.30%1.86%12.84%

₫14.30T₫14,299,846,063,414

₫899,544,844,021

94,244,311 BAT

1,498,178,933 BAT

basic-attention-token-7d-price-graph

262

0.24%3.68%7.38%

₫2.38T₫2,376,389,112,879

29,692,738 ADS

adshares-7d-price-graph

564

0.02%1.14%7.52%

₫608.18B₫608,179,109,141

₫37,187,466,010

8,716,763 ADX

142,557,524 ADX

adx-net-7d-price-graph

950

0.25%0.37%6.19%

₫128.39B₫128,387,848,633

₫18,630,854,847

14,511,385 WABI

99,999,999 WABI

wabi-7d-price-graph

1361

1.18%6.74%1.22%

₫33.24B₫33,237,260,683

₫45,943,657,972

15,896,378,201 DTA

11,499,999,989 DTA

data-7d-price-graph

1537

1.06%14.95%9.43%

₫20.22B₫20,217,517,940

₫649,963,711

143,305 HGOLD

4,457,594 HGOLD

hollygold-7d-price-graph

1650

0.18%2.30%0.46%

₫14.16B₫14,164,854,683

₫45,408,159

64,552 SETH

20,136,683 SETH

sether-7d-price-graph

1749

0.90%0.24%9.35%

₫10.19B₫10,194,628,807

₫2,706,462,841

683,892,365 ATP

2,576,066,703 ATP

atlas-protocol-7d-price-graph

1843

0.27%2.29%5.50%

₫7.88B₫7,876,031,368

₫793,849,061

91,435,865 ADB

907,164,573 ADB

adbank-7d-price-graph

2175

2.71%5.70%7.25%

₫2.79B₫2,788,439,473

₫1,165,745,766

5,337,850 JET

12,768,025 JET

jetcoin-7d-price-graph
adTokenADT$0.00
Snovian.SpaceSNOV$0.00
ProChainPRA$0.01
ACE (TokenStars)ACE$0.01
Content and AD NetworkCAN$0.00
RefTokenREF$0.21
DATxDATX$0.00
JET8J8T$0.00
LeadcoinLDC$0.00
AdHiveADH$0.00
BitfariFARI$0.00

Hiển thị 1 - 21 trong số 21

Hiển thị hàng

100