Top Marketing Tokens by Market Capitalization

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

61

6.27%23.60%

$2,221,806,497

$737,985,625

495,847,444 BAT

1,492,816,441 BAT

1697-price-graph

334

1.75%3.04%

$149,759,024

$2,836,829

2,246,935 ADX

118,617,914 ADX

1768-price-graph

557

10.78%9.08%

$55,868,662

$5,725,015

10,216,533 WABI

99,699,999 WABI

2267-price-graph

823

0.54%13.45%

$21,343,795

$3,925,690

2,115,153,826 DTA

11,499,993,344 DTA

2446-price-graph

1143

1.44%5.57%

$7,842,844

$2,655,676

872,285,490 ATP

2,576,066,703 ATP

3620-price-graph

1176

11.66%53.58%

$6,972,098

$211,241

471,723 ADS

15,569,405 ADS

1883-price-graph

1251

0.18%14.62%

$5,741,087

$81,132

12,143,120 ADB

859,270,789 ADB

2501-price-graph

1612

11.60%4.31%

$1,663,687

$841,384

703,629,519 DATX

1,391,302,551 DATX

2567-price-graph

1687

0.35%54.74%

$1,325,764

$2,256

1,350,891 ADT

794,000,000 ADT

1775-price-graph

1857

0.93%22.71%

$726,185

$2,065,017

27,776,857 JET

9,768,025 JET

1787-price-graph
LeadcoinLDC$0.00
ACE (TokenStars)ACE$0.01
JET8J8T$0.00
Snovian.SpaceSNOV$0.00
ProChainPRA$0.01
Content and AD NetworkCAN$0.00
RefTokenREF$0.21
SetherSETH$0.02
AdHiveADH$0.00

Hiển thị 1 - 19 trong số 19

Hiển thị hàng

100