Top các token Marketing hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Marketing. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

 

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

156

0.59%1.02%13.31%

₫10.44T₫10,438,049,819,500

₫983,692,043,746

140,458,048 BAT

1,490,413,701 BAT

basic-attention-token-7d-price-graph

233

1.17%2.06%0.16%

₫7.44T₫7,437,825,275,994

₫786,530,782,940

7,654,267 RLC

72,382,548 RLC

rlc-7d-price-graph

369

0.12%5.29%31.86%

₫3.27T₫3,269,667,290,011

₫93,168,863,614

102,244,388 ALI

3,588,163,660 ALI

alethea-artificial-liquid-intelligence-token-7d-price-graph

722

1.03%0.59%10.54%

₫763.93B₫763,929,022,022

₫161,194,474,236

30,080,657 ADX

142,557,534 ADX

adx-net-7d-price-graph

859

0.45%4.67%15.46%

₫453.49B₫453,487,645,396

₫4,081,787,838

348,800 ADS

38,751,743 ADS

adshares-7d-price-graph

2040

0.60%0.40%3.36%

₫4.07B₫4,073,616,426

₫680,434,660

430,292,126 ATP

2,576,066,703 ATP

atlas-protocol-7d-price-graph

2128

0.16%0.60%58.89%

₫2.24B₫2,244,540,202

₫31,248

1,013 JET

72,768,025 JET

jetcoin-7d-price-graph

2166

0.15%17.48%43.29%

₫1.5B₫1,502,749,650

₫5,231,201

16,319 HGOLD

4,687,803 HGOLD

hollygold-7d-price-graph

2609

0.16%0.83%3.79%

₫208.95B₫208,947,439,364

₫34,295,106,923

7,089,531 GAMI

43,193,900 GAMI

gami-world-7d-price-graph

2682

1.46%10.75%17.27%

₫654.66B₫654,657,716,064

₫22,264,297,956

4,620,078 $ADS

135,848,406 $ADS

alkimi-7d-price-graph
PayvertisePVT$0.00
PONKE FORKPORKE$0.00
CoinMerge OSCMOS$0.00
adTokenADT$--
Snovian.SpaceSNOV$--
WabiWABI$--
ProChainPRA$--
ACE (TokenStars)ACE$--
Content and AD NetworkCAN$--
RefTokenREF$--
adbankADB$--
SetherSETH$--
DATxDATX$--
JET8J8T$--
LeadcoinLDC$--
AdHiveADH$--
BitfariFARI$--
Hiển thị 1 - 27 trong số 27
Hiển thị hàng
100