Top các token Presale Memes hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Presale Memes. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

349

₫5,527.12
0.36%3.05%15.30%

₫2.76T₫2,763,549,185,498

₫760,680,307,887

137,626,804 SLERF

499,997,750 SLERF

slerf-7d-price-graph

2604

₫200.49
0.34%1.41%12.71%

₫199.67B₫199,668,804,004

₫158,801,935,935

792,079,520 PUNDU

995,917,144 PUNDU

pundu-7d-price-graph

3390

₫16.65
0.52%2.56%3.68%

₫832.36B₫832,363,892,587

₫4,814,321,892

289,195,742 BOBAOPPA

49,999,999,730 BOBAOPPA

bobaoppa-7d-price-graph
Hiển thị 1 - 3 trong số 3
Hiển thị hàng
100