Top Fenbushi Capital Portfolio Tokens by Market Capitalization

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

8

2.25%16.99%

$39,264,729,445

$3,584,989,646

85,460,921 DOT

936,013,843 DOT

6636-price-graph

13

8.16%19.47%

$15,295,716,746

$4,217,695,508

17,734,606,665 VET

64,315,576,989 VET

3077-price-graph

21

8.41%68.97%

$10,163,800,798

$17,556,496,119

1,646,475,484 EOS

953,177,031 EOS

1765-price-graph

45

3.65%34.81%

$3,825,204,424

$1,730,994,063

5,302,849 ZEC

11,718,400 ZEC

1437-price-graph

71

3.37%11.11%

$2,073,008,299

$363,615,369

8,377,400,239 SC

47,760,412,992 SC

1042-price-graph

501

4.10%14.50%

$72,872,214

$1,471,366

10,265,221 RCN

508,404,746 RCN

2096-price-graph

545

2.25%1459.37%

$61,981,408

$56,270

388,997 TNT

428,481,269 TNT

1923-price-graph

764

11.75%5.82%

$27,453,905

$322,288

114,730 FCT

9,773,188 FCT

1087-price-graph

784

6.46%5.91%

$26,108,359

$7,509,874

59,029,496 PAY

205,218,256 PAY

1758-price-graph

Hiển thị 1 - 9 trong số 9

Hiển thị hàng

100