Top Lending / Borrowing Tokens by Market Capitalization

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

31

2.87%4.25%

$5,717,054,609

$538,204,715

1,175,627 AAVE

12,488,046 AAVE

7278-price-graph

36

2.82%25.06%

$5,121,131,649

$461,464,138

89,681 MKR

995,239 MKR

1518-price-graph

46

5.01%14.86%

$3,743,846,533

$245,894,216

333,365 COMP

5,075,624 COMP

5692-price-graph

98

8.37%2.37%

$1,092,437,080

$287,251,669

2,576,160 XVS

9,797,308 XVS

7288-price-graph

139

0.28%25.27%

$442,568,404

$105,374,943

16,707,893 KAVA

70,172,142 KAVA

4846-price-graph

304

6.28%22.93%

$177,709,487

$26,713,706

43,106,995 RAMP

286,763,738 RAMP

7463-price-graph

305

4.31%6.45%

$176,936,772

$51,511,255

56,104,725 BZRX

192,714,950 BZRX

5810-price-graph

426

1.97%5.83%

$97,442,539

$13,587,942

8,541,048 HARD

61,250,000 HARD

7576-price-graph

477

5.67%15.09%

$82,296,530

$10,286,749

77,045 CREAM

616,378 CREAM

6193-price-graph

544

6.31%16.45%

$59,576,105

$9,385,121

22,150,284 TRU

140,608,485 TRU

7725-price-graph
ForTubeFOR$0.09
EasyFiEASY$11.72
UniLendUFT$1.62
DeFinerFIN$0.42
Open Governance TokenOPEN$1.70
ETNA NetworkETNA$0.33
Ruler ProtocolRULER$168.14
AlchemixALCX$1596.81
WaultWAULTX$0.09
TosDisDIS$114.92
DeFiPiePIE$0.09
Inverse FinanceINV$707.74
KUNKUN$2.39
AgaveAGVE$719.10

Hiển thị 1 - 24 trong số 24

Hiển thị hàng

100