Top các token EUR Stablecoin hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho EUR Stablecoin. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

237

0.96%1.81%

₫3.01T₫3,008,862,602,291

₫572,025,288,578

23,598,012 EURS

124,125,940 EURS

stasis-euro-7d-price-graph

3283

0.58%3.76%

₫958.61B₫958,614,865,520

₫8,305,638,599

346,581 EURT

40,001,429 EURT

tether-eurt-7d-price-graph

3359

2.21%2.49%
--

₫6,723,347,995

292,247 EEUR

--
e-money-7d-price-graph

3699

1.26%1.72%
--

₫3,043,239,296

124,795 PAR

--
parallel-7d-price-graph

4188

1.02%1.89%

₫968.96B₫968,956,751,546

₫1,261,806,957

52,128 CEUR

40,029,840 CEUR

celo-euro-7d-price-graph

8907

1.04%2.51%
--
--
--
seur-7d-price-graph

Hiển thị 1 - 6 trong số 6

Hiển thị hàng

100