Top các token Binance Labs Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Binance Labs Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.78%3.43%2.21%

₫12,199.45T₫12,199,447,498,695,168

19,395,243 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

0.42%2.05%0.99%

₫5,267.02T₫5,267,019,617,316,972

120,231,505 ETH

ethereum-7d-price-graph

10

0.09%4.61%11.15%

₫173.37T₫173,373,846,712,671

₫11,708,595,998,491

627,353,216 MATIC

9,289,469,069 MATIC

polygon-7d-price-graph

33

0.21%0.89%4.83%

₫37.65T₫37,646,629,836,768

₫3,777,377,585,650

20,083,569 APT

200,159,683 APT

aptos-7d-price-graph

47

0.12%1.71%1.74%

₫21.63T₫21,628,235,005,782

₫391,083,312,185

461,510 EGLD

25,523,095 EGLD

multiversx-egld-7d-price-graph

64

0.05%4.96%9.39%

₫15.08T₫15,082,634,706,011

₫3,404,695,934,071

125,954,684 KAVA

557,973,023 KAVA

kava-7d-price-graph

71

0.67%10.37%15.48%

₫13.49T₫13,487,797,508,785

₫4,667,176,935,746

2,026,132,088,344 LUNC

5,855,372,468,167 LUNC

terra-luna-7d-price-graph

70

0.28%0.68%1.03%

₫13.51T₫13,510,083,917,596

80,005,555 INJ

injective-7d-price-graph

76

0.04%1.69%11.34%

₫11.84T₫11,837,287,315,947

₫384,266,454,590

30,885,408,050,913 BTT

951,421,714,286,000 BTT

bittorrent-new-7d-price-graph

79

1.27%2.80%19.01%

₫11.14T₫11,143,316,346,742

₫5,144,468,215,905

278,866,967 SUI

604,047,436 SUI

sui-7d-price-graph
1inch Network1INCH$0.33
Oasis NetworkROSE$0.05
SolarSXP$0.40
AudiusAUDIO$0.21
HarmonyONE$0.01
MoonbeamGLMR$0.27
Band ProtocolBAND$1.27
BiconomyBICO$0.25
AxelarAXL$0.45
CartesiCTSI$0.16
WINkLinkWIN$0.00
MarlinPOND$0.01
ShentuCTK$0.68
Nine ChroniclesWNCG$0.09
TranchessCHESS$0.16
HOPRHOPR$0.05
Push ProtocolPUSH$0.26
OpenOceanOOE$0.02
Cere NetworkCERE$0.00
OpenLeverageOLE$0.01
CredLBA$0.00
Block Ape ScissorsBAS$0.03
SecondLiveLIVE$0.00

Hiển thị 1 - 33 trong số 33

Hiển thị hàng

100