Top các token Binance Labs Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

1.53%
14.90%

$924,667,444,389

$56,607,715,698

$1,145,507

18,711,462 BTC

1-price-graph

2

1.02%
1.91%

$444,891,310,136

$39,885,409,084

$10,390,303

115,895,903 ETH

1027-price-graph

19

3.88%
84.06%

$10,654,071,729

$4,685,173,825

$2,695,513,954

6,129,590,937 MATIC

3890-price-graph

30

5.61%
4.05%

$6,338,089,000

$368,718,048

$22,309,267

383,485,765 LUNA

4172-price-graph

46

5.62%
13.41%

$4,065,398,144

$1,539,135,501

$249,854,129,390

659,952,625,000 BTT

3718-price-graph

52

4.21%
11.38%

$2,921,520,532

$100,797,424

$602,498

17,462,837 EGLD

6892-price-graph

81

29.87%
30.60%

$1,553,585,727

$778,900,964

$4,766,466,751

9,507,132,552 ONE

3945-price-graph

102

0.21%
21.17%

$936,208,302

$164,163,286

$29,327,251

167,250,650 1INCH

8104-price-graph

137

1.07%
0.53%

$421,837,323

$99,696,612

$5,685,266

24,055,555 INJ

7226-price-graph

148

0.80%
11.18%

$386,231,668

$49,101,512

$8,920,963

70,172,142 KAVA

4846-price-graph
SwipeSXP$4.07
WINkLinkWIN$0.00
Band ProtocolBAND$15.07
AudiusAUDIO$1.88
CertiKCTK$2.28
CredLBA$0.01
HOPRHOPR$0.52

Hiển thị 1 - 17 trong số 17

Hiển thị hàng

100