Top các token DuckSTARTER hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho DuckSTARTER. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

562

5.74%3.83%

₫1.59T₫1,592,382,109,192

₫48,380,466,927

1,109,874 PKF

36,530,109 PKF

polkafoundry-7d-price-graph

683

19.81%21.11%

₫964.88B₫964,883,013,473

₫614,174,177,236

1,890,610 DORA

2,970,196 DORA

dora-factory-7d-price-graph

918

7.43%0.72%

₫453.76B₫453,757,287,793

₫12,798,945,648

58,765,033 LABS

2,083,379,594 LABS

labs-group-7d-price-graph

1068

27.24%21.19%

₫301.78B₫301,778,711,544

₫79,718,820,483

byn2,341,324

8,863,175 BYN

beyond-finance-7d-price-graph

1198

2.59%2.14%

₫204.11B₫204,111,048,451

₫32,342,580,452

10,218,959 RAZE

64,490,910 RAZE

raze-network-7d-price-graph

1283

5.71%35.01%

₫151.46B₫151,461,814,287

₫5,275,483,698

2,250,935 RVF

64,625,493 RVF

rocket-vault-rocketx-7d-price-graph

1384

15.75%16.24%

₫108.28B₫108,284,732,596

₫9,870,888,404

2,415,655 DOWS

26,500,000 DOWS

shadows-7d-price-graph

1411

4.55%6.32%

₫101.25B₫101,245,641,183

₫29,661,465,924

179,348,681 COOK

612,183,911 COOK

cook-protocol-7d-price-graph

1443

5.26%14.02%

₫90.51B₫90,510,683,269

₫2,194,236,664

1,041,930 YAE

42,978,862 YAE

cryptonovae-7d-price-graph

1468

0.92%10.63%

₫83.80B₫83,801,984,425

₫33,899,539,292

94,065,845 ARES

232,537,216 ARES

ares-protocol-7d-price-graph
disBalancerDDOS$0.71
PERI FinancePERI$1.24
keyTangoTANGO$0.17
LepriconL3P$0.01
TotemFiTOTM$0.26
Collateral PayCOLL$0.12
UniFarmUFARM$0.02
Cash TechCATE$0.01
Vortex DefiVTX$0.02
TruePNLPNL$0.26
FranklinFLY$0.02
Ramifi ProtocolRAM$0.08
AMPnet Asset Platform and ExchangeAAPX$1.00
eboxEBOX$0.06
ImpulseVenVEN$0.42

Hiển thị 1 - 25 trong số 25

Hiển thị hàng

100