Các loại tiền điện tử:  21,903Trao đổi:  528Vốn hóa thị trường:  $856,830,323,238.09Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $49,315,277,459Tỷ lệ thống trị:  BTC: 38.3% ETH: 18.2%Phí gas trên ETH:  14 Gwei

Top các token DuckSTARTER hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho DuckSTARTER. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

589

2.29%13.28%11.22%

₫423.43B₫423,427,590,616

₫50,427,611,233

549,454 DORA

4,613,622 DORA

dora-factory-7d-price-graph

723

0.15%2.50%2.56%

₫231.19B₫231,188,877,478

₫9,213,456,119

4,570,769 PKF

114,692,138 PKF

polkafoundry-7d-price-graph

878

3.15%1.78%5.43%

₫122.84B₫122,842,940,916

₫1,751,464,312

915,711 RVF

64,225,493 RVF

rocket-vault-rocketx-7d-price-graph

1194

1.49%3.54%10.76%

₫41.85B₫41,849,092,483

₫48,557,256

77,300 YAE

66,621,145 YAE

cryptonovae-7d-price-graph

1213

0.16%4.37%6.82%

₫38.85B₫38,853,730,392

₫1,641,302,058

93,647,869 LABS

2,216,879,594 LABS

labs-group-7d-price-graph

1431

0.89%6.99%23.63%

₫20.03B₫20,029,479,478

₫1,592,659,310

679,072 PERI

8,540,090 PERI

peri-finance-7d-price-graph

1722

0.91%1.13%1.76%

₫8.46B₫8,464,951,297

₫190,676,077

596,922 DOWS

26,500,000 DOWS

shadows-7d-price-graph

1769

1.54%1.53%3.83%

₫7.19B₫7,185,376,310

₫470,053,847

15,123,311 ARES

231,179,222 ARES

ares-protocol-7d-price-graph

1770

0.25%1.39%0.40%

₫7.19B₫7,185,152,266

₫1,025,018,222

16,932,188 RAZE

118,690,910 RAZE

raze-network-7d-price-graph

1815

0.90%1.17%3.44%

₫6.36B₫6,363,753,997

₫1,146,462,170

157,388,954 COOK

873,630,735 COOK

cook-protocol-7d-price-graph
disBalancerDDOS$0.03
TotemFiTOTM$0.02
Collateral PayCOLL$0.01
UniFarmUFARM$0.00
BeyondfiBYN$0.01
keyTangoTANGO$0.00
FranklinFLY$0.00
TruePNLPNL$0.03
MetaBrandsMAGE$0.02
Ramifi ProtocolRAM$0.02
eboxEBOX$0.01
ImpulseVenVEN$0.11
Vortex DefiVTX$0.00
LepriconL3P$0.00
Cash TechCATE$0.00
AMPnet Asset Platform and ExchangeAAPX$0.05

Hiển thị 1 - 26 trong số 26

Hiển thị hàng

100