Top các token Coinfund Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Coinfund Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

13

0.06%0.48%2.27%

₫121.12T₫121,117,270,781,784

₫2,174,750,003,195

22,038,912 DOT

1,227,402,168 DOT

polkadot-new-7d-price-graph

41

0.10%1.36%2.47%

₫25.22T₫25,219,232,786,982

₫591,747,297,247

22,095,501 NEAR

941,671,517 NEAR

near-protocol-7d-price-graph

44

0.23%0.18%1.67%

₫19.7T₫19,699,861,994,753

₫410,301,060,736

192,239,348 GRT

9,230,023,978 GRT

the-graph-7d-price-graph

70

0.27%1.67%1.69%

₫11.27T₫11,265,661,967,732

₫556,597,784,764

51,195,094 FLOW

1,036,200,000 FLOW

flow-7d-price-graph

145

0.57%0.44%5.62%

₫4.04T₫4,044,347,192,442

₫82,763,546,834

1,069,719 BAL

52,273,188 BAL

balancer-7d-price-graph

152

0.70%1.29%7.50%

₫3.89T₫3,887,132,610,271

₫501,878,546,659

3,761,761 LPT

29,135,466 LPT

livepeer-7d-price-graph

177

0.30%0.72%5.11%

₫2.85T₫2,851,752,803,263

₫32,283,682,153

2,797,063 KDA

247,076,248 KDA

kadena-7d-price-graph

192

0.17%1.58%0.17%

₫2.31T₫2,309,648,778,965

₫87,543,147,819

3,275,672 API3

86,421,978 API3

api3-7d-price-graph

257

0.17%0.04%1.63%

₫1.94T₫1,939,032,974,872

6,321,264 NMR

numeraire-7d-price-graph

316

0.09%0.91%5.45%

₫1.44T₫1,441,432,855,007

₫2,424,648,079

255,523 NTRN

151,906,458 NTRN

neutron-ntrn-7d-price-graph
RaribleRARI$0.89
SerumSRM$0.03
NFTXNFTX$13.43
NuCypherNU$0.06
HxroHXRO$0.13
Hiển thị 1 - 15 trong số 15
Hiển thị hàng
100