Top các token Coinfund Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

8

10.96%
1.52%

$37,576,836,950

$5,516,193,772

$137,778,087

938,557,439 DOT

6636-price-graph

61

8.13%
14.88%

$2,184,563,990

$203,071,157

$35,181,983

378,474,689 NEAR

6535-price-graph

75

7.53%
15.11%

$1,582,829,415

$280,296,354

$220,589,709

1,245,666,867 GRT

6719-price-graph

109

11.60%
19.27%

$751,055,030

$96,882,019

$4,381,664

33,967,817 FLOW

4558-price-graph

116

12.23%
30.17%

$600,106,688

$17,167,786

$605,476

21,164,655 LPT

3640-price-graph

126

6.61%
2.78%

$490,565,589

$724,624,503

$73,856,026

50,000,000 SRM

6187-price-graph

143

8.98%
23.31%

$363,049,720

$104,173,331

$1,992,460

6,943,831 BAL

5728-price-graph

146

7.39%
9.08%

$350,711,741

$390,829,117

$5,506,584

4,941,350 NMR

1732-price-graph

176

6.93%
16.12%

$251,573,105

$27,935,798

$72,040,090

648,750,000 NU

4761-price-graph

328

1.36%
7.41%

$134,479,761

$938,136

$1,567,469

224,693,272 HXRO

3748-price-graph
KadenaKDA$0.89
API3API3$5.28
RaribleRARI$17.26
NFTXNFTX$123.39

Hiển thị 1 - 14 trong số 14

Hiển thị hàng

100