Top các token Coinfund Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Coinfund Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

11

0.76%13.49%

₫229.95T₫229,954,952,826,842

₫10,605,702,189,528

45,547,930 DOT

987,579,315 DOT

polkadot-new-7d-price-graph

21

2.88%15.53%

₫98.94T₫98,944,090,564,224

₫7,979,969,954,461

56,114,432 NEAR

695,765,952 NEAR

near-protocol-7d-price-graph

30

0.47%6.23%

₫68.17T₫68,169,694,802,085

₫1,001,608,111,553

15,224,747 FLOW

1,036,200,000 FLOW

flow-7d-price-graph

51

2.16%18.30%

₫25.61T₫25,610,765,686,641

₫1,340,299,699,283

361,100,798 GRT

6,900,000,000 GRT

the-graph-7d-price-graph

92

1.80%19.33%

₫11.12T₫11,115,253,996,769

₫421,059,235,165

6,972,155 KDA

184,053,151 KDA

kadena-7d-price-graph

106

0.53%3.92%

₫8.33T₫8,329,145,712,306

₫710,997,217,118

2,035,945 LPT

23,850,565 LPT

livepeer-7d-price-graph

122

3.68%13.71%

₫7.03T₫7,033,530,255,836

₫925,054,028,979

34,622,093 SRM

263,244,669 SRM

serum-7d-price-graph

187

1.67%2.41%

₫2.89T₫2,891,801,340,253

₫90,674,359,258

22,043,034 NU

703,000,000 NU

nucypher-7d-price-graph

265

0.15%9.10%

₫2.51T₫2,507,072,625,707

₫1,946,551,538

327,813 HXRO

422,208,616 HXRO

hxro-7d-price-graph

327

1.25%2.19%

₫1.80T₫1,798,901,197,192

5,888,504 NMR

numeraire-7d-price-graph
API3API3$1.89
BalancerBAL$7.78
RaribleRARI$3.37
NFTXNFTX$57.24

Hiển thị 1 - 14 trong số 14

Hiển thị hàng

100