Các loại tiền điện tử:  11,172Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,650,752,365,594Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $100,570,293,073Tỷ lệ thống trị:  BTC: 45.6% ETH: 19.6%Phí gas trên ETH:  40 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,172Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,650,752,365,594Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $100,570,293,073Tỷ lệ thống trị:  BTC: 45.6% ETH: 19.6%Phí gas trên ETH:  40 Gwei

Top các token Polychain Capital Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Listed below are the top crypto coins and tokens used for Polychain Capital Portfolio. They are listed in size by market capitalization. To reorder the list, simply click on one of the options - such as 24h or 7d - to see the sector from a different perspective.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

1.96%0.96%

$753.19B$753,186,599,154

$36,413,217,871

907,813 BTC

18,777,593 BTC

1-price-graph

2

3.00%15.05%

$324.30B$324,298,006,252

$31,235,037,795

11,267,902 ETH

116,989,074 ETH

1027-price-graph

9

2.53%21.98%

$18.33B$18,327,393,547

$1,541,327,180

82,515,745 DOT

981,166,454 DOT

6636-price-graph

24

4.84%0.01%

$5.65B$5,647,913,502

$229,015,631

5,551,087 ICP

136,899,214 ICP

8916-price-graph

25

5.98%19.63%

$5.61B$5,613,945,776

$590,433,070

9,931,860 FIL

94,433,947 FIL

2280-price-graph

34

9.35%9.59%

$3.15B$3,146,016,230

$244,967,764

77,191 MKR

991,328 MKR

1518-price-graph

38

0.24%6.81%

$2.80B$2,804,060,951

$166,143,463

12,992,610 ATOM

219,280,793 ATOM

3794-price-graph

39

0.58%10.47%

$2.70B$2,704,387,670

$154,312,714

48,785,514 XTZ

854,984,272 XTZ

2011-price-graph

45

0.38%13.30%

$2.46B$2,462,500,321

$368,824,982

815,974 COMP

5,447,941 COMP

5692-price-graph

48

0.08%8.18%

$2.35B$2,350,214,774

$72,706,157

5,367,251 AVAX

173,495,528 AVAX

5805-price-graph
yearn.financeYFI$32378.94
ZilliqaZIL$0.08
CeloCELO$2.79
0xZRX$0.86
MinaMINA$2.33
Nervos NetworkCKB$0.01
OrchidOXT$0.31
NuCypherNU$0.24
Keep NetworkKEEP$0.31
KinKIN$0.00

Hiển thị 1 - 20 trong số 20

Hiển thị hàng

100