Top các token Polychain Capital Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Polychain Capital Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.58%1.91%1.61%

₫18,400.11T₫18,400,110,264,434,956

19,558,400 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

0.73%1.26%0.62%

₫6,087.18T₫6,087,180,898,631,439

120,237,836 ETH

ethereum-7d-price-graph

13

0.73%1.43%3.37%

₫193.73T₫193,725,718,046,610

₫13,736,305,912,846

25,891,774 AVAX

365,156,578 AVAX

avalanche-7d-price-graph

15

0.08%0.81%3.09%

₫168.96T₫168,961,122,906,804

₫3,890,655,889,576

29,264,411 DOT

1,270,877,683 DOT

polkadot-new-7d-price-graph

21

0.18%1.14%5.05%

₫86.55T₫86,548,380,708,463

₫3,261,948,757,668

14,221,854 ATOM

377,344,503 ATOM

cosmos-7d-price-graph

26

1.17%7.61%1.20%

₫73.19T₫73,193,079,784,513

₫1,304,066,293,517

387,586,953 KAS

21,754,018,905 KAS

kaspa-7d-price-graph

31

0.34%2.24%3.83%

₫51.94T₫51,937,856,972,529

₫2,451,753,031,824

22,401,510 FIL

474,552,872 FIL

filecoin-7d-price-graph

33

0.56%2.95%0.81%

₫51.22T₫51,224,412,176,780

₫1,397,212,460,502

12,268,904 ICP

449,800,866 ICP

internet-computer-7d-price-graph

44

0.30%0.49%5.14%

₫34.41T₫34,411,482,118,630

918,471 MKR

maker-7d-price-graph

48

0.84%1.95%2.33%

₫32.01T₫32,008,633,496,332

₫5,602,577,167,890

223,167,474 ARB

1,275,000,000 ARB

arbitrum-7d-price-graph
TezosXTZ$0.84
MinaMINA$0.75
Oasis NetworkROSE$0.08
CompoundCOMP$51.37
ZilliqaZIL$0.02
AxelarAXL$0.72
0x ProtocolZRX$0.40
CeloCELO$0.55
yearn.financeYFI$8415.34
BittensorTAO$295.31
Nervos NetworkCKB$0.00
Keep NetworkKEEP$0.11
OrchidOXT$0.07
KinKIN$0.00
Connext NetworkNEXT$0.18
NuCypherNU$0.08
AxelarWAXL$--
Hiển thị 1 - 27 trong số 27
Hiển thị hàng
100