Top Polychain Capital Portfolio Tokens by Market Capitalization

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

4.35%6.28%

$1,080,998,364,860

$68,946,800,632

1,192,781 BTC

18,701,300 BTC

1-price-graph

2

3.29%25.43%

$402,131,516,504

$44,547,771,307

12,823,897 ETH

115,760,969 ETH

1027-price-graph

8

4.76%14.23%

$36,701,409,056

$3,373,668,318

86,004,578 DOT

935,625,228 DOT

6636-price-graph

19

5.54%5.03%

$10,986,209,352

$2,058,751,556

13,029,781 FIL

69,531,414 FIL

2280-price-graph

33

10.15%12.32%

$5,388,101,135

$1,146,705,121

44,855,858 ATOM

210,767,263 ATOM

3794-price-graph

34

9.41%29.26%

$5,353,079,428

$673,791,577

97,420,149 XTZ

773,974,944 XTZ

2011-price-graph

35

4.76%18.47%

$5,125,950,149

$532,090,578

103,309 MKR

995,239 MKR

1518-price-graph

37

15.64%31.77%

$4,823,969,735

$481,132,984

12,847,853 AVAX

128,816,060 AVAX

5805-price-graph

46

1.30%13.49%

$3,850,067,371

$251,113,818

331,049 COMP

5,075,624 COMP

5692-price-graph

55

17.23%21.89%

$2,721,657,839

$399,644,680

1,652,268,373 ZIL

11,252,268,307 ZIL

2469-price-graph
yearn.financeYFI$53802.60
0xZRX$1.99
CeloCELO$5.29
Nervos NetworkCKB$0.03
KinKIN$0.00
NuCypherNU$0.47
OrchidOXT$0.67
Keep NetworkKEEP$0.63
MinaMINA$39.01

Hiển thị 1 - 19 trong số 19

Hiển thị hàng

100