Công cụ theo dõi Bitcoin ETF

Dưới đây là các quỹ chỉ số, quỹ tương hỗ, quỹ ETF (quỹ giao dịch trao đổi) và quỹ phòng hộ đầu tư vào Bitcoin và các đồng tiền điện tử khác. Một số quỹ tiền điện tử là tài sản duy nhất - chẳng hạn như Bitcoin hoặc Ethereum - trong khi các quỹ khác nắm giữ nhiều khoản đầu tư cơ bản hơn hoặc sử dụng các chiến lược phức tạp hơn.

Tên

ISIN

Nhân rộng

Tiền mã hóa

Trạng thái

Ngày ra mắt

Vị trí

Thị trường

Tổ chức phát hành

Giá

TER

AUM

ETC Group Physical BitcoinBTCEDE000A27Z304Giao ngayBTC
Chấp thuận
8 Jun 2020GermanySàn giao dịchETC GroupBỏ theo dõi2.00%Bỏ theo dõi
Evolve ETFs Bitcoin ETFEBITCA09175J1084Giao ngayBTC
Chấp thuận
17 Feb 2021CanadaSàn giao dịchEvolve ETFsBỏ theo dõi0.75%Bỏ theo dõi
CoinShares XBT Bitcoin TrackerCOINXBESE0007525332Giao ngayBTC
Chấp thuận
5 Oct 2015SwedenSàn giao dịchCoinSharesBỏ theo dõi2.50%Bỏ theo dõi
21Shares Bitcoin ETPABTCCH0454664001Giao ngayBTC
Chấp thuận
26 Feb 2019SwitzerlandSàn giao dịch21SharesBỏ theo dõi1.49%Bỏ theo dõi
21Shares Bitcoin Core ETPCBTCCH1199067674Giao ngayBTC
Chấp thuận
28 Jun 2022SwitzerlandSàn giao dịch21SharesBỏ theo dõi0.21%Bỏ theo dõi
VanEck Bitcoin ETNVBTCDE000A28M8D0Giao ngayBTC
Chấp thuận
19 Nov 2020LiechtensteinSàn giao dịchVanEckBỏ theo dõi1.00%Bỏ theo dõi
VALOUR BITCOIN ZEROBTC0ECH0573883474Giao ngayBTC
Chấp thuận
3 Dec 2020Cayman IslandsSàn giao dịchValourBỏ theo dõi--Bỏ theo dõi
SEBA Bitcoin ETPSBTCUCH0558875933Giao ngayBTC
Chấp thuận
11 Mar 2022LiechtensteinSàn giao dịchSEBA Bỏ theo dõi0.75%Bỏ theo dõi
CoinShares Physical Bitcoin ETFBITCGB00BLD4ZL17Giao ngayBTC
Chấp thuận
19 Jan 2021JerseySàn giao dịchCoinSharesBỏ theo dõi0.98%Bỏ theo dõi
3iQ Bitcoin ETFBTCQCA88561M1077Giao ngayBTC
Chấp thuận
31 Mar 2021CanadaSàn giao dịch3iQBỏ theo dõi1.75%Bỏ theo dõi
VALOUR BITCOIN CARBON NEUTRAL1VBTCH1149139706Giao ngayBTC
Chấp thuận
23 Sep 2022Cayman IslandsSàn giao dịchValourBỏ theo dõi1.49%Bỏ theo dõi
Purpose Bitcoin ETFBTCCCA74642C1023Giao ngayBTC
Chấp thuận
11 Feb 2021CanadaSàn giao dịchPurpose InvestmentsBỏ theo dõi1.00%Bỏ theo dõi
Invesco Physical Bitcoin ETCBTICXS2376095068Giao ngayBTC
Chấp thuận
22 Nov 2021JerseySàn giao dịchInvescoBỏ theo dõi0.99%Bỏ theo dõi
WisdomTree Physical Bitcoin ETCWBITGB00BJYDH287Giao ngayBTC
Chấp thuận
28 Nov 2019JerseySàn giao dịchWisdomTreeBỏ theo dõi0.95%Bỏ theo dõi
Fidelity Advantage Bitcoin ETFFBTCCA31580V1040Giao ngayBTC
Chấp thuận
30 Nov 2021CanadaSàn giao dịchFidelityBỏ theo dõi0.95%Bỏ theo dõi
Purpose Bitcoin Yield ETFBTCYCA74642T1057Pha trộnBTC
Chấp thuận
19 Nov 2021CanadaSàn giao dịchPurpose InvestmentsBỏ theo dõi1.28%Bỏ theo dõi
DDA Physical Bitcoin ETPXBTIDE000A3GK2N1Giao ngayBTC
Chấp thuận
15 Apr 2021GermanySàn giao dịchDeutsche Digital AssetsBỏ theo dõi0.95%Bỏ theo dõi
Global X Bitcoin ETPBT0YGB00BLBDZV05Giao ngayBTC
Chấp thuận
8 Mar 2022JerseySàn giao dịchGlobal XBỏ theo dõi0.65%Bỏ theo dõi
VanEck Bitcoin Strategy ETFXBTFUS92189Y3036Hợp đồng tương laiBTC
Chấp thuận
15 Nov 2021United StatesSàn giao dịchVanEckBỏ theo dõi0.66%Bỏ theo dõi
Valkyrie Bitcoin Strategy ETFBTFUS91917A1088Hợp đồng tương laiBTC
Chấp thuận
21 Oct 2021United StatesSàn giao dịchValkyrieBỏ theo dõi0.95%Bỏ theo dõi
Hashdex Bitcoin Futures ETFDEFIUS88166A8053Hợp đồng tương laiBTC
Chấp thuận
15 Sep 2022United StatesSàn giao dịchHashdexBỏ theo dõi0.90%Bỏ theo dõi
CI Galaxy Bitcoin ETFBTCXCA12563N1033Giao ngayBTC
Chấp thuận
5 Mar 2021CanadaSàn giao dịchCI Global Asset ManagementBỏ theo dõi0.87%Bỏ theo dõi
ProShares Bitcoin Strategy ETFBITOUS74347G4405Hợp đồng tương laiBTC
Chấp thuận
18 Oct 2021United StatesSàn giao dịchProSharesBỏ theo dõi0.95%Bỏ theo dõi
Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETFBCOINGG00BMTPK874Giao ngayBTC
Chấp thuận
8 Mar 2023GuernseySàn giao dịchJacobi Asset ManagementBỏ theo dõi1.50%Bỏ theo dõi
Global X 21Shares Bitcoin ETFEBTCAU0000198020Giao ngayBTC
Chấp thuận
9 May 2022AustraliaSàn giao dịchGlobal XBỏ theo dõi1.25%Bỏ theo dõi
Pando Asset Crypto Bitcoin ETPPBTCCH1212012335Giao ngayBTC
Chấp thuận
21 Sep 2022SwitzerlandSàn giao dịchPando Asset AGBỏ theo dõi2.00%Bỏ theo dõi
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETFBITSUS37960A7274Pha trộnBTC + Cổ phiếu
Chấp thuận
15 Nov 2021United StatesSàn giao dịchGlobal XBỏ theo dõi0.65%Bỏ theo dõi
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETFMAXIUS82889N6739Pha trộnBTC + Cổ phiếu
Chấp thuận
29 Sep 2022United StatesSàn giao dịchSimplyfyBỏ theo dõi0.97%Bỏ theo dõi
1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETF1VBTGB00BQ991Q22Giao ngayBTC
Chấp thuận
15 Jun 2023JerseySàn giao dịchValourBỏ theo dõi1.49%Bỏ theo dõi
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETFBITCUS0917482020Hợp đồng tương laiBTC
Chấp thuận
20 Mar 2023United StatesSàn giao dịchBitwiseBỏ theo dõi0.92%Bỏ theo dõi
21Shares Bytetree BOLD ETPBOLDCH1146882308Pha trộnBTC + Vàng
Chấp thuận
26 Apr 2022SwitzerlandSàn giao dịch21SharesBỏ theo dõi1.49%Bỏ theo dõi
Horizons BetaPro Inverse Bitcoin ETFBITICA0866241031Hợp đồng tương laiBTC
Chấp thuận
14 Apr 2021CanadaSàn giao dịchHorizons ETFsBỏ theo dõi1.90%Bỏ theo dõi
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETFBITXUS92864M3016Hợp đồng tương laiBTC
Chấp thuận
27 Jun 2023United StatesSàn giao dịchVolatility SharesBỏ theo dõi1.85%Bỏ theo dõi
CSOP Bitcoin Futures ETF3066HK0000900347Hợp đồng tương laiBTC
Chấp thuận
16 Dec 2022Hong KongSàn giao dịchCSOP Asset ManagementBỏ theo dõi1.99%Bỏ theo dõi
ProShares Short Bitcoin Strategy ETFBITIUS74347G2912Pha trộnBTC
Chấp thuận
21 Jun 2022United StatesSàn giao dịchProSharesBỏ theo dõi0.01%Bỏ theo dõi
21Shares Short Bitcoin ETPSBTCCH0514065058Pha trộnBTC
Chấp thuận
21 Jan 2020SwitzerlandSàn giao dịch21SharesBỏ theo dõi0.03%Bỏ theo dõi
1Valour Ethereum Physical Staking ETP1VETGB00BRBMZ190Giao ngayETH
Chấp thuận
17 Aug 2023JerseySàn giao dịchValourBỏ theo dõi0.01%Bỏ theo dõi
21Shares Ethereum Core ETPETHCCH1209763130--ETH
Chấp thuận
19 Sep 2022SwitzerlandSàn giao dịch21SharesBỏ theo dõi0.00%Bỏ theo dõi
21Shares Ethereum Staking ETPAETHCH0454664027--ETH
Chấp thuận
5 Mar 2019SwitzerlandSàn giao dịch21SharesBỏ theo dõi0.01%Bỏ theo dõi
CoinShares Physical EthereumETHEGB00BLD4ZM24--ETH
Chấp thuận
23 Feb 2021JerseySàn giao dịchCoinSharesBỏ theo dõi--Bỏ theo dõi
DDA Physical Ethereum ETPIETHDE000A3GTML1--ETH
Chấp thuận
14 Dec 2021LiechtensteinSàn giao dịchDeutsche Digital AssetsBỏ theo dõi0.01%Bỏ theo dõi
ETC Group Physical EthereumZETHDE000A3GMKD7--ETH
Chấp thuận
4 Feb 2021GermanySàn giao dịchETC GroupBỏ theo dõi0.01%Bỏ theo dõi
Global X Ethereum ETPET0XGB00BLBDZW12--ETH
Chấp thuận
8 Mar 2022JerseySàn giao dịchGlobal XBỏ theo dõi0.01%Bỏ theo dõi
SEBA Ethereum ETPSETECH0587418630--ETH
Chấp thuận
20 Jan 2021SwitzerlandSàn giao dịchSEBA Bỏ theo dõi0.01%Bỏ theo dõi
VanEck Ethereum ETNVETHDE000A3GPSP7--ETH
Chấp thuận
26 Mar 2021LiechtensteinSàn giao dịchVanEckBỏ theo dõi0.01%Bỏ theo dõi
WisdomTree Physical EthereumWETHGB00BJYDH394--ETH
Chấp thuận
27 Apr 2021JerseySàn giao dịchWisdomTreeBỏ theo dõi0.01%Bỏ theo dõi
ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKBUS040919022Giao ngayBTC
Chấp thuận
11 Jan 2024United StatesSàn giao dịch21Shares--0.00%--
iShares Bitcoin TrustIBIT--Giao ngayBTC
Chấp thuận
5 Jan 2024United StatesSàn giao dịchiShares--0.00%--
Bitwise Bitcoin ETF TrustBITBUS09174C1040Giao ngayBTC
Chấp thuận
10 Jan 2024United StatesSàn giao dịchBitwise--0.00%--
VanEck Bitcoin TrustHODLUS92189K1051Giao ngayBTC
Chấp thuận
11 Jan 2024United StatesSàn giao dịchVanEck--0.00%--
WisdomTree Bitcoin TrustBTCW--Giao ngayBTC
Chấp thuận
11 Jan 2024United StatesSàn giao dịchWisdomTree--0.00%--
Invesco Galaxy Bitcoin ETFBTCO--Giao ngayBTC
Chấp thuận
--United StatesSàn giao dịchInvesco--0.00%--
Fidelity Wise Origin Bitcoin TrustFBTC--Giao ngayBTC
Chấp thuận
--United StatesSàn giao dịchFidelity--0.00%--
Valkyrie Bitcoin FundBRRR--Giao ngayBTC
Chấp thuận
11 Jan 2024United StatesSàn giao dịchValkyrie--0.00%--
Franklin Bitcoin ETFEZBC--Giao ngayBTC
Chấp thuận
11 Jan 2024United StatesSàn giao dịchFranklin Templeton--0.00%--
Grayscale Bitcoin Trust (Re-file)GBTCUS3896371099Giao ngayBTC
Chấp thuận
11 Jan 2024United StatesSàn giao dịchGrayscale--0.01%--
Hiển thị 1 - 56 trong số 56