Top các token Real Estate hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Real Estate. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

225

2.13%2.52%3.15%

₫8.39T₫8,386,712,742,962

₫220,668,490,413

2,631,168 PRO

100,000,000 PRO

propy-7d-price-graph

391

1.83%2.80%17.39%

₫3.17T₫3,167,053,022,621

₫428,376,164,172

135,262,857 TOKEN

1,000,019,789 TOKEN

tokenfi-7d-price-graph

437

0.66%0.31%5.19%

₫2.67T₫2,671,507,618,660

₫440,250,697,191

20,362,388 HIFI

123,562,043 HIFI

hifi-finance-new-7d-price-graph

604

0.36%7.31%17.53%

₫1.38T₫1,381,537,987,096

₫32,405,453,414

400,730 PROPC

17,084,297 PROPC

propchain-7d-price-graph

744

0.60%1.77%0.22%

₫824.71B₫824,706,512,118

46,481,737 BST

blocksquare-token-7d-price-graph

884

0.40%4.33%15.24%

₫495.61B₫495,614,940,995

₫12,363,636,546

1,425,793 UBXS

57,155,070 UBXS

ubxs-7d-price-graph

1034

0.89%3.47%9.17%

₫301.52B₫301,520,222,965

₫157,230,416,033

3,425,211 RIO

6,568,515 RIO

realio-network-7d-price-graph

1305

0.91%0.61%1.00%

₫129.08B₫129,078,568,990

₫44,802,372

3,895 OOKS

11,221,615 OOKS

onooks-7d-price-graph

1323

0.02%2.95%2.50%

₫117.5B₫117,500,457,974

₫2,053,004,323

675,776 ELAND

38,676,985 ELAND

etherland-7d-price-graph

1563

1.00%5.02%18.05%

₫47.77B₫47,768,684,080

₫5,741,212,714

30,483,894 VEMP

253,635,525 VEMP

vempire-ddao-7d-price-graph
LABS GroupLABS$0.00
ParclPRCL$0.64
DevveDEVVE$0.68
Crypto Real EstateCRE$0.04
IHT Real Estate ProtocolIHT$0.00
RibusRIB$0.02
UnitedUTED$0.00
Power CashPRCH$0.00
ATLANTATL$0.02
Primalbase TokenPBT$--
imbrexREX$--
Bee TokenBEE$--
SYB CoinSYBC$--
SwinateSWIN$--
TLANDTLAND$--
ECORISERISE$--
Hiển thị 1 - 26 trong số 26
Hiển thị hàng
100