Top các token Real Estate hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Real Estate. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

473

3.27%5.42%

₫1.36T₫1,363,753,894,546

₫31,006,597,583

1,610,870 PRO

70,850,406 PRO

1974-price-graph

815

5.60%18.09%

₫347.10B₫347,096,914,850

₫6,793,878,371

40,767,089 LABS

2,082,776,594 LABS

8813-price-graph

1919

12.52%38.91%

₫12.89B₫12,893,076,742

--

1,250 PBT

1841-price-graph

1931

1.27%21.38%

₫12.47B₫12,469,485,380

₫68,649,339

5,445,164 IHT

989,061,136 IHT

2552-price-graph

1959

18.89%0.51%

₫10.98B₫10,975,013,365

₫225,482,368

387,914 ELAND

18,881,105 ELAND

9492-price-graph

2007

0.92%18.76%

₫9.42B₫9,416,335,299

--

54,175,041 ATL

2136-price-graph

2331

11.96%20.58%

₫2.06B₫2,057,971,352

₫2,258,329

9,504 REX

8,660,756 REX

1961-price-graph

4379

43.11%52.74%
--

₫393,624,715

3,072,073 UTED

0 UTED

7462-price-graph

4946

0.04%1.57%
--

₫63,970,126

20,344 ECOREAL

0 ECOREAL

3344-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--
SYB CoinSYBC$0.00
SwinateSWIN$0.00

Hiển thị 1 - 12 trong số 12

Hiển thị hàng

100