TIA

Celestia giá 
TIA

₫416,667.48  

1.90% (1n)

biểu đồ Celestia sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về Celestia
Vốn hóa thị trường
 

2.03%

₫69,361,879,273,988
#40
Khối lượng (24 giờ)
 

34.47%

₫2,119,121,985,745
#85
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
3.06%
Lượng cung lưu hành
 
166,468,185 TIA
Tổng cung
 
1,025,424,658 TIA
Nguồn cung tối đa
 
--
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫427,261,108,055,108
công cụ chuyển đổi TIA sang VND
TIA
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫404,209.14
Cao
₫429,951.26
Cao nhất mọi thời đại
Feb 10, 2024 (15 days ago)
₫515,250.31
-19.13%
Thấp nhất mọi thời đại
Oct 31, 2023 (4 months ago)
₫49,971.86
+733.8%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi136,916x
381st / 8.8K
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Celestia community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Celestia markets

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về Celestia%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về Celestia

Celestia (TIA) is the first modular blockchain network that enables anyone to easily deploy their own blockchain with minimal overhead. Celestia scales by rethinking blockchain architecture from the ground up. It is a minimal blockchain that decouples execution from consensus by introducing a new primitive, data availability sampling. Since Celestia does not impose any execution or settlement constraints, developers are free to define their own execution and settlement environments. This unlocks new, unrealized possibilities for builders and developers.

Celestia is a departure from the status quo of monolithic blockchains. Monolithic blockchains face scaling difficulties because they perform all core functions of a blockchain such as processing transactions, ensuring that transactions are correct, and getting network nodes to agree on both the validity and ordering of transactions. Modular blockchains introduced the notion of decoupling consensus from the execution of transactions, thus achieving greater scalability without loss of security or decentralisation.

A modular approach to blockchains opens up a world of new possibilities. Experimentation becomes much easier as new application specific or general purpose blockchains can deploy to Celestia and immediately inherit security from Celestia’s validator set. Modular blockchains enable control over the rules of an application through sovereignty because developers can make alterations to the tech stack without permission from outside applications.

Visit Celestia docs to get started building: https://celestia.org/developer-portal/