Top các token Filesharing hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Bài viết này liệt kê các dự án tiền điện tử và toke chia sẻ tệp có giá trị cao nhất. Các dự án này được liệt kê theo vốn hóa thị trường từ giá trị lớn nhất và sau đó theo thứ tự giảm dần.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

33

0.97%4.38%11.50%

₫52.88T₫52,883,374,473,494

₫10,326,448,741,214

49,953,320 FIL

255,818,838 FIL

filecoin-7d-price-graph

57

0.26%0.47%0.80%

₫21.49T₫21,488,603,887,428

₫574,734,630,411

25,072,213,995,861 BTT

937,418,500,000,000 BTT

bittorrent-new-7d-price-graph

85

1.71%2.66%8.17%

₫11.47T₫11,474,134,436,603

₫442,638,784,460

1,288,271 AR

33,394,701 AR

arweave-7d-price-graph

91

1.04%0.50%15.33%

₫10.74T₫10,736,156,507,981

₫952,787,631,283

15,383,442,072 HOT

173,342,974,127 HOT

holo-7d-price-graph

111

0.99%0.30%9.08%

₫7.51T₫7,508,914,235,036

₫333,894,158,962

429,674,059 ANKR

9,662,899,378 ANKR

ankr-7d-price-graph

127

0.88%1.38%1.90%

₫6.09T₫6,086,769,262,038

₫364,496,693,219

22,474,440 STORJ

375,303,083 STORJ

storj-7d-price-graph

133

0.12%0.38%2.73%

₫5.72T₫5,722,237,794,018

₫88,759,637,486

802,044,529 SC

51,706,942,992 SC

siacoin-7d-price-graph

160

0.03%1.27%7.41%

₫3.74T₫3,737,776,573,038

₫75,617,065,224

5,189,964 FLUX

256,541,626 FLUX

zel-7d-price-graph

178

0.78%0.55%2.75%

₫2.95T₫2,950,592,579,647

₫261,719,985,769

54,382,397 OCEAN

613,099,141 OCEAN

ocean-protocol-7d-price-graph

244

5.68%0.72%1.98%

₫3.02T₫3,016,718,335,119

₫12,873,704

1,931 MAID

452,552,412 MAID

maidsafecoin-7d-price-graph
RSK Infrastructure FrameworkRIF$0.08
Aleph.imALEPH$0.26
AXELAXEL$0.17
ElastosELA$2.17
PhantasmaSOUL$0.35
BluzelleBLZ$0.10
StreamrDATA$0.04
ScPrimeSCP$0.28
0ChainZCN$0.20
ProximaXXPX$0.00
StratosSTOS$0.33
PAC ProtocolPAC$0.00
ILCOINILC$0.01
OpacityOPCT$0.05
LambdaLAMB$0.00
Crust NetworkCRU$0.94
ThreeFoldTFT$0.03
SkycoinSKY$0.09
InternxtINXT$1.49
UpfiringUFR$0.03
SINOVATESIN$0.00
ColdstackCLS$0.14
Etho ProtocolETHO$0.03
SharderSS$0.00
Folder ProtocolFOL$0.02
EdgeEDGE$0.09
FileStarSTAR$0.01
POP Network TokenPOP$0.00
I/O CoinIOC$0.01
ShiftSHIFT$0.65
Simple Software SolutionsSSS$0.00

Hiển thị 1 - 41 trong số 41

Hiển thị hàng

100