Top các token Yearn Partnerships hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

56

9.59%
42.73%

$2,670,452,925

36,635 YFI

5864-price-graph

70

7.45%
3.78%

$2,031,839,601

$797,373,489

$49,935,706

127,244,443 SUSHI

6758-price-graph

346

7.83%
10.91%

$131,870,307

$23,806,507

$517,261,649

2,865,244,089 AKRO

4134-price-graph

460

6.90%
3.03%

$80,264,404

$7,545,103

$57,941

616,378 CREAM

6193-price-graph

519

0.99%
5.74%

$63,421,861

$9,618,762

$30,333

200,001 KP3R

7535-price-graph

538

2.41%
9.88%

$58,286,300

$4,973,153

$2,027,744

23,765,545 CVP

6669-price-graph

694

4.64%
10.81%

$32,293,757

62,168 COVER

8175-price-graph

707

8.48%
13.17%

$30,445,764

$11,889,804

$544,778

1,394,992 PICKLE

7022-price-graph

2394

45.51%
10.55%

$34,073

$0

$280

45,108,749 CRM

1850-price-graph

2944

3.40%
6.57%
--

$512,510

$28,309

0 XSUSHI

8899-price-graph

Hiển thị 1 - 10 trong số 10

Hiển thị hàng

100