Top các token Yearn Partnerships hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Yearn Partnerships. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

125

1.33%23.75%

₫4.58T₫4,578,052,263,424

36,638 YFI

yearn-finance-7d-price-graph

157

0.67%26.34%

₫2.86T₫2,856,404,202,305

₫1,559,671,176,731

69,478,784 SUSHI

127,244,443 SUSHI

sushiswap-7d-price-graph

512

7.66%17.13%

₫597.49B₫597,489,050,302

200,001 KP3R

keep3rv1-7d-price-graph

552

2.12%12.51%

₫486.87B₫486,867,709,192

₫96,329,873,121

989,281,804 AKRO

5,000,000,000 AKRO

akropolis-7d-price-graph

711

8.93%5.20%

₫254.34B₫254,335,159,072

₫120,268,869,663

291,470 CREAM

616,378 CREAM

cream-finance-7d-price-graph

727

5.63%5.81%

₫239.81B₫239,807,651,104

₫85,688,036,121

14,183,170 CVP

39,693,203 CVP

powerpool-7d-price-graph

1149

0.26%0.98%

₫52.44B₫52,438,005,577

₫18,040,280,849

656,421 PICKLE

1,908,030 PICKLE

pickle-finance-7d-price-graph

2642

12.93%27.49%

₫143.08M₫143,083,220

₫175,340

55,278 CRM

45,108,749 CRM

cream-7d-price-graph

4708

1.26%26.10%
--

₫419,838,145

14,257 XSUSHI

0 XSUSHI

xsushi-7d-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--

Hiển thị 1 - 10 trong số 10

Hiển thị hàng

100