Vốn Hóa Thị Trường:

Top 100 Trao đổi Tiền ảo theo Khối lượng Mua bán
(Beta)

# Tên Khối lượng Điều chỉnh (24 giờ)* Khối lượng (24 giờ) Khối lượng (7 ngày) Khối lượng (30 ngày) Số Thị trường Tăng Giảm (24 giờ) Biểu Đồ Khối lượng (7 ngày) Đã bắt đầu
1 OKEx OKEx $944,197,406 $944,197,406 $469,499,126 $10,414,981,313 379 -7.89% sparkline thg 1 2014
2 Binance Binance $844,416,961 $844,416,961 $539,685,980 $14,141,227,299 448 -27.03% sparkline thg 7 2017
3 DigiFinex DigiFinex $643,162,496 $643,162,496 $402,853,969 $8,812,382,868 126 -6.32% sparkline thg 4 2018
4 ZB.COM ZB.COM $587,090,195 $603,635,843 $519,664,453 $9,496,262,552 93 5.71% sparkline thg 11 2017
5 Huobi Global Huobi Global $576,592,376 $576,592,376 $273,682,879 $7,055,210,230 401 -3.75% sparkline thg 9 2013
6 BW BW $563,384,302 $563,384,302 $304,659,114 $6,067,709,729 35 -24.64% sparkline thg 1 2017
7 CoinBene CoinBene $556,913,971 $556,913,971 $379,058,568 $7,849,076,328 192 -9.72% sparkline thg 9 2017
8 Bit-Z Bit-Z $537,889,200 $537,889,200 $578,074,176 $9,154,798,618 163 -15.11% sparkline thg 6 2016
9 BitForex BitForex $530,375,882 $530,992,543 $295,280,456 $6,348,397,989 152 -3.50% sparkline thg 6 2018
10 HitBTC HitBTC $525,444,119 $525,444,130 $311,990,747 $7,097,390,781 776 -7.00% sparkline thg 2 2014
11 Coineal Coineal $493,143,518 $493,143,518 $337,204,227 $6,752,642,488 59 17.65% sparkline thg 4 2018
12 IDAX IDAX $492,724,838 $492,724,838 $316,862,028 $6,843,897,347 150 -11.59% sparkline thg 12 2017
13 LBank LBank $476,399,966 $476,399,966 $361,167,182 $7,085,745,594 103 -30.00% sparkline thg 10 2017
14 Bibox Bibox $471,229,033 $471,229,033 $392,853,632 $7,559,085,040 196 -22.33% sparkline thg 11 2017
15 Fatbtc Fatbtc $400,739,633 $400,739,633 $311,620,085 $6,202,413,145 81 13.83% sparkline thg 5 2014
16 BitMart BitMart $392,305,480 $392,305,480 $431,441,060 $5,679,993,303 123 19.39% sparkline thg 3 2018
17 BCEX BCEX $387,444,701 $387,444,701 $237,943,777 $5,601,236,343 68 3.81% sparkline thg 8 2017
18 Cryptonex Cryptonex $376,310,399 $376,310,399 $313,562,175 $6,336,173,881 59 3.00% sparkline thg 10 2017
19 P2PB2B P2PB2B $368,991,418 $368,991,418 $248,452,658 $5,420,449,634 98 1.98% sparkline thg 1 2018
20 DOBI Exchange DOBI Exchange $331,249,061 $331,249,061 $61,972,079 $3,928,153,016 16 -1.37% sparkline thg 5 2018
21 LATOKEN LATOKEN $262,749,087 $262,749,087 $246,506,607 $4,132,638,300 127 2.04% sparkline thg 7 2017
22 IDCM IDCM $252,315,069 $252,315,069 $173,921,005 $3,616,912,828 56 -9.62% sparkline thg 4 2018
23 CHAOEX CHAOEX $247,344,021 $247,344,021 $215,855,790 $4,931,267,298 51 1.65% sparkline thg 7 2017
24 Coinsuper Coinsuper $245,200,472 $245,200,472 $188,678,486 $4,674,881,845 95 -2.82% sparkline thg 2 2018
25 CoinTiger CoinTiger $239,560,870 $239,560,870 $131,418,712 $2,864,450,820 84 0.61% sparkline thg 12 2017
26 Simex Simex $216,457,062 $216,457,062 $191,239,713 $4,059,733,600 9 -0.08% sparkline thg 2 2015
27 Bitfinex Bitfinex $207,458,853 $207,458,853 $102,759,639 $2,669,614,555 109 -12.05% sparkline thg 10 2012
28 UPbit UPbit $196,865,720 $196,865,720 $277,119,444 $3,825,396,609 304 -44.43% sparkline thg 10 2017
29 DragonEX DragonEX $183,952,365 $184,749,070 $151,972,422 $3,388,469,234 103 -0.20% sparkline thg 11 2017
30 LocalTrade LocalTrade $183,497,673 $183,497,673 $103,670,521 $2,316,455,634 27 29.48% sparkline thg 11 2017
31 Exrates Exrates $170,415,350 $170,415,350 $159,642,222 $3,851,590,844 119 2.70% sparkline thg 4 2016
32 OEX OEX $163,960,245 $164,004,792 $257,832,969 $5,673,279,168 41 16.17% sparkline thg 9 2017
33 OOOBTC OOOBTC $133,766,217 $133,766,217 $120,303,046 $1,416,866,898 28 1.99% sparkline thg 11 2017
34 BiteBTC BiteBTC $133,290,130 $133,290,130 $61,086,705 $1,492,067,835 41 3.10% sparkline thg 1 2018
35 Allcoin Allcoin $120,413,104 $120,413,123 $53,070,782 $2,958,729,032 30 -11.15% sparkline thg 6 2014
36 CoinMex CoinMex $115,081,769 $115,081,769 $69,050,148 $1,821,602,940 68 -8.03% sparkline thg 7 2018
37 Coinbase Pro Coinbase Pro $99,868,050 $99,868,050 $57,015,632 $1,476,792,781 32 -14.68% sparkline thg 5 2014
38 CoinEgg CoinEgg $94,081,738 $94,081,738 $99,943,301 $1,566,822,164 66 -51.29% sparkline thg 3 2017
39 Kraken Kraken $88,622,249 $88,622,249 $54,505,775 $1,473,368,213 72 -25.44% sparkline thg 7 2011
40 UEX UEX $88,584,195 $88,584,195 $57,005,140 $1,254,602,312 32 29.51% sparkline thg 5 2018
41 TOPBTC TOPBTC $88,251,660 $88,251,660 $85,088,337 $2,042,881,625 43 -0.19% sparkline thg 12 2016
42 Sistemkoin Sistemkoin $83,430,877 $83,430,877 $359,110,924 $1,798,654,767 214 -26.27% sparkline thg 3 2018
43 TOKOK TOKOK $78,980,839 $79,048,098 $80,945,015 $1,882,200,518 46 0.24% sparkline thg 6 2018
44 Bitinka Bitinka $78,685,474 $78,685,474 $39,960,441 $1,271,270,307 107 11.14% sparkline thg 12 2014
45 Bitstamp Bitstamp $72,741,049 $72,741,049 $43,277,826 $1,001,427,761 14 -13.85% sparkline thg 7 2011
46 RightBTC RightBTC $65,250,322 $65,250,322 $34,957,277 $2,846,238,027 53 -61.60% sparkline thg 7 2014
47 Kryptono Kryptono $64,599,600 $64,599,600 $54,292,054 $1,076,417,886 33 2.30% sparkline thg 6 2018
48 Gate.io Gate.io $56,163,212 $56,163,212 $25,746,288 $580,102,492 368 -13.67% sparkline thg 1 2013
49 Xena Exchange Xena Exchange $53,121,386 $53,121,386 $48,486,131 $463,843,005 5 10.14% sparkline thg 4 2018
50 BitMax BitMax $49,776,939 $276,726,271 $788,919,735 $11,255,018,061 62 -31.10% sparkline thg 7 2018
51 Iquant Iquant $40,362,692 $78,889,176 $74,986,373 $1,542,623,089 43 0.82% sparkline thg 7 2017
52 Hotbit Hotbit $39,403,073 $39,403,073 $102,795,627 $1,941,424,938 325 -65.67% sparkline thg 1 2018
53 B2BX B2BX $32,557,449 $32,557,449 $32,096,595 $759,767,086 30 1.88% sparkline thg 1 2018
54 Bittrex Bittrex $32,433,010 $32,433,010 $23,389,357 $520,470,393 324 -3.51% sparkline thg 2 2014
55 Bitlish Bitlish $29,488,912 $29,488,912 $13,801,107 $522,173,584 31 28.83% sparkline thg 7 2014
56 CoinsBank CoinsBank $28,819,106 $28,819,106 $27,322,827 $588,810,809 6 -3.09% sparkline thg 4 2016
57 Bitrue Bitrue $27,155,145 $27,155,145 $19,582,548 $454,861,458 131 -18.44% sparkline thg 7 2018
58 BITBOX BITBOX $24,314,998 $24,314,998 $7,938,206 $301,071,074 39 -9.26% sparkline thg 7 2018
59 Bitbank Bitbank $24,222,369 $24,222,369 $9,946,307 $396,829,150 8 -59.57% sparkline thg 5 2014
60 Coinhub Coinhub $23,711,825 $23,711,825 $23,450,357 $423,777,740 21 -2.54% sparkline thg 7 2017
61 55 Global Markets 55 Global Mar... $22,412,405 $22,412,405 $8,440,579 $237,588,983 29 -41.71% sparkline thg 7 2018
62 YoBit YoBit $21,649,762 $21,649,762 $19,091,404 $362,182,426 492 5.44% sparkline thg 8 2014
63 Bilaxy Bilaxy $21,313,093 $21,313,093 $10,361,169 $602,765,194 88 -0.52% sparkline thg 4 2018
64 Exmo Exmo $17,867,198 $17,867,198 $17,395,511 $451,719,575 127 -19.30% sparkline thg 4 2015
65 Trade By Trade Trade By Trade $16,837,549 $16,837,549 $11,355,811 $315,713,513 14 4.94% sparkline thg 11 2017
66 Negocie Coins Negocie Coins $15,806,465 $15,806,465 $8,805,326 $68,223,123 7 6.13% sparkline thg 11 2013
67 Gemini Gemini $15,679,546 $15,679,546 $12,377,258 $269,727,736 11 -19.14% sparkline thg 10 2014
68 itBit itBit $15,194,603 $15,194,603 $7,484,362 $178,369,388 5 0.32% sparkline thg 1 2013
69 Poloniex Poloniex $15,164,305 $15,164,305 $8,593,295 $241,043,092 121 -11.33% sparkline thg 1 2014
70 bitFlyer bitFlyer $14,366,091 $14,491,989 $13,782,074 $332,147,080 3 -39.02% sparkline thg 1 2014
71 Coinone Coinone $13,427,954 $13,427,954 $5,278,073 $146,590,760 16 -39.76% sparkline thg 6 2014
72 KuCoin KuCoin $11,885,462 $11,885,462 $4,893,242 $116,541,517 382 ? sparkline thg 8 2017
73 Liquid Liquid $11,827,126 $153,064,088 $110,065,107 $2,255,501,537 185 -37.30% sparkline thg 1 2014
74 Livecoin Livecoin $11,529,587 $11,529,587 $9,922,329 $220,651,164 219 10.23% sparkline thg 3 2014
75 Coindeal Coindeal $11,248,724 $11,248,724 $13,799,764 $179,118,762 36 9.75% sparkline thg 3 2018
76 STEX STEX $10,914,467 $10,914,467 $9,503,973 $90,273,228 154 5.76% sparkline thg 2 2017
77 BTCBOX BTCBOX $10,043,898 $10,043,898 $9,168,046 $250,923,154 1 6.03% sparkline thg 3 2014
78 Coinbit Coinbit $9,588,545 $9,588,545 $4,502,946 $459,561,810 21 0.47% sparkline thg 7 2018
79 Bitrabbit Bitrabbit $8,829,207 $8,829,207 $5,020,103 $15,617,792 13 -10.55% sparkline thg 2 2018
80 C2CX C2CX $8,658,639 $8,658,639 $4,248,879 $95,560,759 38 -21.27% sparkline thg 12 2016
81 Korbit Korbit $7,782,072 $7,782,072 $4,140,769 $108,334,560 22 -42.65% sparkline thg 7 2013
82 LakeBTC LakeBTC $7,714,240 $7,714,240 $5,274,299 $113,878,382 11 -15.32% sparkline thg 11 2013
83 BitBay BitBay $7,569,612 $7,569,612 $3,630,515 $106,385,077 79 -3.52% sparkline thg 2 2014
84 Coinsquare Coinsquare $7,394,256 $7,394,256 $6,951,717 $167,992,809 9 -3.61% sparkline thg 5 2014
85 COSS COSS $7,194,983 $7,194,983 $6,438,715 $122,492,984 215 19.12% sparkline thg 4 2017
86 Bitsane Bitsane $6,761,519 $6,761,519 $6,915,665 $158,775,404 40 3.78% sparkline thg 11 2016
87 Mercatox Mercatox $6,396,145 $6,396,145 $5,777,425 $124,937,788 336 32.55% sparkline thg 10 2015
88 Cryptology Cryptology $6,379,967 $6,379,967 $4,384,344 $138,069,333 25 14.14% sparkline thg 1 2018
89 BBX BBX $6,379,132 $6,379,132 $1,186,186 $14,114,823 4 5.86% sparkline thg 4 2018
90 GOPAX GOPAX $6,069,011 $6,069,011 $3,166,699 $79,679,631 69 -21.11% sparkline thg 6 2017
91 GDAC GDAC $5,772,688 $5,772,688 $10,690,707 $217,295,894 19 -55.40% sparkline thg 8 2018
92 BtcTrade.im BtcTrade.im $5,569,628 $5,569,628 $5,032,191 $117,318,698 11 -11.15% sparkline thg 4 2014
93 Ethfinex Ethfinex $4,558,142 $4,558,142 $2,133,355 $39,512,527 226 8.21% sparkline thg 2 2018
94 CPDAX CPDAX $4,202,725 $4,202,725 $2,488,185 $41,371,659 35 -14.56% sparkline thg 9 2017
95 MBAex MBAex $3,775,174 $3,775,174 $3,774,586 $100,378,136 15 -32.47% sparkline thg 1 2015
96 Indodax Indodax $3,755,418 $3,755,418 $3,086,101 $69,092,023 50 -17.61% sparkline thg 3 2018
97 BtcTurk BtcTurk $3,695,852 $3,695,852 $2,039,763 $46,663,563 7 -27.85% sparkline thg 7 2013
98 CryptalDash CryptalDash $3,450,297 $3,450,297 $2,625,303 $49,014,322 16 -7.88% sparkline thg 7 2018
99 Waves Decentralized Exchange Waves Decentr... $3,337,282 $3,337,282 $2,131,439 $78,441,962 68 -15.55% sparkline thg 6 2016
100 Paribu Paribu $3,270,600 $3,270,600 $1,865,493 $50,032,059 11 -9.34% sparkline thg 12 2016
* Khối lượng Đã Điều chỉnh - Khối lượng từ các thị trường đích bỏ qua các thị trường với số phí và đào theo giao dịch
View Old Ranking
Được cập nhật lần cuối: 21/02/2019 2:56 UTC