Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Close

Top 100 Trao đổi Tiền ảo theo Khối lượng Mua bán
(Beta)

# Tên Khối lượng Điều chỉnh (24 giờ)* Khối lượng (24 giờ) Khối lượng (7 ngày) Khối lượng (30 ngày) Số Thị trường Tăng Giảm (24 giờ) Biểu Đồ Khối lượng (7 ngày) Đã bắt đầu
1 Binance Binance $1,124,426,045 $1,124,426,045 $5,750,755,014 $34,907,901,740 461 18.22% sparkline thg 7 2017
2 OKEx OKEx $1,090,787,087 $1,090,787,087 $6,058,958,208 $37,721,135,518 379 -1.71% sparkline thg 1 2014
3 LBank LBank $1,085,134,534 $1,085,134,534 $4,326,192,350 $23,511,619,934 101 53.61% sparkline thg 10 2017
4 DigiFinex DigiFinex $1,025,768,666 $1,025,768,666 $5,622,936,968 $35,356,570,547 176 6.60% sparkline thg 4 2018
5 BitForex BitForex $997,978,263 $997,978,263 $4,924,609,925 $27,273,607,865 182 14.30% sparkline thg 6 2018
6 Coineal Coineal $966,694,305 $966,694,305 $4,879,127,613 $27,413,108,084 50 18.66% sparkline thg 4 2018
7 CoinBene CoinBene $949,161,572 $949,161,572 $4,887,100,969 $25,382,017,094 191 5.55% sparkline thg 9 2017
8 HitBTC HitBTC $906,096,875 $906,096,875 $5,090,839,144 $28,066,989,529 793 11.51% sparkline thg 2 2014
9 Negocie Coins Negocie Coins $884,650,620 $884,650,620 $4,068,681,707 $9,774,250,359 6 28.92% sparkline thg 11 2013
10 IDAX IDAX $878,412,595 $878,412,595 $4,588,071,601 $22,992,822,337 108 14.81% sparkline thg 12 2017
11 BW.com BW.com $868,017,663 $868,017,663 $4,853,998,118 $26,406,666,665 49 -6.05% sparkline thg 1 2017
12 Bit-Z Bit-Z $847,338,136 $847,338,136 $4,384,095,180 $26,994,256,230 176 17.71% sparkline thg 6 2016
13 Huobi Global Huobi Global $829,447,101 $829,447,101 $4,419,671,423 $26,144,564,703 434 18.68% sparkline thg 9 2013
14 Bibox Bibox $827,907,191 $827,907,191 $4,514,766,983 $23,487,496,708 183 7.95% sparkline thg 11 2017
15 ZB.COM ZB.COM $775,284,432 $775,284,432 $4,125,593,061 $23,621,633,750 103 17.33% sparkline thg 11 2017
16 CoinEgg CoinEgg $771,630,028 $771,630,028 $3,969,503,575 $11,749,953,661 66 13.35% sparkline thg 3 2017
17 Fatbtc Fatbtc $748,096,057 $748,096,057 $4,217,280,289 $22,730,309,947 85 4.08% sparkline thg 5 2014
18 RightBTC RightBTC $693,816,143 $693,816,143 $2,598,413,433 $13,084,400,108 67 86.22% sparkline thg 7 2014
19 OEX OEX $681,451,601 $681,451,601 $3,987,541,970 $21,901,765,098 22 4.33% sparkline thg 9 2017
20 BCEX BCEX $670,959,389 $670,959,389 $3,541,705,487 $18,085,756,861 61 10.29% sparkline thg 8 2017
21 BitMart BitMart $642,568,423 $642,568,423 $3,510,922,778 $17,975,559,295 153 -4.79% sparkline thg 3 2018
22 CoinTiger CoinTiger $607,177,124 $607,177,124 $2,541,828,857 $13,836,829,211 103 37.88% sparkline thg 12 2017
23 DOBI Exchange DOBI Exchange $586,366,358 $586,366,358 $3,311,831,105 $11,874,835,225 20 5.47% sparkline thg 5 2018
24 OOOBTC OOOBTC $585,288,138 $585,288,138 $3,338,651,920 $11,447,768,950 34 6.76% sparkline thg 11 2017
25 P2PB2B P2PB2B $538,399,549 $538,399,549 $3,681,512,338 $14,786,218,755 169 -12.16% sparkline thg 1 2018
26 LATOKEN LATOKEN $396,900,549 $396,900,549 $2,982,504,818 $12,261,114,785 170 -25.05% sparkline thg 7 2017
27 BITKER BITKER $375,711,816 $375,711,816 $2,001,680,553 $12,091,791,878 43 -0.72% sparkline thg 5 2018
28 TOPBTC TOPBTC $320,728,169 $320,728,169 $1,965,125,878 $4,719,908,542 41 -2.48% sparkline thg 12 2016
29 55 Global Markets 55 Global Mar... $308,066,973 $308,066,973 $1,544,797,312 $9,278,169,597 32 12.14% sparkline thg 7 2018
30 IDCM IDCM $306,898,524 $306,898,524 $1,772,874,330 $8,587,382,522 63 5.56% sparkline thg 4 2018
31 CHAOEX CHAOEX $303,496,560 $303,496,560 $1,801,652,641 $6,225,326,248 65 -3.39% sparkline thg 7 2017
32 Upbit Upbit $269,315,152 $269,315,152 $1,482,893,784 $10,371,893,055 317 -3.03% sparkline thg 10 2017
33 Simex Simex $268,959,853 $268,959,853 $1,593,146,210 $7,090,641,076 12 1.55% sparkline thg 2 2015
34 LocalTrade LocalTrade $241,746,038 $241,746,038 $1,433,507,250 $6,371,056,534 93 1.82% sparkline thg 11 2017
35 Hubi Hubi $235,422,534 $235,422,534 $772,924,481 $2,494,167,594 34 61.64% sparkline thg 6 2018
36 Bitfinex Bitfinex $225,813,755 $225,813,755 $868,218,255 $6,257,118,332 120 37.32% sparkline thg 10 2012
37 DragonEX DragonEX $225,261,193 $227,113,854 $1,333,399,529 $5,979,408,947 79 6.74% sparkline thg 11 2017
38 Tidebit Tidebit $221,405,989 $221,405,989 $1,936,985,230 $2,362,186,209 7 -66.54% sparkline thg 1 2015
39 Coinbase Pro Coinbase Pro $190,730,980 $190,730,980 $697,841,440 $4,629,776,095 43 83.17% sparkline thg 5 2014
40 Sistemkoin Sistemkoin $152,917,422 $152,917,422 $801,679,211 $3,754,932,905 239 3.84% sparkline thg 3 2018
41 Exrates Exrates $152,457,850 $152,457,850 $912,589,296 $4,995,395,901 135 8.59% sparkline thg 4 2016
42 CoinMex CoinMex $150,776,948 $150,776,948 $943,065,715 $3,014,433,780 68 3.49% sparkline thg 7 2018
43 Kraken Kraken $131,168,892 $131,168,892 $494,928,779 $3,520,809,087 77 99.19% sparkline thg 7 2011
44 Chaince Chaince $113,213,431 $113,213,431 $794,229,343 $2,637,889,623 10 4.95% sparkline thg 5 2018
45 Hotbit Hotbit $104,287,368 $104,287,368 $626,980,402 $2,967,720,108 384 -0.15% sparkline thg 1 2018
46 TOKOK TOKOK $103,901,293 $104,014,945 $604,412,515 $2,990,344,203 53 2.86% sparkline thg 6 2018
47 Coinsbit Coinsbit $103,813,753 $103,813,753 $611,016,645 $2,475,586,270 27 5.96% sparkline thg 8 2018
48 Bitinka Bitinka $100,791,414 $100,791,414 $651,429,753 $3,390,008,237 115 -5.50% sparkline thg 12 2014
49 BitMax BitMax $99,546,855 $4,799,408,098 $24,348,964,563 $138,480,590,654 101 5.64% sparkline thg 7 2018
50 Allcoin Allcoin $91,970,867 $91,970,916 $535,575,725 $3,657,025,241 32 512.98% sparkline thg 6 2014
51 Bitstamp Bitstamp $88,021,219 $88,021,219 $361,829,209 $2,599,308,735 14 53.06% sparkline thg 7 2011
52 Gate.io Gate.io $83,055,980 $83,055,980 $622,346,434 $2,978,721,025 374 -22.45% sparkline thg 1 2013
53 Dcoin Dcoin $77,123,147 $77,123,147 $385,439,122 $1,007,720,178 80 17.90% sparkline thg 5 2018
54 Huobi Korea Huobi Korea $73,300,495 $73,300,495 $247,165,063 $800,574,919 379 66.00% sparkline thg 3 2018
55 Coinsuper Coinsuper $65,928,665 $65,928,665 $270,746,761 $2,836,778,816 115 34.71% sparkline thg 2 2018
56 ABCC ABCC $65,114,368 $65,114,368 $388,051,930 $1,015,909,475 142 8.70% sparkline thg 4 2018
57 Kryptono Kryptono $64,152,333 $64,152,333 $379,656,906 $1,766,225,368 43 0.10% sparkline thg 6 2018
58 Bittrex Bittrex $60,949,448 $60,949,448 $290,988,240 $2,028,422,795 344 25.44% sparkline thg 2 2014
59 Poloniex Poloniex $42,764,967 $42,764,967 $100,623,707 $639,287,333 124 208.40% sparkline thg 1 2014
60 Bitrabbit Bitrabbit $42,748,337 $42,748,337 $200,890,056 $561,825,597 18 23.82% sparkline thg 2 2018
61 CoinsBank CoinsBank $41,954,488 $41,954,488 $259,628,072 $1,137,050,237 6 -2.91% sparkline thg 4 2016
62 Coinone Coinone $39,542,118 $39,542,118 $147,926,978 $815,522,403 43 19.15% sparkline thg 6 2014
63 KuCoin KuCoin $37,651,353 $37,651,353 $218,080,515 $845,695,595 407 78.28% sparkline thg 8 2017
64 BiteBTC BiteBTC $37,128,154 $37,128,154 $137,678,203 $2,330,456,738 71 50.02% sparkline thg 1 2018
65 B2BX B2BX $35,762,872 $35,762,872 $228,956,307 $1,180,625,716 43 -8.16% sparkline thg 1 2018
66 Bitbank Bitbank $35,515,232 $35,515,232 $233,880,484 $1,090,687,987 8 -29.20% sparkline thg 5 2014
67 Bilaxy Bilaxy $34,184,335 $34,184,335 $197,076,330 $780,383,902 102 -3.14% sparkline thg 4 2018
68 Bitlish Bitlish $33,790,131 $33,790,131 $152,502,163 $801,148,172 33 619.47% sparkline thg 7 2014
69 Bitrue Bitrue $33,365,451 $33,365,451 $182,236,421 $970,748,941 164 17.26% sparkline thg 7 2018
70 bitFlyer bitFlyer $31,718,687 $31,982,136 $111,711,545 $704,273,561 3 83.43% sparkline thg 1 2014
71 Iquant Iquant $29,825,680 $44,906,409 $223,673,877 $1,863,004,607 40 -0.98% sparkline thg 7 2017
72 CoinEx CoinEx $28,484,446 $28,484,446 $162,011,673 $262,537,717 86 5.65% sparkline thg 1 2012
73 YoBit YoBit $26,598,845 $26,598,845 $139,911,671 $578,171,300 497 37.31% sparkline thg 8 2014
74 Exmo Exmo $25,470,819 $25,470,819 $143,823,964 $670,994,268 142 7.25% sparkline thg 4 2015
75 Coinhub Coinhub $24,961,795 $24,961,795 $144,983,587 $443,724,848 18 2.76% sparkline thg 7 2017
76 Coinbit Coinbit $21,779,247 $53,223,829 $340,798,868 $1,151,871,034 28 0.78% sparkline thg 7 2018
77 ExtStock ExtStock $20,689,410 $20,689,410 $116,604,755 $596,864,496 11 3.81% sparkline thg 2 2018
78 Gemini Gemini $20,679,167 $20,679,167 $68,832,418 $593,744,507 12 225.82% sparkline thg 10 2014
79 STEX STEX $19,984,657 $19,984,657 $99,814,660 $505,391,539 168 25.89% sparkline thg 2 2017
80 Trade By Trade Trade By Trade $18,135,748 $18,135,748 $97,764,422 $468,669,423 15 17.83% sparkline thg 11 2017
81 Liquid Liquid $16,385,207 $231,749,902 $929,790,875 $5,558,421,256 196 69.52% sparkline thg 1 2014
82 itBit itBit $16,015,556 $16,015,556 $52,376,425 $381,581,105 4 102.22% sparkline thg 1 2013
83 C2CX C2CX $14,518,305 $14,518,305 $72,713,268 $396,609,267 39 15.13% sparkline thg 12 2016
84 Korbit Korbit $12,928,395 $12,928,395 $62,592,164 $394,567,783 23 23.72% sparkline thg 7 2013
85 Livecoin Livecoin $12,896,619 $12,896,619 $82,248,584 $384,033,617 310 -8.70% sparkline thg 3 2014
86 LakeBTC LakeBTC $11,825,448 $11,825,448 $51,593,554 $290,231,195 12 77.01% sparkline thg 11 2013
87 Mercatox Mercatox $10,989,243 $10,989,243 $61,016,098 $258,418,720 331 2.20% sparkline thg 10 2015
88 BTCBOX BTCBOX $10,814,622 $10,814,622 $58,676,369 $275,953,299 1 10.86% sparkline thg 3 2014
89 YunEx YunEx $10,142,642 $10,142,642 $61,542,456 $229,535,311 11 2.70% sparkline thg 1 2018
90 EtherFlyer EtherFlyer $10,082,236 $10,082,236 $47,440,192 $63,786,966 35 24.58% sparkline thg 10 2017
91 BitBay BitBay $9,316,114 $9,316,114 $49,005,922 $285,000,440 79 26.00% sparkline thg 2 2014
92 Cryptonex Cryptonex $9,006,926 $9,006,926 $56,648,082 $257,464,631 7 -4.92% sparkline thg 10 2017
93 GOPAX GOPAX $8,974,485 $8,974,485 $37,197,544 $269,189,568 71 46.61% sparkline thg 6 2017
94 GDAC GDAC $8,744,470 $8,744,470 $34,929,516 $203,383,483 24 44.61% sparkline thg 8 2018
95 Coinsquare Coinsquare $8,694,746 $8,694,746 $48,133,484 $234,890,410 9 14.38% sparkline thg 5 2014
96 Bitibu Bitibu $8,523,395 $8,670,430 $36,418,858 $227,939,448 37 5.56% sparkline thg 1 2018
97 Cryptology Cryptology $8,350,420 $8,350,420 $36,175,158 $163,647,589 17 25.70% sparkline thg 1 2018
98 BigONE BigONE $8,283,401 $8,283,401 $37,008,259 $194,442,972 66 34.27% sparkline thg 6 2017
99 Coindeal Coindeal $8,115,739 $8,115,739 $51,172,990 $301,994,020 43 4.09% sparkline thg 3 2018
100 BtcTrade.im BtcTrade.im $7,893,164 $7,893,164 $53,224,405 $230,985,383 11 -2.97% sparkline thg 4 2014
* Khối lượng Đã Điều chỉnh - Khối lượng từ các thị trường đích bỏ qua các thị trường với số phí và đào theo giao dịch
View Old Ranking
Được cập nhật lần cuối: 23/04/2019 7:10 UTC