Vốn Hóa Thị Trường:

Top 100 Trao đổi Tiền ảo theo Khối lượng Mua bán
(Beta)

# Tên Khối lượng Điều chỉnh (24 giờ)* Khối lượng (24 giờ) Khối lượng (7 ngày) Khối lượng (30 ngày) Số Thị trường Tăng Giảm (24 giờ) Biểu Đồ Khối lượng (7 ngày) Đã bắt đầu
1 ZB.COM ZB.COM $465,632,141 $490,397,305 $0 $10,406,548,777 92 41.35% sparkline thg 11 2017
2 OKEx OKEx $462,242,890 $462,242,890 $0 $17,377,858,351 415 -13.12% sparkline thg 1 2014
3 Binance Binance $412,881,866 $412,881,866 $0 $20,566,340,430 396 -26.76% sparkline thg 7 2017
4 Huobi Huobi $406,080,972 $406,080,972 $0 $14,152,191,820 290 -9.27% sparkline thg 9 2013
5 DigiFinex DigiFinex $337,501,115 $337,501,115 $0 $10,818,014,402 101 -13.86% sparkline thg 4 2018
6 CoinBene CoinBene $314,487,568 $314,487,568 $0 $7,807,391,067 175 0.29% sparkline thg 9 2017
7 Bit-Z Bit-Z $290,733,564 $290,733,564 $0 $5,677,902,679 155 16.06% sparkline thg 6 2016
8 IDAX IDAX $263,489,036 $263,489,036 $0 $6,969,480,303 131 -7.79% sparkline thg 12 2017
9 HitBTC HitBTC $262,287,094 $262,287,123 $0 $6,772,314,303 804 7.93% sparkline thg 2 2014
10 DOBI trade DOBI trade $223,950,977 $223,950,977 $0 $6,188,178,006 12 1.16% sparkline thg 5 2018
11 LBank LBank $220,931,773 $220,931,773 $0 $7,540,568,665 89 -18.18% sparkline thg 10 2017
12 Bibox Bibox $219,334,554 $219,334,554 $0 $7,089,393,473 210 0.94% sparkline thg 11 2017
13 BCEX BCEX $216,912,515 $216,912,515 $0 $5,170,740,526 72 10.16% sparkline thg 8 2017
14 BitForex BitForex $177,383,306 $177,383,306 $0 $7,904,579,581 138 -22.26% sparkline thg 6 2018
15 BitMart BitMart $172,993,811 $172,993,811 $0 $3,056,154,724 100 -20.24% sparkline thg 3 2018
16 Bitfinex Bitfinex $171,856,050 $179,234,668 $0 $10,331,074,207 100 -19.31% sparkline thg 10 2012
17 Exrates Exrates $149,689,668 $149,689,668 $0 $1,848,847,380 124 0.07% sparkline thg 4 2016
18 CoinsBank CoinsBank $148,251,131 $148,251,131 $0 $3,353,324,263 6 -11.18% sparkline thg 4 2016
19 OEX OEX $139,809,751 $139,817,368 $0 $2,860,566,275 17 0.13% sparkline thg 9 2017
20 Cryptonex Cryptonex $130,764,972 $130,764,972 $0 $2,734,114,034 56 -3.40% sparkline thg 10 2017
21 IDCM IDCM $118,030,513 $118,030,513 $0 $2,911,775,889 47 6.45% sparkline thg 4 2018
22 Upbit Upbit $113,544,907 $113,544,907 $0 $6,327,848,375 289 -22.01% sparkline thg 10 2017
23 RightBTC RightBTC $107,932,383 $107,932,383 $0 $2,691,105,601 54 -14.85% sparkline thg 7 2014
24 DragonEX DragonEX $94,342,196 $94,839,667 $0 $1,894,969,357 86 -7.32% sparkline thg 11 2017
25 TOPBTC TOPBTC $88,626,121 $88,626,121 $0 $2,304,440,715 40 -1.60% sparkline thg 12 2016
26 Kraken Kraken $87,818,318 $87,818,318 $0 $4,007,318,511 72 -17.28% sparkline thg 7 2011
27 Simex Simex $81,819,228 $81,819,228 $0 $2,451,152,645 8 -1.50% sparkline thg 2 2015
28 Coinbase Pro Coinbase Pro $81,155,332 $81,155,332 $0 $4,042,272,183 26 -9.16% sparkline thg 5 2014
29 Fatbtc Fatbtc $75,195,502 $75,195,502 $0 $630,589,976 50 46.15% sparkline thg 5 2014
30 LATOKEN LATOKEN $71,320,995 $71,320,995 $0 $1,236,233,875 176 51.54% sparkline thg 7 2017
31 CoinTiger CoinTiger $69,154,026 $69,154,026 $0 $1,639,578,624 61 -28.39% sparkline thg 12 2017
32 CHAOEX CHAOEX $64,747,870 $64,747,870 $0 $169,236,893 30 -32.83% sparkline thg 7 2017
33 Bitbank Bitbank $60,062,421 $60,062,421 $0 $2,964,015,837 8 -14.78% sparkline thg 5 2014
34 Bitstamp Bitstamp $59,493,012 $59,493,012 $0 $2,738,772,062 14 17.04% sparkline thg 7 2011
35 CoinEgg CoinEgg $59,153,738 $59,153,738 $0 $1,021,075,886 62 25.88% sparkline thg 3 2017
36 Bitinka Bitinka $58,556,360 $58,556,360 $0 $1,102,689,023 83 211.07% sparkline thg 8 2015
37 Coinsuper Coinsuper $58,393,181 $58,393,181 $0 $3,628,537,318 83 -43.19% sparkline thg 2 2018
38 Sistemkoin Sistemkoin $57,696,300 $57,696,300 $0 $1,002,554,870 158 2.17% sparkline thg 3 2018
39 P2PB2B P2PB2B $53,514,869 $53,514,869 $0 $748,111,745 34 5.33% sparkline thg 1 2018
40 Allcoin Allcoin $42,241,284 $42,243,330 $0 $1,141,912,086 23 -11.57% sparkline thg 6 2014
41 Bittrex Bittrex $33,119,548 $33,119,548 $0 $1,203,632,565 289 27.05% sparkline thg 2 2014
42 Coineal Coineal $33,086,227 $33,086,227 $0 $0 53 ? sparkline thg 4 2018
43 B2BX B2BX $30,993,503 $30,993,503 $0 $670,546,108 25 -8.96% sparkline thg 1 2018
44 Gate.io Gate.io $28,814,565 $28,814,565 $0 $1,196,654,638 356 -23.35% sparkline thg 1 2013
45 UEX UEX $26,244,812 $26,244,812 $0 $645,210,055 43 -1.10% sparkline thg 5 2018
46 BiteBTC BiteBTC $23,463,909 $23,463,909 $0 $439,707,534 137 -9.41% sparkline thg 1 2018
47 bitFlyer bitFlyer $23,415,076 $23,642,870 $218,377,874 $1,674,658,476 3 -43.12% sparkline thg 1 2014
48 Bitlish Bitlish $21,628,705 $21,628,705 $0 $421,831,084 22 -1.91% sparkline thg 7 2014
49 Poloniex Poloniex $20,731,881 $20,731,881 $0 $1,449,816,562 114 -26.02% sparkline thg 1 2014
50 Exmo Exmo $19,451,879 $19,451,879 $0 $513,274,762 118 -7.00% sparkline thg 4 2015
51 Gemini Gemini $19,044,729 $19,044,729 $0 $918,671,627 12 5.08% sparkline thg 10 2014
52 Coinhub Coinhub $16,303,800 $16,303,800 $0 $334,955,009 21 6.93% sparkline thg 7 2017
53 Hotbit Hotbit $16,015,438 $16,015,438 $0 $478,816,157 292 1.46% sparkline thg 1 2018
54 itBit itBit $14,738,089 $14,738,089 $0 $752,419,383 1 84.04% sparkline thg 1 2013
55 Trade By Trade Trade By Trade $13,649,691 $13,649,691 $0 $156,987,384 11 > 9000% sparkline thg 11 2017
56 YoBit YoBit $12,248,764 $12,248,764 $0 $437,002,637 482 -3.38% sparkline thg 8 2014
57 BTCBOX BTCBOX $11,819,406 $11,819,406 $0 $448,810,074 1 -4.44% sparkline thg 3 2014
58 Livecoin Livecoin $10,375,032 $10,375,032 $0 $262,383,351 181 11.52% sparkline thg 3 2014
59 Coinone Coinone $9,794,959 $9,794,959 $0 $602,578,048 16 -27.00% sparkline thg 6 2014
60 Bitrue Bitrue $8,731,955 $8,731,955 $0 $227,191,828 111 -14.62% sparkline thg 7 2018
61 Kryptono Kryptono $8,107,094 $8,107,094 $0 $893,836,443 32 -56.46% sparkline thg 6 2018
62 Kucoin Kucoin $7,781,619 $7,781,619 $0 $367,821,317 402 -13.15% sparkline thg 8 2017
63 GBX Digital Asset Exchange GBX Digital A... $7,416,398 $7,416,398 $0 $342,600,580 16 11.88% sparkline thg 7 2018
64 Coinsquare Coinsquare $6,816,518 $6,816,518 $0 $178,346,173 9 1.79% sparkline thg 5 2014
65 BitBay BitBay $6,228,509 $6,228,509 $0 $324,119,541 68 -15.29% sparkline thg 2 2014
66 InfinityCoin Exchange InfinityCoin ... $6,107,521 $6,107,521 $0 $173,073,811 1 -9.57% sparkline thg 11 2018
67 CEX.IO CEX.IO $5,792,869 $5,792,869 $0 $238,591,582 26 -10.23% sparkline thg 6 2013
68 Bitsane Bitsane $5,453,552 $5,453,552 $0 $137,836,076 33 1.34% sparkline thg 11 2016
69 Korbit Korbit $5,422,239 $5,422,239 $0 $318,214,789 16 -32.15% sparkline thg 7 2013
70 HADAX HADAX $5,017,903 $5,017,903 $0 $237,641,954 80 -17.02% sparkline thg 3 2018
71 MBAex MBAex $4,819,151 $4,819,151 $0 $583,695,463 11 141.09% sparkline thg 1 2015
72 CPDAX CPDAX $4,713,657 $4,713,657 $0 $201,485,918 27 5.63% sparkline thg 9 2017
73 Mercatox Mercatox $4,609,240 $4,609,240 $0 $118,353,839 320 -1.91% sparkline thg 10 2015
74 Coindeal Coindeal $4,580,693 $4,580,693 $0 $176,997,681 30 -15.88% sparkline thg 3 2018
75 Vebitcoin Vebitcoin $4,554,014 $4,554,014 $0 $143,938,297 59 0.58% sparkline thg 8 2017
76 Coinbe Coinbe $4,381,037 $4,381,037 $0 $211,151,868 37 -25.21% sparkline thg 1 2018
77 Bilaxy Bilaxy $4,186,894 $4,186,894 $0 $101,365,682 82 -7.65% sparkline thg 4 2018
78 C2CX C2CX $4,025,764 $4,025,764 $0 $197,150,091 33 -6.45% sparkline thg 12 2016
79 Liqui Liqui $3,828,977 $3,828,977 $0 $115,236,346 208 -2.56% sparkline thg 4 2016
80 CryptalDash CryptalDash $3,296,920 $3,296,920 $0 $84,744,795 12 10.24% sparkline thg 7 2018
81 Liquid Liquid $3,238,656 $77,165,891 $0 $5,364,532,513 172 -34.48% sparkline thg 1 2014
82 Cryptology Cryptology $3,177,358 $3,177,358 $0 $71,166,890 29 -12.63% sparkline thg 1 2018
83 Allbit Allbit $3,008,357 $3,047,279 $0 $363,206,366 17 -14.77% sparkline thg 3 2018
84 GOPAX GOPAX $2,945,350 $2,945,350 $0 $144,314,509 62 -27.19% sparkline thg 6 2017
85 Coinroom Coinroom $2,804,846 $2,804,846 $0 $112,280,158 50 -20.99% sparkline thg 10 2016
86 BtcTrade.im BtcTrade.im $2,730,773 $2,730,773 $0 $127,023,342 11 -33.93% sparkline thg 4 2014
87 DSX DSX $2,692,789 $2,692,789 $0 $54,465,400 19 66.21% sparkline thg 3 2014
88 BTC-Alpha BTC-Alpha $2,320,098 $2,320,098 $0 $74,884,029 103 -24.50% sparkline thg 3 2016
89 Paribu Paribu $2,095,453 $2,095,453 $0 $74,076,406 7 -11.34% sparkline thg 12 2016
90 Luno Luno $2,059,653 $2,059,653 $0 $72,967,303 5 16.35% sparkline thg 2 2017
91 BtcTurk BtcTurk $1,978,041 $1,978,041 $0 $109,754,725 7 -29.98% sparkline thg 7 2013
92 Indodax Indodax $1,969,622 $1,969,622 $0 $108,979,768 47 -24.29% sparkline thg 3 2018
93 Ethfinex Ethfinex $1,872,504 $1,872,504 $0 $91,422,583 227 -16.21% sparkline thg 2 2018
94 LocalTrade LocalTrade $1,849,741 $1,849,741 $0 $1,586,618 12 131.55% sparkline thg 11 2017
95 TDAX TDAX $1,731,885 $1,731,885 $0 $44,031,508 5 -7.73% sparkline thg 11 2017
96 Negocie Coins Negocie Coins $1,497,429 $1,497,429 $0 $39,854,583 5 137.27% sparkline thg 11 2013
97 Cryptopia Cryptopia $1,483,299 $1,483,299 $0 $54,933,663 834 -13.41% sparkline thg 5 2014
98 BX Thailand BX Thailand $1,392,707 $1,392,707 $0 $57,807,368 26 -15.53% sparkline thg 6 2014
99 Ovis Ovis $1,336,834 $1,336,834 $0 $38,565,515 24 2.13% sparkline thg 10 2017
100 Tidex Tidex $1,288,149 $1,288,149 $0 $66,332,325 150 -28.59% sparkline thg 10 2017
* Khối lượng Đã Điều chỉnh - Khối lượng từ các thị trường đích bỏ qua các thị trường với số phí và đào theo giao dịch
View Old Ranking
Được cập nhật lần cuối: 11/12/2018 10:13 UTC