Limited spots left for The Capital Conference! Are you missing out? Find out more here!

×
Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Top 100 Trao đổi Tiền ảo theo Khối lượng Mua bán
(Beta)

# Tên Khối lượng Điều chỉnh (24 giờ)* Khối lượng (24 giờ) Khối lượng (7 ngày) Khối lượng (30 ngày) Số Thị trường Tăng Giảm (24 giờ) Biểu Đồ Khối lượng (7 ngày) Đã bắt đầu
1 BKEX BKEX $1,129,816,834 $1,129,816,834 $4,839,936,148 $31,472,870,372 80 182.96% sparkline thg 6 2018
2 CoinTiger CoinTiger $1,012,044,909 $1,012,044,909 $3,674,567,339 $23,520,029,299 147 98.03% sparkline thg 12 2017
3 BitForex BitForex $1,009,593,660 $1,009,593,660 $4,678,829,505 $22,791,314,524 173 48.14% sparkline thg 6 2018
4 LBank LBank $1,005,031,845 $1,005,031,845 $4,438,149,150 $23,908,457,702 97 20.89% sparkline thg 10 2017
5 Binance Binance $1,003,996,011 $1,003,996,011 $5,058,789,814 $28,570,478,535 556 17.69% sparkline thg 7 2017
6 Fatbtc Fatbtc $941,546,161 $941,546,161 $5,531,139,989 $26,272,001,292 137 3.79% sparkline thg 5 2014
7 P2PB2B P2PB2B $929,967,010 $929,967,010 $6,416,297,540 $19,756,081,844 285 -15.91% sparkline thg 1 2018
8 CoinEx CoinEx $916,201,367 $916,201,367 $4,772,336,728 $25,162,213,595 206 8.28% sparkline thg 12 2017
9 Hotbit Hotbit $895,444,567 $895,444,567 $4,536,810,530 $19,882,218,623 547 18.82% sparkline thg 1 2018
10 Coineal Coineal $868,487,657 $868,487,657 $4,421,221,706 $25,893,327,985 37 10.37% sparkline thg 4 2018
11 MXC MXC $866,027,791 $866,027,791 $5,141,232,780 $26,755,856,773 172 9.92% sparkline thg 4 2018
12 Bit-Z Bit-Z $855,176,854 $855,176,854 $4,375,189,694 $24,458,749,213 179 22.03% sparkline thg 6 2016
13 CoinBene CoinBene $847,033,383 $847,033,383 $5,101,313,885 $24,874,214,087 215 3.73% sparkline thg 9 2017
14 LATOKEN LATOKEN $839,343,103 $839,343,103 $5,302,460,265 $25,617,233,755 260 -7.73% sparkline thg 7 2017
15 BitMart BitMart $838,141,818 $838,141,818 $3,609,269,415 $13,612,396,052 188 130.71% sparkline thg 3 2018
16 IDAX IDAX $831,479,670 $831,479,670 $4,697,234,888 $24,353,764,323 121 12.43% sparkline thg 12 2017
17 Bibox Bibox $769,638,080 $769,638,080 $4,478,583,273 $22,246,712,204 185 -5.80% sparkline thg 11 2017
18 DigiFinex DigiFinex $756,710,208 $756,710,208 $3,798,271,019 $24,250,764,307 196 5.11% sparkline thg 4 2018
19 Bilaxy Bilaxy $755,439,381 $755,439,381 $5,764,758,767 $19,106,419,332 155 -12.28% sparkline thg 4 2018
20 OKEx OKEx $730,703,337 $730,703,337 $3,666,067,308 $24,368,867,080 466 20.60% sparkline thg 1 2014
21 BW.com BW.com $716,284,447 $716,284,447 $3,530,216,471 $20,069,616,451 107 56.49% sparkline thg 1 2017
22 BiKi BiKi $697,800,754 $697,800,754 $5,407,411,262 $22,351,278,466 85 -3.48% sparkline thg 6 2018
23 Exrates Exrates $635,557,130 $635,557,130 $3,635,969,565 $18,737,773,226 121 -3.22% sparkline thg 4 2016
24 Dcoin Dcoin $629,654,162 $629,654,162 $2,874,464,817 $10,818,016,119 72 21.74% sparkline thg 5 2018
25 Huobi Global Huobi Global $626,998,004 $626,998,004 $3,029,797,077 $19,968,642,023 531 28.62% sparkline thg 9 2013
26 RightBTC RightBTC $613,341,918 $613,341,918 $3,210,378,373 $16,563,426,787 14 19.60% sparkline thg 7 2014
27 CoinEgg CoinEgg $597,846,086 $597,846,086 $3,875,992,011 $18,621,968,760 65 -5.38% sparkline thg 3 2017
28 BCEX BCEX $563,706,217 $563,706,217 $3,515,868,552 $17,984,178,725 67 -4.86% sparkline thg 8 2017
29 BigONE BigONE $551,271,293 $551,271,293 $2,902,014,752 $7,893,490,041 122 -2.04% sparkline thg 6 2017
30 ZB.COM ZB.COM $520,028,242 $520,028,242 $2,726,578,533 $16,042,825,506 86 16.20% sparkline thg 11 2017
31 IDCM IDCM $467,682,972 $467,682,972 $2,959,406,819 $14,537,795,157 71 -7.62% sparkline thg 4 2018
32 55.com 55.com $431,731,013 $431,731,013 $2,286,016,520 $5,953,307,036 26 2.26% sparkline thg 7 2018
33 DOBI Exchange DOBI Exchange $425,616,197 $425,616,197 $567,669,217 $567,669,217 23 172.62% sparkline thg 5 2018
34 Cat.Ex Cat.Ex $415,775,040 $415,775,040 $2,628,373,985 $10,533,890,866 95 -3.60% sparkline thg 8 2018
35 HitBTC HitBTC $415,625,246 $415,625,246 $2,337,109,155 $15,752,395,012 834 19.92% sparkline thg 12 2013
36 Hubi Hubi $354,265,358 $354,265,358 $1,787,806,976 $11,006,213,782 34 19.91% sparkline thg 6 2018
37 Bithumb Bithumb $335,485,816 $335,485,816 $1,473,639,817 $10,498,932,096 95 5.09% sparkline thg 1 2014
38 TOKOK TOKOK $311,092,583 $311,235,711 $1,929,525,829 $9,715,442,703 72 -0.14% sparkline thg 6 2018
39 VinDAX VinDAX $291,831,388 $291,831,388 $3,893,294,191 $16,586,834,882 99 -11.43% sparkline thg 12 2018
40 BitAsset BitAsset $286,532,193 $286,532,193 $2,007,513,511 $2,007,513,511 77 -19.79% sparkline thg 8 2018
41 Cryptonex Cryptonex $236,230,902 $236,230,902 $1,265,583,322 $8,098,817,400 18 15.17% sparkline thg 10 2017
42 Coinsbit Coinsbit $233,482,916 $233,482,916 $1,370,450,423 $6,707,378,868 70 0.19% sparkline thg 8 2018
43 DragonEX DragonEX $218,011,742 $221,525,557 $1,420,405,376 $7,561,088,471 103 -5.41% sparkline thg 11 2017
44 Bithumb Global Bithumb Global $208,666,104 $208,666,104 $949,992,587 $5,360,425,594 109 24.99% sparkline thg 5 2019
45 Coinbase Pro Coinbase Pro $195,080,449 $195,080,449 $795,917,374 $5,766,790,090 53 58.57% sparkline thg 5 2014
46 Coinsuper Coinsuper $166,685,228 $166,685,228 $864,321,174 $4,882,059,825 95 22.50% sparkline thg 2 2018
47 BHEX BHEX $150,087,207 $150,087,207 $982,305,698 $5,213,528,645 39 -5.90% sparkline thg 12 2018
48 Sistemkoin Sistemkoin $146,835,710 $146,835,710 $867,352,494 $4,220,279,584 338 14.74% sparkline thg 3 2018
49 CHAOEX CHAOEX $146,120,107 $146,120,107 $1,170,934,876 $5,040,031,808 71 -20.26% sparkline thg 7 2017
50 BitMax BitMax $130,008,376 $130,008,376 $716,903,597 $3,739,125,797 180 14.17% sparkline thg 7 2018
51 Bitfinex Bitfinex $118,900,280 $118,900,280 $417,084,145 $3,584,107,312 132 117.33% sparkline thg 10 2012
52 Bitrabbit Bitrabbit $117,927,927 $117,927,927 $787,095,022 $4,202,484,868 37 -23.72% sparkline thg 2 2018
53 Upbit Upbit $108,471,249 $108,471,249 $536,445,518 $3,997,069,574 287 13.95% sparkline thg 10 2017
54 Kraken Kraken $106,381,843 $106,381,843 $489,841,624 $3,635,320,995 99 40.58% sparkline thg 7 2011
55 Bitstamp Bitstamp $96,707,030 $96,707,030 $416,693,341 $3,161,541,026 14 28.50% sparkline thg 7 2011
56 Bitrue Bitrue $95,231,364 $95,231,364 $498,880,648 $3,023,126,740 167 0.51% sparkline thg 7 2018
57 CoinMex CoinMex $89,348,019 $89,348,019 $537,935,265 $2,822,649,793 32 -3.19% sparkline thg 7 2018
58 Bitinka Bitinka $88,468,775 $88,468,775 $700,787,848 $3,458,159,675 153 -14.18% sparkline thg 12 2014
59 ChainX ChainX $85,883,086 $85,883,086 $1,300,586,070 $3,319,454,078 5 37.00% sparkline thg 3 2019
60 Simex Simex $82,726,907 $82,726,907 $499,792,644 $2,661,869,448 24 1.54% sparkline thg 2 2015
61 Kryptono Kryptono $82,613,639 $82,613,639 $503,749,718 $2,095,329,157 38 -0.01% sparkline thg 6 2018
62 PayBito PayBito $66,389,537 $66,389,537 $396,258,995 $648,648,069 14 -10.69% sparkline thg 6 2018
63 OceanEx OceanEx $51,248,537 $51,248,537 $319,287,229 $1,352,922,940 67 -3.94% sparkline thg 11 2018
64 Coinbit Coinbit $51,006,376 $51,006,376 $395,820,188 $2,254,782,666 53 15.21% sparkline thg 7 2018
65 Gate.io Gate.io $48,576,262 $48,576,262 $219,495,449 $1,484,409,417 400 43.16% sparkline thg 1 2013
66 Huobi Korea Huobi Korea $47,681,395 $47,681,395 $257,595,611 $1,444,194,510 467 9.29% sparkline thg 3 2018
67 Tidebit Tidebit $36,451,456 $36,451,456 $211,082,610 $721,243,235 7 -8.01% sparkline thg 1 2015
68 Coinone Coinone $33,293,470 $33,293,470 $155,194,557 $1,069,355,752 47 30.58% sparkline thg 6 2014
69 Coinall Coinall $32,537,353 $32,537,353 $211,359,288 $1,314,330,008 125 -9.20% sparkline thg 8 2018
70 bitFlyer bitFlyer $32,374,288 $33,320,981 $126,850,354 $957,983,834 5 73.49% sparkline thg 1 2014
71 YoBit YoBit $29,987,754 $29,987,754 $176,975,597 $799,243,699 506 -11.35% sparkline thg 8 2014
72 ProBit Exchange ProBit Exchange $28,738,680 $28,738,680 $180,209,255 $938,297,596 184 2.96% sparkline thg 11 2018
73 KuCoin KuCoin $28,088,645 $28,088,645 $201,335,688 $1,430,932,838 444 -2.84% sparkline thg 8 2017
74 ExtStock ExtStock $23,932,671 $23,932,671 $145,130,183 $711,561,747 11 4.82% sparkline thg 2 2018
75 Livecoin Livecoin $22,532,172 $22,532,172 $119,362,745 $599,455,933 284 26.23% sparkline thg 3 2014
76 Poloniex Poloniex $21,723,016 $21,723,016 $109,672,601 $603,758,538 101 24.99% sparkline thg 1 2014
77 Exmo Exmo $21,390,507 $21,390,507 $123,915,327 $769,716,023 147 5.06% sparkline thg 4 2015
78 Bittrex Bittrex $20,508,007 $20,508,007 $102,494,066 $714,473,306 347 26.92% sparkline thg 2 2014
79 BTC-Alpha BTC-Alpha $19,585,116 $19,585,116 $101,796,668 $506,084,761 122 15.13% sparkline thg 3 2016
80 Bitbank Bitbank $18,836,776 $18,836,776 $108,963,111 $737,500,563 8 -15.16% sparkline thg 5 2014
81 Bitlish Bitlish $18,769,637 $18,769,637 $62,957,377 $327,314,327 33 48.93% sparkline thg 7 2014
82 WhiteBit WhiteBit $18,506,047 $18,506,047 $111,383,569 $522,476,632 60 -1.18% sparkline thg 1 2019
83 Gemini Gemini $17,197,938 $17,197,938 $64,889,888 $532,668,820 15 82.68% sparkline thg 10 2014
84 OKEx Korea OKEx Korea $16,678,076 $16,678,076 $92,295,227 $347,608,072 233 7.59% sparkline thg 9 2017
85 YunEx YunEx $16,507,248 $16,507,248 $103,384,036 $430,027,268 22 -7.14% sparkline thg 1 2018
86 Hanbitco Hanbitco $16,330,737 $16,330,737 $95,769,115 $424,210,490 27 -3.06% sparkline thg 11 2017
87 Coindeal Coindeal $14,287,271 $14,287,271 $76,769,283 $353,599,638 47 7.41% sparkline thg 3 2018
88 Bithumb Singapore Bithumb Singa... $14,144,015 $14,144,015 $59,658,235 $302,370,385 18 55.33% sparkline thg 8 2019
89 Alterdice Alterdice $12,998,243 $12,998,243 $75,634,047 $384,455,720 96 14.84% sparkline thg 10 2018
90 CoinField CoinField $11,996,438 $11,996,438 $61,441,754 $390,964,512 55 -11.09% sparkline thg 1 2018
91 STEX STEX $11,887,828 $11,887,828 $74,995,356 $332,752,671 155 -3.38% sparkline thg 2 2017
92 Mercatox Mercatox $11,552,111 $11,552,111 $69,997,570 $346,014,349 371 -1.87% sparkline thg 10 2015
93 LakeBTC LakeBTC $11,055,899 $11,055,899 $56,521,370 $375,896,048 12 3.69% sparkline thg 11 2013
94 BTCBOX BTCBOX $10,043,130 $10,043,130 $60,033,042 $324,920,994 1 1.38% sparkline thg 3 2014
95 BitBay BitBay $9,716,799 $9,716,799 $75,889,798 $454,494,588 85 -36.78% sparkline thg 2 2014
96 itBit itBit $9,170,595 $9,170,595 $28,925,561 $219,417,740 4 103.63% sparkline thg 1 2013
97 Liquid Liquid $9,123,464 $128,112,716 $594,303,632 $4,498,957,599 189 42.95% sparkline thg 1 2014
98 CCXCanada CCXCanada $8,508,894 $8,508,894 $55,381,038 $255,663,483 20 -1.28% sparkline thg 5 2018
99 OKCoin OKCoin $8,339,070 $8,339,070 $17,912,563 $217,327,191 34 310.28% sparkline thg 4 2013
100 Paribu Paribu $7,871,020 $7,871,020 $45,751,966 $276,511,378 17 5.86% sparkline thg 12 2016
* Khối lượng Đã Điều chỉnh - Khối lượng từ các thị trường đích bỏ qua các thị trường với số phí và đào theo giao dịch
View Old Ranking
Được cập nhật lần cuối: 16/10/2019 13:38 UTC