Các loại tiền điện tử:  21,091Trao đổi:  522Vốn hóa thị trường:  $931,229,750,821.742Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $70,781,061,458.62Tỷ lệ thống trị:  BTC: 39.3% ETH: 17.3%Phí gas trên ETH:  9 Gwei

Top các token Insurance hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Insurance. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

217

1.06%1.37%1.26%

₫6.73T₫6,727,329,672,856

6,594,068 NXM

nxm-7d-price-graph

308

1.07%1.38%1.42%

₫1.56T₫1,559,360,410,930

₫13,877,063,647

238,410,190 SURE

26,790,063,175 SURE

insure-7d-price-graph

527

0.67%1.92%2.54%

₫580.45B₫580,453,129,990

₫55,900,517,264

161,500 WNXM

1,676,964 WNXM

wrapped-nxm-7d-price-graph

944

0.24%0.53%0.86%

₫108.52B₫108,519,815,410

₫8,094,133,390

3,348,340 INSUR

44,891,926 INSUR

insurace-7d-price-graph

1051

0.09%0.98%4.50%

₫76.36B₫76,362,921,012

₫3,912,981,085

16,819,923 RAZOR

328,245,504 RAZOR

razor-network-7d-price-graph

1096

0.84%4.05%5.40%

₫65.24B₫65,241,615,164

₫3,896,885,423

4,374,162 UNO

73,232,181 UNO

unore-7d-price-graph

1135

0.37%8.57%1.90%

₫58.00B₫57,995,661,741

₫1,190,145,789

4,919,817 DIP

239,742,108 DIP

etherisc-7d-price-graph

1256

0.25%1.06%7.22%

₫38.14B₫38,144,211,926

₫3,722,482,380

1,377,757 YAM

14,117,851 YAM

yam-7d-price-graph

1333

0.15%2.76%10.90%

₫28.69B₫28,694,579,628

₫772,303,189

4,721,294 ARMOR

175,417,559 ARMOR

armor-7d-price-graph

1342

0.13%9.36%19.16%

₫28.08B₫28,078,456,417

₫3,841,463,152

8,851,320 BMI

64,697,071 BMI

bridge-mutual-7d-price-graph
Unslashed FinanceUSF$0.04
OpiumOPIUM$0.15
Helmet.insureHELMET$0.01
PowerTrade FuelPTF$0.01
Insured FinanceINFI$0.00
Nsure.NetworkNSURE$0.02
Squirrel FinanceNUTS$0.06
UNION Protocol Governance TokenUNN$0.00
YAM V1YAM$0.11
CheckDotCDT$0.02
Bright UnionBRIGHT$0.01
SOLACESOLACE$0.01
Armor NXMarNXM$13.20
ColiquidityCOLI$0.00
ForesightFORS$0.01
SAFE2SAFE2$233.04
COVER ProtocolCOVER$188.05

Hiển thị 1 - 27 trong số 27

Hiển thị hàng

100