Top các token Insurance hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Insurance. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

214

2.05%0.79%

₫17.71T₫17,705,934,236,312

6,617,172 NXM

5830-price-graph

365

2.61%10.27%

₫2.27T₫2,267,815,385,072

₫384,453,821,868

284,289 WNXM

1,676,964 WNXM

5939-price-graph

449

5.18%21.69%

₫1.56T₫1,557,308,940,617

₫250,859,288

4,315,480 SURE

26,790,063,175 SURE

5113-price-graph

717

8.45%20.39%

₫501.91B₫501,911,553,059

₫10,723,503,765

1,382,274 BMI

64,697,071 BMI

8364-price-graph

764

1.83%0.57%

₫415.67B₫415,673,482,247

₫1,919,761,868

855,582 DIP

185,253,489 DIP

6588-price-graph

779

0.77%26.44%

₫391.73B₫391,730,404,773

₫55,313,249,293

1,590,874 INSUR

11,266,626 INSUR

8799-price-graph

783

5.12%16.99%

₫383.43B₫383,428,244,936

₫39,398,808,837

12,942,361 ARMOR

125,954,745 ARMOR

8309-price-graph

972

2.27%8.11%

₫209.86B₫209,860,006,800

₫2,266,356,156,951

44,938,387 OPIUM

4,161,204 OPIUM

7230-price-graph

1033

2.13%18.29%

₫177.15B₫177,146,708,725

₫17,354,145,758

3,731,488 HELMET

38,090,076 HELMET

8265-price-graph

1047

2.02%13.71%

₫172.13B₫172,133,989,387

₫18,010,111,419

13,474,098 RAZOR

128,780,446 RAZOR

8409-price-graph
PowerTrade FuelPTF$0.29
YAM V3YAM$0.46
Insured FinanceINFI$0.07
Squirrel FinanceNUTS$1.06
Nsure.NetworkNSURE$0.17
UNION Protocol Governance TokenUNN$0.01
Bright UnionBRIGHT$0.26
Armor NXMarNXM$63.11
Unslashed FinanceUSF$0.53
Shield FinanceSHLD$0.00
ForesightFORS$0.01
YAM V1YAM$0.46
SAFE2SAFE2$233.04
COVER ProtocolCOVER$188.05

Hiển thị 1 - 24 trong số 24

Hiển thị hàng

100