Top các token Insurance hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Insurance. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

261

0.43%5.61%0.53%

₫3.28T₫3,276,061,381,459

₫4,011,194,358

32,801,629 SURE

26,790,063,175 SURE

insure-7d-price-graph

313

0.14%1.19%5.89%

₫2.55T₫2,547,831,231,848

2,379,601 WNXM

wrapped-nxm-7d-price-graph

940

0.14%1.56%12.94%

₫198.67B₫198,669,512,165

₫4,533,897,191

125,330,101 DSLA

5,491,802,966 DSLA

dsla-protocol-7d-price-graph

1084

0.09%0.38%9.16%

₫110.17B₫110,167,439,417

₫115,439,401

251,215 DIP

239,742,108 DIP

etherisc-7d-price-graph

1178

0.97%8.31%4.48%

₫76.98B₫76,984,480,351

₫10,576,048,060

10,748,826 UNO

78,242,153 UNO

unore-7d-price-graph

1196

0.43%0.22%67.69%

₫72.42B₫72,419,791,652

₫1,681,911,731

179,888 CDT

7,745,635 CDT

checkdot-7d-price-graph

1216

0.22%4.18%0.71%

₫67.62B₫67,623,286,900

₫6,416,303,358

4,259,483 INSUR

44,891,926 INSUR

insurace-7d-price-graph

1351

0.17%0.83%0.78%

₫38.99B₫38,990,697,201

₫7,676,845,565

64,627,981 RAZOR

328,245,504 RAZOR

razor-network-7d-price-graph

1437

0.12%2.86%7.98%

₫26.93B₫26,929,634,785

₫501,365,354

274,558 YAM

14,747,241 YAM

yam-7d-price-graph

1628

0.17%0.09%5.11%

₫11.44B₫11,441,716,197

₫1,202,499,475

2,449,997 PTF

23,311,586 PTF

powertrade-fuel-7d-price-graph
OpiumOPIUM$0.09
Bridge MutualBMI$0.00
Helmet.insureHELMET$0.00
Nsure.NetworkNSURE$0.01
UNION Protocol Governance TokenUNN$0.00
YAM V1YAM$0.08
Bright UnionBRIGHT$0.02
NXMNXM$--
ForesightFORS$--
Squirrel FinanceNUTS$--
SAFE2SAFE2$--
COVER ProtocolCOVER$--
Insured FinanceINFI$--
Armor NXMarNXM$--
FairpoolFAIR$--
Unslashed FinanceUSF$--
SOLACESOLACE$--
InsureDAOINSURE$--
Hiển thị 1 - 28 trong số 28
Hiển thị hàng
100