Các câu Hỏi Thường Gặp"Vốn Hóa Thị Trường " là gì và nó được tính như thế nào?

Vốn Hóa Thị Trường là cách để xếp hạng kích cỡ tương đối của một loại tiền điện tử. Nó được tính bằng cách nhân Giá với " Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thông .

Vốn Hóa Thị Trường = Giá X Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thông.

Giá được tính như thế nào đối với đa dạng các loại tiền điện tử?

Giá được tính bằng cách lấy khối lượng đo đạc trung bình của tất cả các giá đã được báo cáo tại từng thị trường nguồn của các giá này có thể được tìm thấy trên các phần thị trường trên từng trang về tiền điện tử ví dụ, thị trường Bitcoin.

Sự khác nhau giữa "Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thông", "Tổng Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thông", và "Lượng Đồng Tiền Tối Đa Đang Lưu Thông" là gì?

Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thông là phép xấp xỉ tối ưu của các đồng coin đang lưu thông trên thị trường và trong tay của công chúng.
Tổng Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thông là tổng số lượng coin đang tồn tại ngay bây giờ (trừ các coin đã bị cháy có xác nhận).
Lượng Đồng Tiền Tối Đa Đang Lưu Thông là phép xấp xỉ tối ưu của số lượng tối đa của các đồng coin mà chúng sẽ tồn tại trong vòng đời của tiền điện tử.

Tại sao Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thôngđược sử dụng để quyết định vốn hóa thị trường thay vì Tổng Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thông ?

Chúng tôi đã phát hiện rằng Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thônglà một chuẩn đo tốt hơn nhiều trong việc xác định vốn hóa thị trường. Các đồng coin bị khóa, được dự trữ, hoặc không thể được bán trên thị trường giao dịch công khai là những đồng coin không thể ảnh hưởng đến giá và vì vậy cũng sẽ không được phép ảnh hưởng đến vốn hóa thị trường. Phương pháp sử dụng Lượng Đồng Tiền Đang Lưu Thông tương tự với phương pháp sử dụng cổ phiếu tự do giao dịchđể xác định vốn hóa thị trường của các công ty theo cách đầu tư theo kiểu truyền thống.

Sự khác nhau giữa một "Đồng Coin" và một "Token" là gì?

Một Đồng Coin là một loại tiền điện tử có thể vận hành độc lập.

""Một Token là một loại tiền điện tử phụ thuộc vào một loại tiền điện tử khác như một nền tảng để vận hành. Hãy kiểm tra các niêm yết của các token điện tử để xem được danh sách của các token và nền tảng tương ứng của chúng.

Các tiêu chuẩn của một loại tiền điện tử là gì để được niêm yết trên CoinMarketCap?

Các tiêu chuẩn cho một loại tiền điện tử để được niêm yết như sau:

- Phải là một loại tiền điện tử hoặc là một token điện tử.
- Phải trên một giao dịch công khai với một Giao diện Lập trình Ứng dụng mà nó đã báo cáo giá mua bán cuối cùng và khối lượng mua bán trong 24 giờ qua.
- Phải có một khối lượng mua bán không phải là 0 trên ít nhất một giao dịch được hỗ trợ vì vậy giá có thể được xác định.
- Đối với xếp hạng vốn hóa thị trường, một chỉ số chính xác về lượng đồng tiền đang lưu thông là bắt buộc.

Nếu bạn muốn niêm yết một loại tiền điện tử đáp ứng được tất cả các yêu cầu, vui lòng điền vào phiếu yêu cầu.

Tại sao các thị trường không có phí lại không bao gồm giá trung bình và tổng khối lượng mua bán?

Khi không có phí được thu tại phiên giao dịch, thì một giao dịch viên (hay là bot) có thể tự mình mua bán tới lui và tạo ra nhiều khối lượng "giả" mà không bị phạt. Chúng tôi không thể xác định đượcbao nhiêu khối lượng là giả, nên đã loại trừ hoàn toàn nó ra khỏi các tính toán.

Làm sao tôi mua được tiền điện tử?

CoinMarketCap báo cáo về các hoạt động mua bán của hàng ngàn các thị trường nhưng không trực tiếp bán bất kỳ loại tiền điện tử nào. Cách tốt nhất để tìm cách mua là tìm thêm các phần thị trường của tiền điện tử ví dụ để tìm nơi mua Bitcoin bạn có thể xem ở phần thị trường của Bitcoin

Trang web dựa theo múi giờ nào?

Dữ liệu được thu thập, ghi chép và báo cáo theo Thời Gian Quốc Tế UTC, trừ khi có quy định khác.

Tại thời điểm nào những thay đổi 24 giờ % đã được thay đổi?

Dựa vào thời điểm hiện tại nó sẽ xoay quanh một chu kỳ 24h.

Tại sao bạn lại niêm yết [thêm vào một loại tiền điện tử ngẫu nhiên]? Nó rõ ràng là gian lận!

Nearly every cryptocurrency has been called a scam at some point in its lifetime. We're not here to judge the merits of any cryptocurrency, but we provide the best tools for you to make your own conclusions. As long as it meets the listing criteria, it's eligible to be on the site.

Tôi có được phép sử dụng nội dung (ảnh màn hình, dữ liệu, biểu đồ, v.v...) cho một trong những dự án cá nhân và/ hoặc mục đích thương mại được không?

You may use the content for academic or journalistic use provided that you cite coinmarketcap.com as a source. Please refer to the Terms of Use for the website and the Terms of Use for the public API for more information.

Bạn có cung cấp Giao Diện Lập Trình Ứng Dụng cho dữ liệu của bạn không?

Có! Hãy xem bộ tài liệu API.

Why does a question mark sometimes show up for the circulating supply and market cap of a cryptocurrency?

In order to ensure accurate market cap rankings, we work closely with teams and developers to verify supply details on their respective blockchains. If a question marks show up, it means that we have not sufficiently verified the circulating supply and resulting market cap yet.