Những đồng tiền điện tử mới

Các loại tiền điện tử mới được thêm vào CoinMarketCap trong 30 ngày qua

#

Tên

Giá

1 giờ

24 giờ

Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn

Khối lượng

BlockchainĐược Cập Nhật

1

Pick or Morty

1

MORTY

₫0.0...01472
4.45%4.01%
--
₫234,355,703,900
Ethereum
1 giờ trước

2

Anubilix

2

ABX

₫3.8910.32%10.70%₫3,894,151,801₫4,038,372,086
BNB
1 giờ trước

3

JEDI Coin

3

JEDI

₫0.012350.18%0.60%₫4,558,983,801₫1,780,081,491
Ethereum
1 giờ trước

4

Pepe Linda

4

PEPELINDA

₫0.0...06092
28.17%36.69%₫2,562,699,789₫1,956,163,493
BNB
1 giờ trước

5

President Robert F. Kennedy Jr

5

RFK

₫17.160.48%0.90%₫17,164,464,168₫14,674,041,485
Ethereum
1 giờ trước

6

Pepe WAGMI

6

PWAGMI

₫0.0...01794
30.07%35.92%₫7,536,616,162₫9,691,879,604
BNB
1 giờ trước

7

Pepe Pimp

7

PIMP

₫0.0586717.00%16.51%₫586,678,763₫585,109,286
BNB
1 giờ trước

8

Fossa Token

8

FOSSA

₫0.01826.31%5.86%₫1,819,531,240₫21,273,089,205
Ethereum
1 giờ trước

9

HongKong Doge

9

HKDOGE

₫0.0...03901
8.23%2.68%₫16,410,692,093₫27,237,416,239
BNB
1 giờ trước

10

Shifu

10

SHIFU

₫0.0056115.34%12.82%₫5,610,932,860₫2,904,778,648
Ethereum
1 giờ trước

11

Dummy

11

DUMMY

₫0.004514.02%3.61%₫31,436,251,560₫9,662,274,040
Ethereum
1 giờ trước

12

Relation Labs

12

REL

₫1,425.411.57%5.45%₫1,425,406,561,685₫29,858,955,925
Ethereum
1 giờ trước

13

ChadGPT

13

CHADGPT

₫1.9236.50%33.38%₫1,919,962,503₫2,521,871,537
Ethereum
2 giờ trước

14

MEOW

14

MEOW

₫2.336.02%2.50%₫20,945,442,755₫69,421,389,483
Ethereum
2 giờ trước

15

UNISWAPCommunitySystem888

15

UNISWAP

₫4.811.70%1.19%₫4,267,156,052₫7,539,883,131
Ethereum
2 giờ trước

16

TURTUGA

16

TURTUGA

₫0.00333163.20%67.05%₫411,280,164₫2,361,185,744
BNB
2 giờ trước

17

Ben's Finale

17

FINALE

₫0.77134.33%3.95%₫42,420,167,560₫43,870,402,099
Ethereum
2 giờ trước

18

DogGPT

18

DOGGPT

₫0.000624472.97%59.40%₫624,355,851₫15,138,774,095
Ethereum
2 giờ trước

19

EYE

19

EYE

₫973.8025.00%24.51%₫97,380,351,324₫16,374,012,369
Ethereum
2 giờ trước

20

Wolfy Inu

20

WOLFY

₫0.0...05679
23.25%23.51%₫56,790,794,441₫3,773,845,246
Ethereum
2 giờ trước

21

DeltaCoin

21

DELTA

₫0.40045.86%33.71%₫4,004,164,498₫26,697,243,727
Ethereum
2 giờ trước

22

Distributed Autonomous Organization

22

DAO

₫20,949.030.19%3.99%₫2,094,902,989,025₫7,623,348,462
BNB
2 giờ trước

23

MortyPad

23

MORTYPAD

₫0.0...01482
14.67%4.21%₫6,233,986,243₫6,220,037,705
Ethereum
2 giờ trước

24

Honey Badger

24

HUGO

₫1.500.21%19.55%₫1,501,875,524₫472,534,323
Ethereum
2 giờ trước

25

Hunter Fail

25

HUNTER

₫0.0...02217
15.71%16.04%₫2,216,971,685₫1,579,940,444
Ethereum
3 giờ trước

26

Fair BERC20

26

BERC

₫1,837.342.41%50.86%
--
₫212,446,344,544
Ethereum
3 giờ trước

27

AI PEPE KING

27

AIPEPE

₫0.0...00771
0.05%0.31%₫3,243,458,464₫9,369,227
Polygon
3 giờ trước

28

DexterLabs

28

DLABS

₫0.0...02649
5.88%0.39%₫2,648,857,961₫472,712,877
BNB
3 giờ trước

29

GREENETH

29

GRE

₫0.0281333.26%68.05%₫28,131,279,345₫8,612,249,321
Ethereum
3 giờ trước

30

SOHA Global

30

SOHA

₫0.00000121.27%2.05%₫1,200,330,031₫1,672,808,277
Ethereum
4 giờ trước
Tìm hiểu cách chúng tôi làm việc bằng cách nhấp vào đây.
Đọc thêm