×
×
Các loại tiền điện tử:  6,442Các thị trường giao dịch:  25,982Vốn hóa thị trường:  $360,833,855,877Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,881,522,733BTC Chiếm Ưu Thế:  59.3%
Vốn hóa thị trường:  $360,833,855,877Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,881,522,733BTC Chiếm Ưu Thế:  59.3%Các loại tiền điện tử:  6,442Các thị trường giao dịch:  25,982

Những Đồng Tiền Vừa Được Cập Nhật

TênBiểu tượngĐược Cập NhậtVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hànhKhối lượng (24 giờ)% 24 giờ
Tên
TênBiểu tượngĐược Cập NhậtVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hànhKhối lượng (24 giờ)% 24 giờ
$BASED
Hôm nay

$?

$191.74
? *
$444,932
?%
EQMT
Hôm nay

$?

$0.015904
? *
$316,358
?%
TACO
Hôm nay

$?

$0.065627
? *
$539,630
?%
TRUMPLOSE
Hôm nay

$?

$0.609205
? *
$143
?%
TRUMPWIN
Hôm nay

$?

$0.409659
? *
$2,373
?%
CCT
1 ngày trước

$?

$0.349323
? *
$237,142
-3.88%
REL
1 ngày trước

$?

$2.98
? *
$329,765
-8.89%
TW
1 ngày trước

$?

$0.036536
? *
$44,227
-47.85%
WEC
1 ngày trước

$?

$4.45
? *
$64,832
?%
DGN
1 ngày trước

$?

$0.013970
? *
$3,049
5.67%
FRENS
1 ngày trước

$?

$2.37
? *
$?
1.68%
WAIF
1 ngày trước

$?

$0.001611
? *
$73,449
4.32%
PARTY
1 ngày trước

$?

$0.000722
? *
$20,438
17.27%
XAG
1 ngày trước

$?

$0.040493
? *
$53,445
3.71%
ORBYT
1 ngày trước

$?

$0.035277
? *
$18,487
25.55%
VIG
1 ngày trước

$?

$0.007469
? *
$23,164
9.58%
SPORTS
1 ngày trước

$?

$0.000665
? *
$14,015
-3.64%
TBT
1 ngày trước

$?

$0.126910
? *
$6,272
2.91%
LOCK
1 ngày trước

$?

$0.427426
? *
$432,617
43.33%
SBCH
2 ngày trước

$?

$?
? *
$?
?%
SADA
2 ngày trước

$?

$0.142057
? *
$?
2.59%
IDNA
2 ngày trước

$?

$0.125095
? *
$34,824
-7.67%
IDEFI
2 ngày trước

$?

$1,920.06
? *
$?
-14.38%
ZOM
2 ngày trước

$?

$0.027440
? *
$4,344
7.15%
sTRX
2 ngày trước

$?

$?
? *
$?
?%
ILINK
2 ngày trước

$?

$?
? *
$?
?%
SXRP
2 ngày trước

$?

$0.285011
? *
$?
?%
SBREE
2 ngày trước

$?

$15.20
? *
$2,119,282
-8.71%
RMPL
2 ngày trước

$?

$1.28
? *
$3,472,194
-10.39%
AUX
2 ngày trước

$?

$0.113987
? *
$184,505
-20.89%
TERC
2 ngày trước

$?

$0.067779
? *
$?
-21.49%
STRONG
2 ngày trước

$?

$159.26
? *
$987,643
-17.49%
ALD
2 ngày trước

$?

$0.001229
? *
$23,422
3.23%
MCX
2 ngày trước

$?

$0.001910
? *
$?
0.00%
XND
2 ngày trước

$?

$12.33
? *
$29,914
0.92%
UENC
2 ngày trước

$?

$1.34
? *
$892,766
3.25%
MGP
2 ngày trước

$?

$0.526412
? *
$4,294,900
-9.91%
LUD
2 ngày trước

$?

$0.000199
? *
$17,749
-3.96%
XLA
2 ngày trước

$?

$0.001483
? *
$11,786
1.55%
NAN
2 ngày trước

$?

$10.25
? *
$26,014
0.37%
THC
2 ngày trước

$?

$0.342680
? *
$872,825
2.56%
RNX
2 ngày trước

$?

$0.001441
? *
$314,291
34.82%
MANDI
2 ngày trước

$?

$0.271883
? *
$800,527
8.44%
YAM
2 ngày trước

$29,671,766

$1.04$10,600,526
-98.97%
SXMR
3 ngày trước

$?

$87.81
? *
$?
0.00%
SCEX
3 ngày trước

$?

$952.42
? *
$?
0.11%
SDEFI
3 ngày trước

$?

$4,061.21
? *
$?
0.37%
SVC
3 ngày trước

$?

$0.000332
? *
$217,384
-5.09%
888
3 ngày trước

$?

$0.270281
? *
$?
15.58%
IETH
3 ngày trước

$?

$247.39
? *
$?
-1.02%
sLINK
3 ngày trước

$?

$18.60
? *
$?
18.14%
SXAU
3 ngày trước

$?

$2,020.47
? *
$?
6.35%
SXTZ
3 ngày trước

$?

$3.94
? *
$?
1.14%
IBTC
3 ngày trước

$?

$7,955.06
? *
$?
-0.24%
SBNB
3 ngày trước

$?

$21.71
? *
$?
-2.05%
IGG
3 ngày trước

$?

$0.000142
? *
$?
1.09%
DVS
3 ngày trước

$?

$9.52
? *
$?
0.00%
EVO
3 ngày trước

$?

$0.183095
? *
$?
12.86%
DEC
3 ngày trước

$?

$0.000546
? *
$?
12.18%
PLAY
3 ngày trước

$?

$0.000030
? *
$?
32.61%
SCC
3 ngày trước

$?

$0.032102
? *
$?
21.40%
YFL
3 ngày trước

$?

$68.49
? *
$907,275
4.74%
FLL
3 ngày trước

$?

$0.102415
? *
$16,817
-17.29%
CSPC
3 ngày trước

$?

$0.003897
? *
$51,166
-11.18%
DTOP
3 ngày trước

$?

$0.003674
? *
$297,561
2.87%
DT
3 ngày trước

$?

$0.019715
? *
$201,312
0.77%
DZAR
3 ngày trước

$?

$0.055045
? *
$316,409
1.50%
DWC
3 ngày trước

$?

$0.039884
? *
$16
-1.35%
DEC
3 ngày trước

$?

$0.035013
? *
$?
-3.43%
DOGZ
3 ngày trước

$?

$0.000020
? *
$910
0.07%
DRGB
3 ngày trước

$?

$0.001134
? *
$60,681
-2.32%
ESWA
3 ngày trước

$?

$0.211343
? *
$5,106
19.82%
DSYS
3 ngày trước

$?

$0.000401
? *
$57,749
0.37%
EA
3 ngày trước

$?

$0.001799
? *
$129,739
2.18%
ESK
3 ngày trước

$?

$0.006266
? *
$1,197
-1.22%
EM
3 ngày trước

$?

$0.004568
? *
$151,604
1.03%
FBT
3 ngày trước

$?

$0.000210
? *
$31,381
-11.56%
FX1
3 ngày trước

$?

$0.000105
? *
$26,935
-1.11%
FFF
3 ngày trước

$?

$0.028494
? *
$527,705
10.06%
GBX
3 ngày trước

$?

$0.006058
? *
$57,033
1.72%
FNK
3 ngày trước

$?

$0.000045
? *
$1,774
-4.54%
GTF
3 ngày trước

$?

$0.279171
? *
$668
18.84%
HMB
3 ngày trước

$?

$0.000928
? *
$89,625
7.44%
SRC
3 ngày trước

$?

$0.437408
? *
$11,616
-69.33%
HEM
3 ngày trước

$?

$14,865.16
? *
$4,957
0.36%
Lburst
3 ngày trước

$?

$?
? *
$?
?%
PERX
3 ngày trước

$?

$0.007185
? *
$574,616
-22.82%
HIBS
3 ngày trước

$?

$0.000522
? *
$98,496
2.79%
USDH
3 ngày trước

$?

$1.01
? *
$323,451
1.05%
IT
3 ngày trước

$?

$0.000265
? *
$493,553
35.52%
GPO
3 ngày trước

$?

$0.079434
? *
$117,521
0.95%
JUS
3 ngày trước

$?

$0.013949
? *
$193,982
-5.71%
KAL
3 ngày trước

$?

$0.018581
? *
$87,705
0.36%
KIP
3 ngày trước

$?

$0.000878
? *
$80,736
0.81%
ITAM
3 ngày trước

$?

$0.008935
? *
$683,155
-7.39%
LVH
3 ngày trước

$?

$0.000027
? *
$?
5.37%
PORTAL
3 ngày trước

$?

$0.001096
? *
$63,049
0.63%
MTC
3 ngày trước

$?

$0.041079
? *
$220,078
42.91%
TFT
3 ngày trước

$?

$0.085468
? *
$5,424
-3.25%
DICE
3 ngày trước

$?

$0.039123
? *
$?
9.54%
* Đồng Coin Tự Phát Hành