Các loại tiền điện tử:  11,171Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,672,598,521,885Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $99,199,730,398Tỷ lệ thống trị:  BTC: 45.8% ETH: 19.6%Phí gas trên ETH:  56 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,171Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,672,598,521,885Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $99,199,730,398Tỷ lệ thống trị:  BTC: 45.8% ETH: 19.6%Phí gas trên ETH:  56 Gwei

Những đồng tiền điện tử mới

Các loại tiền điện tử mới được thêm vào CoinMarketCap trong 30 ngày qua

#

Tên

Giá

1 giờ

24 giờ

Vốn hóa thị trường

Khối lượng

BlockchainĐược Cập Nhật

1

BabySun

1

BabySun

$0.000355737.88%0.00%
--
$138,081
Binance Coin
Today

2

CoPuppy

2

CP

$2.5125.81%0.00%
--
$15,892,125
Binance Coin
Today

3

Nuts Gaming

3

NUTSG

$0.000000006314.06%0.00%
--
$307,183
Binance Coin
Today

4

DogemonGo

4

DOGO

$0.000061678.05%0.00%
--
$2,233,923
Binance Coin
Today

5

Pup Doge

5

PUPDOGE

$0.000000022180.43%0.00%
--
$802,993
Binance Coin
Today

6

Vabble

6

VAB

$0.028473.23%0.00%
--
$712,777
Ethereum
Today

7

MicroSHIB

7

MICROSHIB

$0.0000000021283.60%40.81%
--
$2,953,788
Binance Coin
1 day ago

8

CheCoin

8

CHECOIN

$0.0002632.24%40.07%
--
$5,144,840
Binance Coin
1 day ago

9

BOY X HIGHSPEED

9

BXH

$0.090110.79%9.95%
--
$31,405
Huobi Token
1 day ago

10

Tianyu Finance

10

TYC

$0.63520.59%25.92%
--
$723,896
Binance Coin
1 day ago

11

SubGame

11

SGB

$2.890.44%16.47%
--
$24,144,564
Ethereum
1 day ago

12

BabyUni

12

BABYUNI

$0.000019616.90%7.26%
--
$893,053
Binance Coin
2 ngày trước

13

PapaCake

13

PAPACAKE

$0.0000000007191.76%19.12%
--
$257,250
Binance Coin
2 ngày trước

14

EmiSwap

14

ESW

$0.0852516.77%7.87%
--
$676,593
Ethereum
2 ngày trước

15

BearHunt

15

BHUNT

$0.000000023370.86%14.79%
--
$21,319
Binance Coin
2 ngày trước

16

Shiba Link

16

SLINK

$0.000000668413.22%0.28%
--
$199,868
Ethereum
2 ngày trước

17

Kommunitas

17

KOM

$0.00080840.98%22.30%
--
$243,447
Polygon
2 ngày trước

18

Tenshi

18

TENSHI

$0.0072140.29%18.90%
--
$194,752
Ethereum
3 ngày trước

19

Proxy

19

PRXY

$16.815.46%7.65%
--
$658,631
Ethereum
3 ngày trước

20

PlantVsUndead

20

PVU

$15.120.91%5.70%
--
$14,414,446
Binance Coin
3 ngày trước

21

CryptoZoon

21

ZOON

$0.016710.75%18.38%
--
$4,612,124
Binance Coin
3 ngày trước

22

Cocktail

22

COCKTAIL

$0.0053042.90%12.78%
--
$864,033
Binance Coin
3 ngày trước

23

CyberDoge

23

CybrrrDOGE

$0.0000000000991.02%9.59%
--
$652,456
Binance Coin
3 ngày trước

24

Hypersign identity

24

HID

$0.13291.64%7.33%
--
$17,948
Ethereum
3 ngày trước

25

Mini Shiba

25

MINISHIBA

$0.00000001190.55%24.84%
--
$1,224,446
Binance Coin
4 ngày trước

26

Only 1 Token

26

O1T

$3,118,445.371.04%21.14%
--
$47,219
Binance Coin
5 ngày trước

27

The Token Kennel

27

KENNEL

$0.047190.62%0.38%
--
$21,858
Binance Coin
5 ngày trước

28

Rewards

28

RWD

$0.013524.41%5.05%
--
$137,686
Ethereum
6 ngày trước

29

Seeder Finance

29

LEAF

$0.055370.13%1.50%
--
$1,700,649
Binance Coin
6 ngày trước

30

RBIZ

30

RBIZ

$0.11720.98%1.89%
--
$5,874
TRON
6 ngày trước
Tìm hiểu cách chúng tôi làm việc bằng cách nhấp vào đây.
Đọc thêm