×
New! Learn where to earn and borrow crypto now.
×
Các loại tiền điện tử:  3,013Các thị trường giao dịch:  20,790Vốn Hóa Thị Trường:  $223,888,224,171Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $58,433,185,420BTC Chiếm Ưu Thế:  66.4%
Vốn Hóa Thị Trường:  $223,888,224,171Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $58,433,185,420BTC Chiếm Ưu Thế:  66.4%Các loại tiền điện tử:  3,013Các thị trường giao dịch:  20,790

Những Đồng Tiền Vừa Được Cập Nhật

TênBiểu tượngĐược Cập NhậtVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thôngKhối lượng (24 giờ)% 24 giờ
Tên
TênBiểu tượngĐược Cập NhậtVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thôngKhối lượng (24 giờ)% 24 giờ
EBASE
Hôm nay
$?
$1.15
? *
$33,569
?%
XSR
Hôm nay
$?
$0.081912
? *
$73,009,719
?%
CHT
2 ngày trước
$?
$0.568724
? *
$916,411
1.07%
GOM
3 ngày trước
$?
$0.002242
? *
$698,036
6.91%
TUDA
3 ngày trước
$?
$0.004981
? *
$1,922
3.68%
BEST
3 ngày trước
$?
$0.067658
? *
$14,057
-1.72%
TSR
3 ngày trước
$?
$0.074581
? *
$163,528
-3.05%
RPZX
4 ngày trước
$?
$0.001889
? *
$42,246
13.09%
ROOBEE
4 ngày trước
$?
$0.005248
? *
$915,956
-1.65%
DRAGON
5 ngày trước
$?
$0.000211
? *
$4,086
-11.22%
VOTE
5 ngày trước
$?
$0.002424
? *
$31
-13.26%
DILI
5 ngày trước
$?
$0.000589
? *
$235,025
-2.62%
CRN
6 ngày trước
$?
$0.024234
? *
$122,642
-1.89%
HUSD
6 ngày trước
$?
$0.999810
? *
$26,530,811
-0.50%
BFX
6 ngày trước
$?
$0.006874
? *
$28,337
-11.21%
CATT
7 ngày trước
$316,925
$0.000389$57,307
0.29%
BNY
8 ngày trước
$373,464
$0.002707$35,562
12.80%
AZ
8 ngày trước
$1,312,040
$0.000018$259,601
-12.30%
TKP
10 ngày trước
$18,877.10
$0.005178$1,018
4.96%
WEC
10 ngày trước
$?
$0.003034
? *
$64,845
8.62%
VERS
11 ngày trước
$?
$40.67
? *
$109,639
2.60%
EOSC
11 ngày trước
$?
$0.011055
? *
$137,829
-0.51%
KAASO
12 ngày trước
$?
$0.703759
? *
$9,184
-72.68%
TEP
13 ngày trước
$?
$2.56
? *
$1,141,678
-3.75%
TRN
13 ngày trước
$?
$0.556901
? *
$459,600
0.89%
ZVC
14 ngày trước
$?
$0.228755$562,383
-1.90%
EON
17 ngày trước
$88,180,513
$0.360239$15,790,927
5.13%
CLR
18 ngày trước
$3,965,758
$0.030369$544,377
-1.64%
VLX
18 ngày trước
$?
$0.016372
? *
$611,295
-6.73%
CIC
19 ngày trước
$?
$0.000697
? *
$408,915
1.32%
CAI
19 ngày trước
$?
$0.000099
? *
$231,235
0.65%
CB
20 ngày trước
$?
$0.002176
? *
$5,748
-0.86%
BAW
21 ngày trước
$?
$0.000019
? *
$338,634
-3.04%
BCS
21 ngày trước
$828,440
$0.787719$124,440
-5.70%
AMON
23 ngày trước
$1,225,719
$0.003552$292,120
12.62%
NEXXO
24 ngày trước
$248,622
$0.002618$138,820
3.08%
CIPX
24 ngày trước
$?
$0.003241
? *
$32,376
1.19%
XLAB
24 ngày trước
$11,053,081
$0.001971$226,660
-7.46%
NODE
25 ngày trước
$?
$0.012040
? *
$6,183,937
-10.81%
PAXG
25 ngày trước
$?
$1,533.78
? *
$7,212,237
0.00%
TFB
26 ngày trước
$1,221,580
$0.000573$222,066
0.92%
CYBR
26 ngày trước
$246,602
$0.015118$1,108
-40.20%
BXY
26 ngày trước
$789,917
$0.006007$1,656
1.00%
RBG
26 ngày trước
$433,331
$0.001327$196
-11.03%
MX
27 ngày trước
$38,375,590
$0.166540$12,384,814
-0.86%
3DC
27 ngày trước
$1,421,061
$0.020799$2,514
-0.73%
IDRT
27 ngày trước
$45,369.09
$0.000071$31,921
0.47%
BXC
27 ngày trước
$1,305,136
$0.000481$8,283
4.91%
SOVE
28 ngày trước
$307,286
$0.950365$142,563
-2.15%
GAP
28 ngày trước
$71,280,169
$7.13$30,926,814
1.70%
EC
28 ngày trước
$?
$0.016624
? *
$7,131,427
-3.62%
* Đồng Coin Tự Phát Hành