Những đồng tiền điện tử mới

Các loại tiền điện tử mới được thêm vào CoinMarketCap trong 30 ngày qua

#

Tên

Giá

1 giờ

24 giờ

Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn

Khối lượng

BlockchainĐược Cập Nhật

1

WEDEX TOKEN V2

1

DEX

₫16,511.760.18%0.65%₫346,746,936,808₫2,862,272,055
BNB
7 giờ trước

2

Gnome Mines

2

GMINES

₫16,370.680.97%31.15%₫1,637,068,159,831₫33,012,969,333
BNB
20 giờ trước

3

Galaxy Finance

3

GFT

₫23,754.240.23%1.30%₫14,252,541,684,410₫24,187,065,282
BNB
20 giờ trước

4

Aid Ukraine Coin

4

AUC

₫31,593.950.38%11.94%₫2,843,455,212,138₫1,296,737,800
BNB
20 giờ trước

5

Grinbit

5

GRBT

₫1,568.280.43%4.96%₫15,682,808,253,707₫629,680,040
Klaytn
1 day ago

6

Spice Trade

6

SPICE

₫2,188.010.27%0.18%₫30,814,446,767₫12,485,487,510
Avalanche
1 day ago

7

Shiba Titian

7

CLSL

₫11.061.39%14.12%₫11,059,991,333₫151,380,466
Ethereum
1 day ago

8

HOME TO EARN

8

H2E

₫0.12440.28%87.59%₫12,444,562,747₫1,081,005,250
BNB
1 day ago

9

Demeter

9

DEO

₫64,393.641.79%11.32%₫643,936,359,204₫883,508,305
SORA
1 day ago

10

Bancambios AX

10

BXS

₫26.240.19%6.72%₫25,296,984,913₫2,292,292,723
Solana
1 day ago

11

Bridgesplit Brand Index

11

BBI

₫6,713.240.59%2.07%₫671,323,753₫52,785,415
Solana
1 day ago

12

DeFi Land Gold

12

GOLDY

₫38.810.95%4.15%₫9,703,519,212₫151,060,140
Solana
1 day ago

13

Europa

13

ORBIT

₫11,253.720.19%2.05%₫22,507,447,467₫22,627,999
Avalanche
1 day ago

14

USD+

14

USD+

₫23,170.100.30%0.88%₫13,146,808,668₫120,451,477
Polygon
1 day ago

15

Galaxy Essential

15

GXE

₫260.620.19%0.01%₫260,623,929,965₫17,599,646
Solana
1 day ago

16

LeisureMeta

16

LM

₫9,065.430.07%1.38%₫45,327,152,740,744₫22,142,490,960
Ethereum
1 day ago

17

Metarea VR

17

METAVR

₫92.4525.05%91.65%₫9,245,456,800₫1,330,789,918
BNB
1 day ago

18

Monopolon

18

MGM

₫19,466.450.54%1.80%₫1,946,644,536,575₫1,267,831,551
BNB
1 day ago

19

Sport Move

19

SPORT

₫28.710.67%33.74%₫1,435,408,209₫3,456,019,172
BNB
1 day ago

20

Shkreli Inu

20

SHKI

₫0.000010610.09%33.03%₫10,609,311,592₫700,264,462
Ethereum
1 day ago

21

Inflation Adjusted USDS

21

IUSDS

₫23,844.324.23%1.13%₫52,702,121,113₫134,592,252,154
Avalanche
1 day ago

22

SpiceUSD

22

USDS

₫23,319.590.82%0.16%₫138,710,177,484₫196,910,639,782
Avalanche
1 day ago

23

Konnect

23

KCT

₫1,723.961.74%4.00%₫17,239,597,855,677₫18,217,736,033
Ethereum
1 day ago

24

Phuture DeFi Index

24

PDI

₫2,094,040.460.35%0.61%₫3,344,182,622₫7,954,353
Ethereum
1 day ago

25

Favor

25

FAVOR

₫8,452.010.66%2.07%₫2,535,603,056,041₫364,023,372
Klaytn
2 ngày trước

26

Petsneaker

26

PSC

₫124.090.18%0.50%₫62,045,575,130₫1,000,526,894
BNB
2 ngày trước

27

Arabian City

27

ACITY

₫0.0070670.17%11.34%₫7,066,775,179₫80,059,596
BNB
2 ngày trước

28

AtEM

28

ATEM

₫1.500.82%13.09%₫14,977,581,225₫1,600,201,530
BNB
2 ngày trước

29

Bikearn

29

RTE

₫351.930.93%13.43%
--
₫36,440,952,557
BNB
2 ngày trước

30

JustCarbon

30

JCG

₫1,883.2320.57%11.85%₫1,883,232,448,493₫2,597,492,390
Ethereum
2 ngày trước
Tìm hiểu cách chúng tôi làm việc bằng cách nhấp vào đây.
Đọc thêm