×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
Sign-up for crypto and blockchain news, delivered straight to your inbox!
New! See the top exchanges ranked by our liquidity metric
Sign-up to get crypto and blockchain news delivered to your inbox daily!
×
Các loại tiền điện tử:  4,931Các thị trường giao dịch:  20,579Vốn Hóa Thị Trường:  $193,353,937,007Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,847,564,986BTC Chiếm Ưu Thế:  66.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $193,353,937,007Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,847,564,986BTC Chiếm Ưu Thế:  66.5%Các loại tiền điện tử:  4,931Các thị trường giao dịch:  20,579

Những Đồng Tiền Vừa Được Cập Nhật

TênBiểu tượngĐược Cập NhậtVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thôngKhối lượng (24 giờ)% 24 giờ
Tên
TênBiểu tượngĐược Cập NhậtVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thôngKhối lượng (24 giờ)% 24 giờ
GXT
2 ngày trước
$?
$0.064319
? *
$195
49.14%
MDM
2 ngày trước
$?
$0.889523
? *
$851,848
0.68%
QC
3 ngày trước
$44,460,208
$0.143420$368,233,236
0.44%
CMB
3 ngày trước
$?
$1.00
? *
$?
0.13%
KSM
3 ngày trước
$?
$1.76
? *
$8,215,436
1.70%
UVU
4 ngày trước
$?
$0.001552
? *
$2,990
-1.62%
CCA
5 ngày trước
$?
$4.73
? *
$62,812
0.31%
XPH
5 ngày trước
$?
$0.008945$50,353
34.09%
VNXLU
5 ngày trước
$?
$0.266621
? *
$1,104,455
-2.39%
ALLBI
5 ngày trước
$?
$0.033702
? *
$66,303
-34.44%
FN
6 ngày trước
$?
$0.482199
? *
$463,630
-4.71%
OURO
6 ngày trước
$?
$0.199280
? *
$25,109
46.21%
MTXLT
9 ngày trước
$?
$50.55
? *
$2,251
8.69%
JDC
9 ngày trước
$?
$0.102699
? *
$3,621
-7.68%
FCT
9 ngày trước
$?
$0.089591
? *
$24,067,998
-6.87%
TROY
9 ngày trước
$?
$0.006888
? *
$2,298,554
-6.13%
ARTIS
9 ngày trước
$120,379
$0.004989$3,064
0.03%
LST
9 ngày trước
$?
$0.243012
? *
$5,362,129
-1.58%
HSS
9 ngày trước
$?
$0.030315$351,865
9.91%
SCAP
10 ngày trước
$?
$3.52
? *
$436,787
-26.14%
VXV
11 ngày trước
$?
$0.103646
? *
$160,559
-7.05%
ACA
11 ngày trước
$12,650.76
$0.000002$256
4.35%
EXM
11 ngày trước
$?
$0.004899
? *
$10,558
-0.73%
LCX
12 ngày trước
$?
$0.000528
? *
$4,042
5.34%
HCA
12 ngày trước
$?
$?
? *
$?
?%
VERA
16 ngày trước
$?
$0.002130
? *
$68
8.61%
DMTC
16 ngày trước
$?
$0.038930
? *
$44,337
-4.90%
GDR
17 ngày trước
$?
$0.000109
? *
$70,750
-7.46%
TAGZ5
17 ngày trước
$?
$0.352008
? *
$1,392,537
0.63%
AET
18 ngày trước
$?
$0.285479
? *
$1,524
16.29%
DOLLAR
19 ngày trước
$53,766.43
$1.56$1,019
-6.43%
SHR
19 ngày trước
$?
$0.002840
? *
$560,983
-4.70%
FLG
19 ngày trước
$?
$1.24
? *
$11,525,702
-0.06%
ERK
19 ngày trước
$?
$0.025191
? *
$85,911
349.96%
JUL
19 ngày trước
$38,314,774
$0.037917$52,401
0.63%
FCQ
20 ngày trước
$?
$0.873270
? *
$40,231
-22.78%
SUTER
23 ngày trước
$?
$0.012585
? *
$431,359
-1.61%
MES
23 ngày trước
$149,613
$0.000193$42,133
0.91%
DAI
23 ngày trước
$?
$1.01
? *
$1,877,045
0.40%
PCM
23 ngày trước
$?
$0.009322
? *
$447,549
-5.08%
CXC
24 ngày trước
$?
$1.17
? *
$6,646,033
-3.22%
999
25 ngày trước
$1,077,401,289
$4.96$820,968
71.24%
ECO
26 ngày trước
$?
$0.002023
? *
$86,999
3.84%
CUT
26 ngày trước
$4,593,724
$0.060807$13,313
-3.18%
TRB
26 ngày trước
$3,212,725
$5.30$100,530
-7.04%
VINCI
26 ngày trước
$?
$0.943511
? *
$1,341,739
-1.78%
CKB
26 ngày trước
$?
$0.008216
? *
$4,749,799
2.31%
LOL
27 ngày trước
$?
$0.034830
? *
$2,774
85.03%
KUV
27 ngày trước
$42,344.49
$0.000028$3,657
17.01%
BPX
27 ngày trước
$?
$0.007228
? *
$1,825,485
2.05%
GOLD
27 ngày trước
$163,370
$45.97$1,422,526
1.30%
* Đồng Coin Tự Phát Hành