Top các token E-commerce hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho E-commerce. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

537

₫163,489.92
1.03%0.96%6.02%

₫1.63T₫1,634,899,199,347

10,000,000 UQC

uquid-coin-7d-price-graph

619

₫9,314.79
2.36%7.57%15.64%

₫1.21T₫1,205,763,573,436

₫29,984,035,600

3,218,969 BOSON

129,446,075 BOSON

boson-protocol-7d-price-graph

1381

₫11,405.95
1.00%0.99%5.65%

₫127.99B₫127,993,131,816

₫44,663,229

3,916 OOKS

11,221,615 OOKS

onooks-7d-price-graph

1419

₫13.65
1.25%3.79%24.08%

₫109.23B₫109,225,119,394

₫14,535,743,984

1,064,933,181 BRG

8,002,167,205 BRG

bridge-oracle-7d-price-graph

1421

₫10,791.15
0.08%1.58%1.42%

₫108.49B₫108,486,532,387

₫16,355,803,817

1,515,668 CRP

10,053,284 CRP

utopia-7d-price-graph

1438

₫7,457.64
1.91%2.12%0.74%

₫104.89B₫104,890,244,400

₫524,905,346

70,385 PART

14,064,812 PART

particl-7d-price-graph

1480

₫3.54
0.07%1.43%23.13%

₫92.21B₫92,206,706,679

₫6,724,218,835

1,897,355,166 MBD

26,017,724,226 MBD

mbd-financials-7d-price-graph

1483

₫1,529.13
0.36%8.70%2.08%

₫91.41B₫91,410,479,993

₫814,309,716

532,531 SELO

59,779,364 SELO

seloplus-7d-price-graph

1491

₫10.05
0.56%0.05%9.47%

₫87.14B₫87,141,519,263

₫16,203,862,212

1,611,803,766 OMAX

8,667,996,990 OMAX

omax-token-7d-price-graph

1745

₫635.10
0.09%0.12%1.03%

₫36.46B₫36,456,334,790

₫1,556,920,524

2,451,445 BIST

57,402,226 BIST

bistroo-7d-price-graph
ElemonELMON$0.00
CurateXCUR$0.01
ShopNEXTNEXT$0.01
MMOCoinMMO$0.00
StarSharks SEASEA$0.00
StarSharks (SSS)SSS$0.07
FADO GoFADO$0.00
EverusEVR$--
CyberMilesCMT$--
SomaSCT$--
StoriqaSTQ$--
BezopBEZ$--
BHPCoinBHP$--
Oasis CityOSC$--
MB8 CoinMB8$--
Release ProjectREL$--
Defi Shopping StakeDSS$--
ShoppingSPI$--
DDS.StoreDDS$--
BitfariFARI$--
Hiển thị 1 - 30 trong số 30
Hiển thị hàng
100