Top các token E-commerce hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho E-commerce. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

495

0.85%0.93%0.57%

₫710.58B₫710,577,907,676

10,000,000 UQC

uquid-coin-7d-price-graph

625

3.31%0.49%3.16%

₫377.99B₫377,992,967,035

₫3,943,794,352

1,108,860 BOSON

106,278,695 BOSON

boson-protocol-7d-price-graph

963

5.87%6.86%5.88%

₫100.46B₫100,458,534,712

₫51,918,761

6,938 PART

13,423,877 PART

particl-7d-price-graph

983

0.18%0.41%0.98%

₫86.19B₫86,190,076,325

₫10,893,553,074

1,114,550 CRP

8,818,351 CRP

utopia-7d-price-graph

1042

1.43%1.93%7.21%

₫72.35B₫72,345,321,622

₫8,859,624,805

1,061,508,877 OMAX

8,667,996,990 OMAX

omax-token-7d-price-graph

1090

0.55%0.75%0.18%

₫59.95B₫59,951,694,419

₫20,255,934

3,791 OOKS

11,221,615 OOKS

onooks-7d-price-graph

1215

1.81%4.57%26.14%

₫34.87B₫34,865,299,351

₫2,842,139,752

652,318,435 BRG

8,002,167,205 BRG

bridge-oracle-7d-price-graph

1289

0.05%1.17%2.11%

₫25.11B₫25,112,128,731

₫1,569,574,377

2,722,946 BIST

43,565,302 BIST

bistroo-7d-price-graph

1774

0.85%0.18%0.40%

₫3.13B₫3,129,502,930

₫4,023,236,526

10,835,209 XCUR

8,428,244 XCUR

curate-7d-price-graph

1900

0.20%6.29%2.89%

₫1.49B₫1,494,782,709

₫69,376,866

4,375,555 ELMON

94,275,000 ELMON

elemon-7d-price-graph
MMOCoinMMO$0.00
StarSharks (SSS)SSS$0.05
StarSharks SEASEA$0.00
CyberMilesCMT$0.00
EverusEVR$0.00
SomaSCT$0.01
StoriqaSTQ$0.00
BezopBEZ$0.01
BHPCoinBHP$0.02
Oasis CityOSC$0.00
MB8 CoinMB8$0.02
Release ProjectREL$0.00
Defi Shopping StakeDSS$0.01
ShoppingSPI$0.09
DDS.StoreDDS$0.75
BitfariFARI$0.00
FADO GoFADO$0.00
Hiển thị 1 - 27 trong số 27
Hiển thị hàng
100