Top các token E-commerce hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho E-commerce. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

316

2.65%0.01%

₫1.90T₫1,899,968,835,589

10,000,000 UQC

uquid-coin-7d-price-graph

526

2.38%2.87%

₫711.24B₫711,243,139,888

₫28,752,111,465

3,229,895 BOSON

79,898,166 BOSON

boson-protocol-7d-price-graph

828

29.90%47.94%

₫203.56B₫203,564,667,072

₫159,019,729

9,500 PART

12,161,551 PART

particl-7d-price-graph

1009

6.20%3.29%

₫103.92B₫103,919,295,333

₫1,734,218,436

336,726 BHP

20,177,578 BHP

bhp-coin-7d-price-graph

1053

3.41%2.32%

₫93.46B₫93,455,310,790

929,256 SPI

shopping-7d-price-graph

1074

3.23%0.20%

₫87.81B₫87,808,361,766

₫2,243,110,013

279,160 OOKS

10,927,955 OOKS

onooks-7d-price-graph

1112

4.82%37.00%

₫77.42B₫77,418,543,635

₫2,289,341,617

2,787,803 ELMON

94,275,000 ELMON

elemon-7d-price-graph

1128

4.39%6.17%

₫74.92B₫74,919,371,364

₫3,323,525,278

286,204 CRP

6,451,656 CRP

utopia-7d-price-graph

1161

4.55%8.21%

₫66.91B₫66,914,996,632

₫1,293,691,016

15,466,680 CMT

800,000,000 CMT

cybermiles-7d-price-graph

1561

17.80%12.42%

₫21.29B₫21,288,782,417

₫19,894,275,947

7,915,932 XCUR

8,470,806 XCUR

curate-7d-price-graph
BistrooBIST$0.02
MMOCoinMMO$0.00
StarSharks (SSS)SSS$2.26
StarSharks SEASEA$0.03
Defi Shopping StakeDSS$0.03
Release ProjectREL$0.00
FADO GoFADO$0.00
EverusEVR$0.00
SomaSCT$0.01
StoriqaSTQ$0.00
BezopBEZ$0.01
Oasis CityOSC$0.00
MB8 CoinMB8$0.02
DDS.StoreDDS$0.75
BitfariFARI$0.00

Hiển thị 1 - 25 trong số 25

Hiển thị hàng

100