×
×
Các loại tiền điện tử:  7,187Các thị trường giao dịch:  30,231Vốn hóa thị trường:  $348,696,554,692Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $103,569,678,043BTC Chiếm Ưu Thế:  57.7%
Vốn hóa thị trường:  $348,696,554,692Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $103,569,678,043BTC Chiếm Ưu Thế:  57.7%Các loại tiền điện tử:  7,187Các thị trường giao dịch:  30,231

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường

2013
April
28
August
4111825
September
18152229
October
6132027
November
3101724
December
18152229
2014
January
5121926
February
291623
April
6132027
August
310172431
September
7142128
October
5121926
November
29162330
December
7142128
2015
January
4111825
February
181522
April
5121926
August
29162330
September
6132027
October
4111825
November
18152229
December
6132027
2016
January
310172431
February
7142128
March
6132027
April
3101724
August
7142128
September
4111825
October
29162330
November
6132027
December
4111825
2017
January
18152229
February
5121926
March
5121926
August
6132027
September
3101724
October
18152229
November
5121926
December
310172431
2018
January
7142128
February
4111825
March
4111825
August
5121926
September
29162330
October
7142128
November
4111825
December
29162330
2019
January
6132027
February
3101724
April
7142128
August
4111825
September
18152229
October
6132027
November
3101724
December
18152229
2020
January
5121926
February
291623
April
5121926
August
29162330
September
6132027