Tóm lược về dữ liệu lịch sử tiền điện tử

2013
Tháng 4
28
Tháng 6
29162330
Tháng 7
7142128
Tháng 8
4111825
Tháng 9
18152229
Tháng 10
6132027
Tháng 11
3101724
Tháng 12
18152229
2014
Tháng 1
5121926
Tháng 2
291623
Tháng 3
29162330
Tháng 4
6132027
Tháng 6
18152229
Tháng 7
6132027
Tháng 8
310172431
Tháng 9
7142128
Tháng 10
5121926
Tháng 11
29162330
Tháng 12
7142128
2015
Tháng 1
4111825
Tháng 2
181522
Tháng 3
18152229
Tháng 4
5121926
Tháng 6
7142128
Tháng 7
5121926
Tháng 8
29162330
Tháng 9
6132027
Tháng 10
4111825
Tháng 11
18152229
Tháng 12
6132027
2016
Tháng 1
310172431
Tháng 2
7142128
Tháng 3
6132027
Tháng 4
3101724
Tháng 6
5121926
Tháng 7
310172431
Tháng 8
7142128
Tháng 9
4111825
Tháng 10
29162330
Tháng 11
6132027
Tháng 12
4111825
2017
Tháng 1
18152229
Tháng 2
5121926
Tháng 3
5121926
Tháng 4
29162330
Tháng 6
4111825
Tháng 7
29162330
Tháng 8
6132027
Tháng 9
3101724
Tháng 10
18152229
Tháng 11
5121926
Tháng 12
310172431
2018
Tháng 1
7142128
Tháng 2
4111825
Tháng 3
4111825
Tháng 4
18152229
Tháng 6
3101724
Tháng 7
18152229
Tháng 8
5121926
Tháng 9
29162330
Tháng 10
7142128
Tháng 11
4111825
Tháng 12
29162330
2019
Tháng 1
6132027
Tháng 2
3101724
Tháng 3
310172431
Tháng 4
7142128
Tháng 6
29162330
Tháng 7
7142128
Tháng 8
4111825
Tháng 9
18152229
Tháng 10
6132027
Tháng 11
3101724
Tháng 12
18152229
2020
Tháng 1
5121926
Tháng 2
291623
Tháng 3
18152229
Tháng 4
5121926
Tháng 6
7142128
Tháng 7
5121926
Tháng 8
29162330
Tháng 9
6132027
Tháng 10
4111825
Tháng 11
18152229
Tháng 12
6132027
2021
Tháng 1
310172431
Tháng 2
7142128
Tháng 3
7142128
Tháng 4
4111825
Tháng 6
6132027
Tháng 7
4111825
Tháng 8
18152229
Tháng 9
5121926
Tháng 10
310172431
Tháng 11
7142128
Tháng 12
5121926
2022
Tháng 1
29162330
Tháng 2
6132027
Tháng 3
6132027
Tháng 4
3101724
Tháng 6
5121926
Tháng 7
310172431
Tháng 8
7142128
Tháng 9
4111825
Tháng 10
29162330
Tháng 11
6132027
Tháng 12
4111825
2023
Tháng 1
18152229
Tháng 2
5121926
Tháng 3
5121926
Tháng 4
29162330
Tháng 6
4111825
Tháng 7
29162330
Tháng 8
6132027
Tháng 9
3101724
Tháng 10
18152229
Tháng 11
5121926
Tháng 12
310172431
2024
Tháng 1
7142128
Tháng 2
4111825
Tháng 3
310172431
Tháng 4
7142128
Tháng 6
29162330
Tháng 7
714

Các câu Hỏi Thường Gặp

Lịch sử của tiền điện tử đã diễn ra như thế nào?

Tiền điện tử đã xuất hiện từ những năm 2009, khi đồng Bitcoin đầu tiên được tạo ra. Từ đó, hàng ngàn loại tiền điện tử khác đã được phát triển, mỗi loại có những đặc điểm và ứng dụng riêng. Các sự kiện quan trọng trong lịch sử tiền điện tử bao gồm việc phát hành Ethereum năm 2015, sự cố của Mt. Gox năm 2014, và sự bùng nổ giá Bitcoin năm 2017.

Giá trị của tiền điện tử đã thay đổi như thế nào qua thời gian?

Giá trị của tiền điện tử đã trải qua nhiều biến động lớn kể từ khi Bitcoin ra đời. Có những thời điểm giá trị của nó tăng vọt, như cuối năm 2017 khi giá Bitcoin tăng lên gần 20.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, cũng có những thời điểm giá trị giảm sút đáng kể, như đầu năm 2018 khi giá Bitcoin giảm xuống dưới 4.000 đô la Mỹ. Tổng thể, giá trị của tiền điện tử đã tăng lên đáng kể so với thời điểm ban đầu.

Lịch sử vốn hóa thị trường của tiền điện tử ra sao?

Vốn hóa thị trường của tiền điện tử đã tăng lên một cách đáng kể kể từ khi Bitcoin ra đời. Vốn hóa thị trường là tổng giá trị của tất cả các đồng tiền điện tử hiện có. Nó đã tăng từ gần như không có vào năm 2009 lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Sự tăng trưởng này cho thấy sự chấp nhận rộng rãi của tiền điện tử và tiềm năng lớn của nó trong tương lai.

Dòng thời gian của tiền điện tử diễn ra như thế nào?

Dòng thời gian của tiền điện tử bắt đầu từ năm 2009, khi Bitcoin được tạo ra. Từ đó, tiền điện tử đã trải qua nhiều giai đoạn quan trọng. Năm 2011, Litecoin và Ripple ra đời. Năm 2015, Ethereum được phát hành, mang lại một nền tảng cho việc tạo ra các ứng dụng phi tập trung. Năm 2017, giá Bitcoin tăng vọt, thu hút sự chú ý của công chúng. Và hiện nay, tiền điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến và được chấp nhận rộng rãi.