Top các token Energy hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Energy. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

170

6.80%5.17%

₫5.70T₫5,696,501,667,061

30,062,138 EWT

5268-price-graph

310

8.55%12.42%

₫2.84T₫2,838,298,587,385

₫96,876,219,680

15,618,231 POWR

457,585,997 POWR

2132-price-graph

444

9.42%48.94%

₫1.47T₫1,472,574,571,758

₫50,718,547,094

5,001,100 WOZX

145,203,156 WOZX

7882-price-graph

746

3.58%4.73%

₫425.76B₫425,760,622,084

₫1,717,952,688

2,017,510 MWAT

500,000,000 MWAT

2533-price-graph

943

6.75%3.45%

₫223.54B₫223,541,466,910

₫61,420,459

10,781 GRID

39,236,491 GRID

2134-price-graph

1314

5.67%14.34%

₫73.90B₫73,901,032,099

₫5,895,552,725

9,789,154 SNC

122,707,503 SNC

1786-price-graph

1957

10.74%25.10%

₫10.77B₫10,767,096,212

₫102,261,345

5,029,840 ELEC

529,591,779 ELEC

2573-price-graph

2013

4.64%1.84%

₫8.87B₫8,867,448,498

--

602,010 PYLNT

2330-price-graph

2207

9.58%24.20%

₫4.16B₫4,163,453,655

₫88,586,502

12,816,917 TSL

602,378,920 TSL

2215-price-graph

4036

3.35%1.05%
--

₫938,191,460

18,238,808 REDI

0 REDI

8388-price-graph
TeslafanTESLF$0.06
RobotinaROX$0.00
Candela CoinCLA$0.00
VoltPotCoinVPC$0.00
MODEL3TESLA$0.00

Hiển thị 1 - 15 trong số 15

Hiển thị hàng

100