Top các token Base Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Base Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

141

0.29%8.48%15.28%

₫7.38T₫7,378,594,647,810

₫529,860,127,561

35,481,223 AXL

494,095,612 AXL

axelar-7d-price-graph

166

0.59%0.24%16.20%

₫5.62T₫5,617,623,740,543

₫349,419,322,400

3,345,583 BAL

53,787,024 BAL

balancer-7d-price-graph

175

0.94%0.17%11.45%

₫4.97T₫4,968,300,851,863

₫85,556,449,200

452,411 PRIME

26,271,698 PRIME

echelon-prime-7d-price-graph

381

1.98%0.26%17.24%

₫1.92T₫1,923,845,074,955

₫1,693,907,621,805

9,718,741 CYBER

11,038,000 CYBER

cyberconnect-7d-price-graph

977

0.25%11.63%15.31%

₫181.23B₫181,234,779,180

₫5,562,672,382

5,605,356 MBS

182,625,435 MBS

unkjd-7d-price-graph

2229

0.09%0.23%0.58%
--

₫296,641,983,209

12,162,556 USDBC

--
usd-base-coin-7d-price-graph

2231

0.09%0.45%0.65%

₫1.41T₫1,411,006,199,214

₫264,726,741,886

10,885,718 AXLUSDC

58,021,400 axlUSDC

axlusdc-7d-price-graph

3022

0.19%6.32%117.17%

₫468.68B₫468,678,126,178

₫3,509,785,892

3,150,417,620 TOSHI

420,690,000,000 TOSHI

toshithecat-7d-price-graph

3541

0.11%0.09%0.70%
--
--
ethos-reserve-note-7d-price-graph

3915

0.15%1.95%9.20%

₫389.53B₫389,525,446,790

₫722,823,616

1,855,652 BALD

1,000,000,000 BALD

bald-7d-price-graph
BaseSwapBSWAP$0.59
Base VelocimeterBVM$0.05
BASEBASE$0.00
NFTEarthOFTNFTE$0.00
RocketSwapRCKT$0.09
SynthswapSYNTH$8.16
YoucoinYOU$0.00
Mochi (New)MOCHI$0.00
Mochi (Old)MOCHI$0.00
BaseToolsBASE$0.00
LeetSwapLEET$0.25
Smudge CatSMUDCAT$0.00
BaseTBA$--
Toshi(Old)TOSHI$--
BaseApeBAPE$--
CookieBaseCOOKIE$--
DeFidoDFD$--
Adam Cochran (Friend.tech)ADAM$--
Sisyphus (Friend.tech)SIS$--
Icebergy (Friend.tech)ICE$--
Foobar (Friend.tech)FOO$--
Hiển thị 1 - 31 trong số 31
Hiển thị hàng
100