Top các token Placeholder Ventures Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Placeholder Ventures Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

1.08%1.29%

₫13445.13T₫13,445,130,842,463,888

19,047,300 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

2.05%1.49%

₫5811.76T₫5,811,757,740,229,913

120,891,639 ETH

ethereum-7d-price-graph

11

2.07%4.93%

₫238.69T₫238,687,196,620,435

₫12,081,796,527,924

49,988,992 DOT

987,579,315 DOT

polkadot-new-7d-price-graph

42

0.38%1.94%

₫36.59T₫36,588,355,113,786

14,445,488 ZEC

zcash-7d-price-graph

46

0.74%6.66%

₫32.67T₫32,670,218,405,780

977,631 MKR

maker-7d-price-graph

86

3.44%4.63%

₫12.79T₫12,793,132,638,361

14,040,622 DCR

decred-7d-price-graph

103

0.13%13.71%

₫9.03T₫9,028,363,383,678

₫1,443,518,972,098

135,503,699 ZRX

847,496,055 ZRX

0x-7d-price-graph

133

1.33%21.55%

₫5.54T₫5,539,700,828,592

₫1,416,899,895,664

16,938,998 UMA

66,226,968 UMA

uma-7d-price-graph

219

2.05%2.88%

₫10.21T₫10,214,470,713,643

6,526,890 NXM

nxm-7d-price-graph

323

2.47%40.46%

₫1.91T₫1,907,989,078,046

₫822,755,331,457

17,080,258 ANT

39,609,523 ANT

aragon-7d-price-graph
NumeraireNMR$13.58
API3API3$2.04
RadicleRAD$2.15
EnzymeMLN$31.19
BalancerBAL$8.14
FOAMFOAM$0.03

Hiển thị 1 - 16 trong số 16

Hiển thị hàng

100