Top các token Placeholder Ventures Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Placeholder Ventures Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.08%0.27%2.77%

₫12,131.09T₫12,131,093,310,262,360

19,397,262 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

0.04%0.46%3.56%

₫5,209.54T₫5,209,540,599,833,706

120,229,122 ETH

ethereum-7d-price-graph

13

0.33%0.02%5.22%

₫141.12T₫141,117,952,274,569

₫2,211,810,326,422

18,694,937 DOT

1,192,774,596 DOT

polkadot-new-7d-price-graph

66

0.13%0.52%6.69%

₫14.46T₫14,463,531,403,948

977,631 MKR

maker-7d-price-graph

80

0.05%0.48%10.41%

₫11.14T₫11,143,948,846,726

16,328,269 ZEC

zcash-7d-price-graph

117

0.08%1.41%8.36%

₫5.79T₫5,788,903,271,376

49,779,393 BAL

balancer-7d-price-graph

129

0.07%1.77%11.94%

₫4.88T₫4,878,929,124,210

15,007,305 DCR

decred-7d-price-graph

151

0.58%0.67%9.73%

₫4T₫3,996,903,766,665

₫228,496,780,091

48,450,033 ZRX

847,496,055 ZRX

0x-7d-price-graph

170

0.46%1.04%6.89%

₫3.16T₫3,160,685,384,423

₫142,869,411,446

1,809,431 ANT

40,029,852 ANT

aragon-7d-price-graph

173

0.94%0.58%9.61%

₫3T₫3,003,747,100,526

₫172,849,325,269

4,140,727 UMA

71,956,869 UMA

uma-7d-price-graph
API3API3$1.11
RadicleRAD$1.78
NumeraireNMR$13.33
EnzymeMLN$17.28
FortaFORT$0.13
FOAMFOAM$0.01
NXMNXM$57.03

Hiển thị 1 - 17 trong số 17

Hiển thị hàng

100