Top các token Placeholder Ventures Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.49%
11.92%

$939,838,277,773

$55,525,848,625

$1,105,411

18,710,343 BTC

1-price-graph

2

9.01%
19.19%

$477,339,645,994

$48,053,852,413

$11,665,339

115,876,840 ETH

1027-price-graph

8

20.60%
19.78%

$44,212,641,407

$5,661,178,839

$120,107,018

938,011,091 DOT

6636-price-graph

39

4.71%
0.95%

$5,031,793,416

994,592 MKR

1518-price-graph

49

2.97%
3.13%

$3,618,306,037

$1,402,728,260

$4,563,286

11,770,894 ZEC

1437-price-graph

57

1.64%
0.41%

$2,600,758,645

$48,810,226

$242,597

12,926,315 DCR

1168-price-graph

81

7.51%
9.47%

$1,654,863,444

$61,342,631

$2,240,703

60,448,294 UMA

5617-price-graph

87

5.77%
12.82%

$1,443,412,346

$161,419,775

$94,126,251

841,675,022 ZRX

1896-price-graph

135

6.38%
0.50%

$445,084,156

$75,379,795

$1,176,013

6,943,831 BAL

5728-price-graph

155

6.29%
17.96%

$336,105,021

$34,688,043

$4,087,939

39,609,523 ANT

1680-price-graph
NumeraireNMR$58.58
NXMNXM$157.89
EnzymeMLN$109.14
API3API3$6.33
RadicleRAD$14.18
FOAMFOAM$0.07

Hiển thị 1 - 16 trong số 16

Hiển thị hàng

100