Top Hospitality Tokens by Market Capitalization

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

195

3.24%0.34%

$254,286,424

$8,571,245

1,679,858 AVA

49,837,003 AVA

2776-price-graph

348

6.70%10.38%

$146,446,927

$174,352

17,801 LOC

14,952,163 LOC

2287-price-graph

1246

10.07%5.39%

$6,216,422

$2,480,191

1,496,152,645 TRIO

3,750,000,000 TRIO

2661-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--

Hiển thị 1 - 4 trong số 4

Hiển thị hàng

100