Top các token DragonFly Capital Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho DragonFly Capital Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

1.19%4.26%

₫13209.75T₫13,209,747,008,153,724

19,046,700 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

1.12%6.34%

₫5626.01T₫5,626,014,861,386,188

120,883,019 ETH

ethereum-7d-price-graph

12

4.11%14.59%

₫193.75T₫193,747,222,880,471

₫14,882,094,397,817

20,687,843 AVAX

269,331,184 AVAX

avalanche-7d-price-graph

28

2.25%5.85%

₫74.69T₫74,692,191,933,168

₫4,709,654,537,882

18,056,843 ATOM

286,370,297 ATOM

cosmos-7d-price-graph

44

0.09%8.22%

₫31.84T₫31,840,449,101,658

977,631 MKR

maker-7d-price-graph

80

3.09%14.16%

₫13.61T₫13,612,883,120,967

₫839,038,285,211

27,069,846 CELO

439,191,694 CELO

celo-7d-price-graph

91

2.00%4.69%

₫11.53T₫11,531,473,371,753

7,119,486 COMP

compound-7d-price-graph

99

2.95%1.43%

₫9.49T₫9,489,136,301,298

₫1,211,694,592,567

53,002,679 1INCH

415,079,550 1INCH

1inch-7d-price-graph

111

0.89%17.89%

₫7.85T₫7,848,542,787,282

₫1,026,957,979,717

657,817,821 ROSE

5,027,383,223 ROSE

oasis-network-7d-price-graph

126

5.38%3.64%

₫6.30T₫6,301,735,406,641

₫286,368,836,875

2,316,689,515 SC

50,980,282,992 SC

siacoin-7d-price-graph
UMAUMA$3.55
Nervos NetworkCKB$0.01
BitDAOBIT$0.80
RSS3RSS3$0.13
NebulasNAS$0.10

Hiển thị 1 - 15 trong số 15

Hiển thị hàng

100