Top các token DragonFly Capital Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho DragonFly Capital Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.15%3.68%4.05%

₫12,001.45T₫12,001,454,049,405,438

19,395,606 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

0.02%3.16%3.03%

₫5,172.79T₫5,172,789,787,586,023

120,231,505 ETH

ethereum-7d-price-graph

15

0.02%4.63%1.42%

₫113.62T₫113,622,551,128,624

₫3,726,511,956,173

11,310,664 AVAX

344,865,798 AVAX

avalanche-7d-price-graph

20

0.13%7.89%10.79%

₫76.64T₫76,640,993,582,414

₫2,035,111,628,837

9,203,787 ATOM

346,608,690 ATOM

cosmos-7d-price-graph

50

0.07%3.61%5.77%

₫20.75T₫20,747,552,907,311

₫103,344,193,468

9,183,376 BIT

1,843,669,839 BIT

bitdao-7d-price-graph

65

0.24%4.88%2.84%

₫14.29T₫14,290,723,153,708

977,631 MKR

maker-7d-price-graph

104

0.37%6.43%17.89%

₫6.98T₫6,977,131,089,669

₫497,341,488,089

67,183,330 1INCH

942,505,119 1INCH

1inch-7d-price-graph

107

0.18%8.57%5.50%

₫6.68T₫6,681,199,087,575

₫525,391,778,285

450,255,321 ROSE

5,725,718,533 ROSE

oasis-network-7d-price-graph

115

0.38%5.75%11.18%

₫5.77T₫5,767,932,430,407

₫320,337,624,072

424,965 COMP

7,651,830 COMP

compound-7d-price-graph

121

0.07%7.51%9.36%

₫5.42T₫5,417,393,320,418

₫144,020,432,338

13,338,421 CELO

501,730,705 CELO

celo-7d-price-graph
SiacoinSC$0.00
Nervos NetworkCKB$0.00
UMAUMA$1.79
HashflowHFT$0.40
RSS3RSS3$0.10
NebulasNAS$0.01

Hiển thị 1 - 16 trong số 16

Hiển thị hàng

100