Top các token DragonFly Capital Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

9.89%
22.94%

$826,695,966,781

$82,644,929,193

$1,870,675

18,712,337 BTC

1-price-graph

2

9.77%
17.53%

$391,300,903,344

$59,656,781,609

$17,671,591

115,911,542 ETH

1027-price-graph

36

12.13%
16.08%

$4,812,453,442

$1,034,137,655

$45,291,319

210,767,263 ATOM

3794-price-graph

39

5.38%
2.37%

$4,687,475,412

$573,642,998

$15,776,635

128,917,442 AVAX

5805-price-graph

43

6.78%
16.18%

$4,397,992,960

$456,279,722

$103,166

994,400 MKR

1518-price-graph

47

3.63%
11.37%

$3,525,944,996

$470,783,850

$690,103

5,168,538 COMP

5692-price-graph

82

9.33%
9.72%

$1,352,218,593

$68,709,814

$3,072,482

60,466,877 UMA

5617-price-graph

86

14.68%
29.15%

$1,255,222,853

$121,525,786

$4,628,264,113

47,804,692,992 SC

1042-price-graph

91

5.54%
4.54%

$1,202,052,775

$178,949,911

$33,567,251

225,479,897 CELO

5567-price-graph

103

12.31%
26.92%

$804,494,870

$272,675,178

$56,694,063

167,268,920 1INCH

8104-price-graph
Nervos NetworkCKB$0.02
NebulasNAS$0.81

Hiển thị 1 - 12 trong số 12

Hiển thị hàng

100