Top các token Layer 2 hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Layer 2. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

9

0.97%0.69%8.29%

₫202.51T₫202,507,428,848,652

₫6,672,409,612,311

305,748,875 MATIC

9,279,469,069 MATIC

polygon-7d-price-graph

35

0.89%2.53%9.70%

₫37.04T₫37,039,235,366,371

₫7,388,545,657,401

254,335,588 ARB

1,275,000,000 ARB

arbitrum-7d-price-graph

64

1.24%2.20%7.01%

₫16.38T₫16,376,812,410,844

₫481,907,343,433

26,900,359 IMX

914,163,546 IMX

immutable-x-7d-price-graph

77

1.69%0.35%1.21%

₫12.79T₫12,789,517,857,008

335,376,391 OP

optimism-ethereum-7d-price-graph

91

0.74%0.29%0.94%

₫9.16T₫9,157,689,429,203

₫318,530,061,393

46,310,893 LRC

1,331,430,935 LRC

loopring-7d-price-graph

170

1.00%0.35%0.92%

₫3.45T₫3,454,454,114,878

₫113,787,507,376

148,535,191 SKL

4,509,352,671 SKL

skale-network-7d-price-graph

256

0.49%1.40%1.88%

₫2.30T₫2,299,155,930,517

₫50,775,646,431

98,481 METIS

4,459,278 METIS

metisdao-7d-price-graph

393

0.13%0.41%0.39%

₫1.13T₫1,129,711,411,612

₫7,903,712,223

11,858,257 CWEB

1,694,951,452 CWEB

coinweb-7d-price-graph

466

0.17%0.58%16.32%

₫848.93B₫848,934,385,739

--

217,041,086 DG

degate-7d-price-graph

517

0.11%0.38%2.00%

₫686.72B₫686,720,675,674

₫15,139,514,414

3,783,645 BOBA

171,624,232 BOBA

boba-network-7d-price-graph
ZKSpaceZKS$0.05
MyriaMYRIA$0.00
LayerAILAI$0.02
xDAIxDAI$1.00

Hiển thị 1 - 14 trong số 14

Hiển thị hàng

100