Top các token Layer 2 hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Layer 2. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

18

₫14,490.48
0.51%5.16%7.98%

₫143.42T₫143,419,044,165,379

₫9,691,870,340,729

668,843,871 MATIC

9,897,465,124 MATIC

polygon-7d-price-graph

32

₫20,879.37
0.71%1.31%6.27%

₫68.16T₫68,159,481,231,421

₫6,775,228,838,911

324,493,955 MNT

3,264,441,708 MNT

mantle-7d-price-graph

38

₫20,971.06
1.63%5.86%11.61%

₫60.74T₫60,741,413,120,791

₫8,604,324,318,149

410,295,228 ARB

2,896,440,329 ARB

arbitrum-7d-price-graph

40

₫39,109.10
1.41%1.41%15.87%

₫58.97T₫58,971,658,237,204

₫1,964,747,430,903

50,237,602 IMX

1,507,875,589 IMX

immutable-x-7d-price-graph

44

₫48,920.26
0.56%8.45%6.41%

₫53.17T₫53,170,943,060,238

₫7,310,381,182,356

149,434,625 OP

1,086,889,963 OP

optimism-ethereum-7d-price-graph

71

₫19,129.34
1.07%2.29%26.27%

₫24.87T₫24,874,106,486,119

₫2,807,539,468,855

146,766,149 STRK

1,300,311,845 STRK

starknet-token-7d-price-graph

80

₫5,882.09
0.98%17.58%19.43%

₫21.62T₫21,616,695,932,402

₫19,661,048,093,391

3,342,525,239 ZK

3,675,000,000 ZK

zksync-7d-price-graph

137

₫12,744.84
0.56%1.02%26.29%

₫10.71T₫10,711,829,821,082

₫1,752,643,872,014

137,517,935 AEVO

840,483,761 AEVO

aevo-7d-price-graph

163

₫26,688.89
1.28%0.97%25.21%

₫8.68T₫8,682,423,015,221

₫1,462,982,208,432

54,816,157 MANTA

325,319,791 MANTA

manta-network-7d-price-graph

171

₫1,3...10.20
0.52%3.37%9.28%

₫7.86T₫7,862,552,488,200

₫484,720,091,742

350,558 METIS

5,686,334 METIS

metisdao-7d-price-graph
SKALESKL$0.06
LoopringLRC$0.17
LiskLSK$1.01
CartesiCTSI$0.16
TaikoTAIKO$2.06
Merlin ChainMERL$0.30
MyriaMYRIA$0.00
Ethernity ChainERN$2.55
Boba NetworkBOBA$0.26
CoinwebCWEB$0.01
GaiminGMRX$0.00
MintlayerML$0.19
ZKBaseZKB$0.04
BitrockBROCK$0.07
LightLinkLL$0.03
NordekNRK$0.00
Hypr NetworkHYPR$0.00
LayerAILAI$0.02
BVMBVM$0.90
SatoshiVMSAVM$1.91
Root ProtocolISME$0.01
HYTOPIATOPIA$0.03
DeGateDG$0.12
MEOWMEOW$0.03
CYBRIACYBA$0.00
AIA ChainAIA$0.00
xDAIxDAI$0.99
Resistor AITOR$0.00
Blast---$--
Hiển thị 1 - 39 trong số 39
Hiển thị hàng
100