Top các token BRC-20 hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho BRC-20. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

 

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

60

0.21%4.11%11.76%

₫32.35T₫32,351,349,276,661

₫4,174,379,612,496

2,709,685 ORDI

21,000,000 ORDI

ordi-7d-price-graph

77

0.99%1.35%3.40%

₫24.47T₫24,469,394,278,246

₫924,462,319,891

79,338,738,413 1000SATS

2,100,000,000,000 1000SATS

sats-7d-price-graph

406

0.43%2.34%13.95%

₫2.39T₫2,394,271,183,892

₫20,636,027,439

180,997 TRAC

21,000,000 TRAC

trac-7d-price-graph

424

0.52%1.14%23.19%

₫2.2T₫2,202,696,585,848

₫403,749,049,719

174,132,742 MUBI

950,000,000 MUBI

multibit-7d-price-graph

553

1.71%6.33%0.27%

₫1.28T₫1,283,690,595,170

₫448,136,363,377

10,086,532,289 LEVER

28,892,961,375 LEVER

lever-7d-price-graph

1379

2.84%5.02%9.58%

₫68.14B₫68,140,798,721

₫2,077,874,085

6,098,766 OXBT

200,000,000 OXBT

oxbt-7d-price-graph

2333

0.91%1.53%3.03%

₫24.46T₫24,463,271,485,131

₫1,408,405,907,367

120,901,752,951,050 SATS

2,100,000,000,000,000 SATS

sats-ordinals-7d-price-graph

2344

0.54%3.91%8.61%

₫5.96T₫5,959,716,545,172

₫577,625,614,804

96,921,659,013 RATS

1,000,000,000,000 rats

rats-ordinals-7d-price-graph

2346

3.10%9.96%23.85%

₫784.78B₫784,781,529,595

₫465,433,474,542

2,965,369,705 1CAT

5,000,000,000 1CAT

bitcoin-cats-7d-price-graph

2372

1.67%20.20%31.44%

₫572.74B₫572,741,654,191

₫178,274,997,080

78,641,352 ORDS

252,650,000 ORDS

ordiswap-7d-price-graph
BRC20.com.COM$1.35
MMSS (Ordinals)MMSS$0.45
Mice (Ordinals)MICE$0.01
TurtSatTURT$0.02
BitStableBSSB$1.01
OrangeORNJ$0.40
VMPX (Ordinals)VMPX$0.04
BTCs (Ordinals)BTCS$1.91
Pioneering Decentralized UTXO-Based NFT Social ProtocolHXXH$0.01
Dovi(Ordinals)Dovi$0.40
csas (Ordinals)CSAS$0.01
roup (Ordinals)ROUP$0.01
Orders.ExchangeRDEX$0.13
BNSx (Ordinals)BNSx$0.22
BISOSwapBISO$0.01
PIZA (Ordinals)PIZA$0.21
meme (Ordinals)MEME$31.84
NALS (Ordinals)NALS$0.11
Satoshi Nakamoto TokenSNMT$0.00
PEPE (Ordinals)PEPEBRC$0.09
Tonka FinanceTOKA$0.00
SoBitSOBB$0.00
cats (Ordinals)cats$0.00
Bear (Ordinals)Bear$0.12
MOON (Ordinals)MOON$0.02
Grumpy (Ordinals)GRUM$0.00
NOOT (Ordinals)NOOT$0.00
BRC AppBRCT$0.02
biis (Ordinals)BIIS$0.01
BANK (Ordinals)BANK$0.03
OrdBridgeBRGE$0.03
zbitZBIT$0.12
Drac (Ordinals)DRAC$0.01
PEClandPECL$0.00
Ghosty CashGHSY$0.54
$BSV (Ordinals)$BSV$0.05
OrdiZKOZK$0.00
Deed (Ordinals)DEED$0.02
ordinexORD$0.00
Sats HuntersSHNT$0.15
tbci (Ordinals)TBCI$0.00
Sqts (Ordinals)SQTS$0.00
The Ordinals CouncilCNCL$229.99
KoiPondKOI$0.01
WHEE (Ordinals)WHEE$0.02
OHMS (Ordinals)OHMS$0.01
SZABSZAB$--
ORPOORPO$--
ALEX $B20$B20$--
$DOG (Ordinals)$DOG$--
LFGLFG$--
Xups (Ordinals)XUPS$--
Unigraph Protocol (BRC-20)GRPH$--
Hiển thị 1 - 63 trong số 63
Hiển thị hàng
100