Top các token Paradigm Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Paradigm Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.04%4.72%3.83%

₫12,293.17T₫12,293,165,213,733,778

19,394,775 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

0.34%3.37%2.33%

₫5,304.02T₫5,304,016,917,062,797

120,233,889 ETH

ethereum-7d-price-graph

19

0.55%1.15%7.07%

₫82.99T₫82,988,578,081,678

₫1,807,695,226,298

7,549,989 ATOM

346,608,690 ATOM

cosmos-7d-price-graph

22

0.51%0.82%7.93%

₫64.93T₫64,929,014,395,201

577,501,036 UNI

uniswap-7d-price-graph

28

1.48%13.47%9.93%

₫49.69T₫49,691,015,179,807

₫2,543,121,943,402

45,003,718 LDO

879,344,558 LDO

lido-dao-7d-price-graph

66

0.35%0.99%0.34%

₫14.95T₫14,954,816,260,008

977,631 MKR

maker-7d-price-graph

69

1.91%0.18%6.07%

₫13.99T₫13,989,441,572,047

₫675,602,418,545

12,635,038 SNX

261,628,904 SNX

synthetix-7d-price-graph

98

1.71%3.48%1.23%

₫7.75T₫7,746,700,228,525

₫2,432,025,662,336

49,055,600 DYDX

156,256,174 DYDX

dydx-7d-price-graph

113

0.28%4.43%7.96%

₫6.1T₫6,103,670,854,609

₫313,875,610,465

393,484 COMP

7,651,738 COMP

compound-7d-price-graph

158

0.20%0.81%7.13%

₫3.89T₫3,889,811,716,877

₫47,343,520,770

661,252,465 SC

54,329,452,991 SC

siacoin-7d-price-graph
Keep NetworkKEEP$0.11
NumeraireNMR$13.83
GitcoinGTC$1.22
Game.comGTC$0.00
Echelon PrimePRIME$1.69
EulerEUL$1.89

Hiển thị 1 - 16 trong số 16

Hiển thị hàng

100