Top các token Paradigm Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Paradigm Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.55%16.75%

₫15189.81T₫15,189,806,087,509,122

18,938,775 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

4.19%27.37%

₫6359.88T₫6,359,882,571,354,621

119,293,979 ETH

ethereum-7d-price-graph

3

5.00%11.78%

₫230.37T₫230,369,700,369,550

₫81,225,417,901,387

100,970,514 ATOM

286,370,297 ATOM

cosmos-7d-price-graph

4

8.31%37.49%

₫147.99T₫147,989,441,721,484

₫9,516,973,945,036

40,342,097 UNI

627,321,718 UNI

uniswap-7d-price-graph

5

1.06%14.71%

₫40.22T₫40,218,770,252,470

977,950 MKR

maker-7d-price-graph

6

4.69%33.67%

₫17.82T₫17,820,264,190,942

6,523,555 COMP

compound-7d-price-graph

7

6.56%33.33%

₫10.21T₫10,213,956,625,813

₫569,665,508,349

2,785,585,422 SC

49,944,832,992 SC

siacoin-7d-price-graph

8

0.00%23.01%

₫10.04T₫10,044,257,354,176

₫1,814,301,972,092

20,743,915 SNX

114,841,533 SNX

synthetix-network-token-7d-price-graph

9

8.83%23.17%

₫8.23T₫8,226,054,603,279

₫4,309,148,427,356

34,347,915 DYDX

65,569,295 DYDX

dydx-7d-price-graph

10

8.19%37.43%

₫5.45T₫5,449,869,162,392

₫566,565,571,117

64,648,233 KEEP

621,859,907 KEEP

keep-network-7d-price-graph
NumeraireNMR$20.18
GitcoinGTC$6.52
Lido DAO TokenLDO$1.58
Game.comGTC$0.00
Euler FinanceEUL$0.00

Hiển thị 1 - 15 trong số 15

Hiển thị hàng

100