Top các token Restaking hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Restaking. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

97

₫126,477.72
0.02%5.19%18.78%

₫19.53T₫19,525,624,503,552

₫1,455,524,310,414

11,508,148 PENDLE

154,379,957 PENDLE

pendle-7d-price-graph

195

₫6,778.86
0.56%7.12%24.68%

₫7.46T₫7,456,747,875,791

₫1,283,452,008,544

189,331,493 ALT

1,100,000,000 ALT

altlayer-7d-price-graph

201

₫89,...49.19
0.16%4.55%8.10%

₫846.95T₫846,948,897,365,605

9,510,248 stETH

steth-7d-price-graph

202

₫103...15.36
0.11%4.59%8.13%

₫338.09T₫338,085,309,451,199

3,252,340 WSTETH

lido-finance-wsteth-7d-price-graph

206

₫89,...11.31
0.22%4.44%8.08%

₫155.09T₫155,093,960,846,532

1,742,486 EETH

ether-fi-7d-price-graph

207

₫92,...73.71
0.03%4.77%8.26%

₫135.74T₫135,740,442,254,927

1,467,385 weETH

wrapped-eeth-7d-price-graph

209

₫88,...22.73
0.09%4.89%7.14%

₫93.76T₫93,756,091,448,366

1,055,784 EZETH

renzo-restaked-eth-7d-price-graph

220

₫89,...24.21
0.12%4.81%8.37%

₫26.53T₫26,533,277,784,384

295,450 RSETH

kelp-dao-restaked-eth-7d-price-graph

271

₫13,229.14
0.69%11.27%22.50%

₫5.65T₫5,649,477,866,257

₫2,877,412,628,166

217,505,614 BB

427,047,945 BB

bouncebit-7d-price-graph

342

₫3,315.87
0.09%5.14%21.25%

₫3.81T₫3,813,253,861,871

₫1,200,064,602,723

361,915,137 REZ

1,150,000,000 REZ

renzo-7d-price-graph
Eigenpie mstETHMSTETH$3484.44
pufETHPUFETH$3531.82
PicassoPICA$0.00
LiNEAR ProtocolLNR$0.03
ULTRA Prisma FinanceULTRA$1.01
Restake FinanceRSTK$0.04
RetaFi$RTK$0.46
Kelp Earned PointsKEP$0.03
LiNEAR ProtocolLINEAR$--
EigenLayerTBD$--
StakeLayerSTAKE$--
Hiển thị 1 - 21 trong số 21
Hiển thị hàng
100