Top các token Harmony Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Harmony Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

12

0.12%0.57%0.79%

₫130.52T₫130,517,289,181,082

₫2,007,012,388,619

82,236,451 DAI

5,347,888,596 DAI

multi-collateral-dai-7d-price-graph

28

0.14%0.55%0.81%

₫55.52T₫55,516,542,511,136

₫19,653,537,081,824

805,002,756 BUSD

2,273,940,286 BUSD

binance-usd-7d-price-graph

168

0.57%1.53%6.04%

₫3.28T₫3,284,505,336,760

₫230,570,577,916

16,229,314 SUSHI

231,188,516 SUSHI

sushiswap-7d-price-graph

173

0.35%0.38%7.97%

₫3.14T₫3,138,705,479,100

₫126,345,482,877

544,891,567 ONE

13,536,329,977 ONE

harmony-7d-price-graph

748

0.17%0.91%1.91%

₫229.21B₫229,211,195,467

₫3,432,030,007

2,186,822,945 IDRT

146,048,927,413 IDRT

rupiah-token-7d-price-graph

816

0.02%1.11%1.80%

₫183.27B₫183,267,096,264

₫1,756,827,422

690,677 JEWEL

72,049,372 JEWEL

defi-kingdoms-7d-price-graph

970

0.45%7.03%7.15%

₫88.79B₫88,788,956,469

₫3,435,462,959

212,491,355 DSLA

5,491,802,966 DSLA

dsla-protocol-7d-price-graph

4008

1.85%3.72%13.20%
--

₫462,056,773

2,185,527 WONE

0 WONE

wrapped-one-7d-price-graph

5242

0.16%2.59%9.04%
--

₫24,556,941

3,145,376 TRANQ

0 TRANQ

tranquil-finance-7d-price-graph

7332

0.17%3.99%11.64%

₫187.33M₫187,325,943

₫23,185

8,633 CLNY

69,752,804 CLNY

marscolony-7d-price-graph
Tranquil Staked ONESTONE$0.01
Viper ProtocolVIPER$0.00
CougarCGS$0.00
FreyalaXYA$0.00
Kuro ShibaKURO$0.00
Cosmic Universe MagicMAGIC$0.00
EuphoriaWAGMI$0.06
8ight FinanceEIGHT$0.72
TokenJennytokenjenny$0.00
Floki Onefloki$0.00
DaVinci TokenVINCI$0.00
Parrot Egg1PEGG$0.00
WagmiDAOGMI$0.04
FamilyFAM$1.11
Unite FinanceUNITE$0.10
ComfyCOMFY$0.01
Comfy ShareCSHARE$2.98
Hiển thị 1 - 27 trong số 27
Hiển thị hàng
100