Top các token Avalanche Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

41

7.31%
13.66%

$4,671,645,141

$395,025,610

$10,899,686

128,901,685 AVAX

5805-price-graph

96

0.19%
0.07%

$1,124,039,475

$189,731,303

$189,981,761

1,125,523,285 TUSD

2563-price-graph

347

0.86%
0.25%

$133,290,259

$8,166,876

$8,119,665

132,519,737 FRAX

6952-price-graph

474

3.72%
13.42%

$77,438,249

--

21,378,683 PNG

8422-price-graph

554

1.35%
22.83%

$55,424,994

$5,182,279

$1,041,902

11,143,242 FXS

6953-price-graph

2635

1.97%
1.61%
--

$4,872,714

$41,305,621

--
5181-price-graph

2766

5.43%
36.28%
--

$1,310,873

$7,780,502

--
8293-price-graph

5074

13.24%
66.26%
--
--

0 SPORE

9468-price-graph

5126

--
0.00%
--
--

0 SNOB

9780-price-graph

Hiển thị 1 - 9 trong số 9

Hiển thị hàng

100