Các loại tiền điện tử:  11,064Trao đổi:  389Vốn hóa thị trường:  $1,520,115,310,841Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $107,546,450,364Tỷ lệ thống trị:  BTC: 47.2% ETH: 17.9%Phí gas trên ETH:  38 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,064Trao đổi:  389Vốn hóa thị trường:  $1,520,115,310,841Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $107,546,450,364Tỷ lệ thống trị:  BTC: 47.2% ETH: 17.9%Phí gas trên ETH:  38 Gwei

Top các token Galaxy Digital Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Listed below are the top crypto coins and tokens used for Galaxy Digital Portfolio. They are listed in size by market capitalization. To reorder the list, simply click on one of the options - such as 24h or 7d - to see the sector from a different perspective.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

12.73%24.59%

$718.44B$718,439,276,806

$39,614,743,510

1,034,826 BTC

18,767,243 BTC

1-price-graph

6

9.80%16.04%

$30.07B$30,067,923,297

$3,241,636,314

4,987,883,038 XRP

46,265,302,471 XRP

52-price-graph

27

10.63%15.75%

$4.07B$4,065,453,565

$246,577,600

1,089,338 XMR

17,960,480 XMR

328-price-graph

29

8.19%11.28%

$3.68B$3,684,573,862

$1,165,571,122

302,264,903 EOS

955,512,144 EOS

1765-price-graph

126

15.12%28.28%

$292.55M$292,549,987

$70,232,089

291,227,382 SKL

1,213,100,288 SKL

5691-price-graph

145

6.37%22.09%

$240.26M$240,263,173

$7,710,548

54,142,643 WAXP

1,687,102,316 WAXP

2300-price-graph

331

6.87%4.76%

$79.27M$79,270,880

$556,662

10,660,613,047 KIN

1,518,114,145,968 KIN

1993-price-graph

Hiển thị 1 - 7 trong số 7

Hiển thị hàng

100