Top các token Galaxy Digital Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Galaxy Digital Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.23%0.94%0.18%

₫10742.29T₫10,742,290,207,021,098

19,122,656 BTC

bitcoin-7d-price-graph

7

0.18%0.29%1.99%

₫428.26T₫428,264,012,483,579

₫23,370,618,831,157

2,681,555,959 XRP

49,139,217,191 XRP

xrp-7d-price-graph

28

1.92%1.63%0.16%

₫72.02T₫72,019,020,161,352

18,161,579 XMR

monero-7d-price-graph

46

0.35%1.78%0.50%

₫29.51T₫29,509,871,794,549

₫5,085,938,683,520

171,870,754 EOS

997,236,542 EOS

eos-7d-price-graph

128

0.02%0.62%4.60%

₫6.14T₫6,136,602,654,315

₫657,381,264,504

228,010,400 WAXP

2,128,459,234 WAXP

wax-7d-price-graph

139

0.33%3.66%9.77%

₫5.57T₫5,566,317,781,549

₫296,371,164,285

195,729,182 SKL

3,676,102,671 SKL

skale-network-7d-price-graph

583

0.61%11.17%11.47%

₫579.06B₫579,064,140,341

₫11,549,957,833

31,046,021 ALI

1,556,511,091 ALI

alethea-artificial-liquid-intelligence-token-7d-price-graph

592

0.17%4.41%5.42%

₫559.68B₫559,675,206,491

₫6,162,488,213

20,999,917,084 KIN

1,907,205,746,105 KIN

kin-7d-price-graph

675

1.44%2.46%2.97%

₫371.99B₫371,993,179,521

₫74,441,578,166

39,654,382 GARI

198,157,535 GARI

gari-7d-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Hiển thị 1 - 10 trong số 10

Hiển thị hàng

100