Top các token Governance hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Governance. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

17

0.12%5.76%6.35%

₫144.71T₫144,705,130,463,883

₫4,521,202,170,543

23,290,893 UNI

745,445,908 UNI

uniswap-7d-price-graph

36

0.16%1.71%15.03%

₫45.00T₫45,001,428,227,088

₫6,546,076,351,399

44,639,187 APE

306,875,000 APE

apecoin-ape-7d-price-graph

41

0.04%1.88%4.56%

₫35.32T₫35,322,235,070,444

₫5,020,333,694,606

1,988,094 AAVE

13,987,896 AAVE

aave-7d-price-graph

53

0.14%1.54%13.70%

₫22.63T₫22,634,423,706,865

977,631 MKR

maker-7d-price-graph

66

0.15%2.83%6.74%

₫16.32T₫16,316,669,686,518

₫3,137,189,695,973

101,547,789 CRV

528,154,779 CRV

curve-dao-token-7d-price-graph

68

0.27%1.64%6.59%

₫15.78T₫15,778,090,617,136

₫1,042,113,606,169

10,618,448 CAKE

160,768,297 CAKE

pancakeswap-7d-price-graph

78

0.18%2.80%8.02%

₫13.40T₫13,396,446,243,965

₫2,012,159,341,873

1,632,163 DASH

10,866,528 DASH

dash-7d-price-graph

98

0.24%3.56%9.98%

₫9.85T₫9,848,415,566,304

₫1,319,360,365,233

15,384,949 SNX

114,841,533 SNX

synthetix-network-token-7d-price-graph

101

0.04%1.26%4.22%

₫9.44T₫9,441,270,828,399

36,638 YFI

yearn-finance-7d-price-graph

114

0.27%6.64%7.50%

₫7.25T₫7,249,891,204,602

20,244,862 ENS

ethereum-name-service-7d-price-graph
0xZRX$0.36
Kyber Network Crystal v2KNC$1.63
BalancerBAL$6.67
FluxFLUX$0.92
UMAUMA$3.32
SushiSwapSUSHI$1.43
DAO MakerDAO$2.10
BitDAOBIT$0.50
Ampleforth Governance TokenFORTH$5.65
AragonANT$1.99
Rari Governance TokenRGT$5.66
TribeTRIBE$0.15
AavegotchiGHST$1.32
DFI.MoneyYFII$1646.04
cVault.financeCORE$6320.63
ProtonXPR$0.00
Badger DAOBADGER$4.48
BarnBridgeBOND$7.20
MangoMNGO$0.05
AlchemixALCX$31.23
SyntropyNOIA$0.08
Merit CircleMC$0.93
Alpaca FinanceALPACA$0.27
Harvest FinanceFARM$55.32
Beefy FinanceBIFI$453.37
RaribleRARI$3.21
TranchessCHESS$0.35
DXdaoDXD$449.94
Dego FinanceDEGO$2.32
Lattice TokenLTX$0.69
DockDOCK$0.02
pNetworkPNT$0.31
HOPRHOPR$0.08
PowerPoolCVP$0.40
ForTubeFOR$0.02
Cream FinanceCREAM$20.07
GamiumGMM$0.00
mStable Governance Token: Meta (MTA)MTA$0.16
Ethereum Push Notification ServicePUSH$0.38
vEmpire DDAOVEMP$0.03
dHedge DAODHT$0.15
Niftyx ProtocolSHROOM$0.08
SwerveSWRV$0.20
unFederalReserveeRSDL$0.01
PrismPRISM$0.01
IdleIDLE$0.43
YAM V3YAM$0.17
TOWERTOWER$0.00
Growth DeFiGRO$4.36
PillarPLR$0.01
OctoFiOCTO$1.89
Horizon ProtocolHZN$0.03
GatherGTH$0.01
PieDAO DOUGH v2DOUGH$0.07
HordHORD$0.01
OpiumOPIUM$0.22
Standard ProtocolSTND$0.06
Hakka.FinanceHAKKA$0.00
Plasma FinancePPAY$0.01
CurateXCUR$0.08
ShardSHARD$0.04
Governor DAOGDAO$0.20
DMM: GovernanceDMG$0.01
YF LinkYFL$9.15
ZoraclesZORA$83.68
Indexed FinanceNDX$0.36
Centric SwapCNS$0.00
RigoBlockGRG$0.07
Coin ArtistCOIN$0.15
Mochi MarketMOMA$0.00
YFDAI.FINANCEYF-DAI$34.83
Open Governance TokenOPEN$0.01
Crypto KombatKOMBAT$2.31
S.FinanceSFG$0.08
NFTNFT$0.00
Lend FlareLFT$0.00
xFundXFUND$2018.21
KyokoKYOKO$0.08
Avocado DAO TokenAVG$0.09
StarbotsBOT$0.02
Index CooperativeINDEX$3.04
Unit Protocol DuckDUCK$0.02
ArdanaDANA$0.29
xSUSHIXSUSHI$1.91
Akropolis DelphiADEL$0.01
MELDMELD$0.03
Kyber Network Crystal LegacyKNCL$1.62
AlgoGemsGEMS$0.13
EnreachDAONRCH$3.64
World of DefishWOD$0.00

Hiển thị 1 - 100 trong số 130

Hiển thị hàng

100