Top các token Oracles hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Oracles. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

11

0.20%6.44%7.88%

₫216.56T₫216,557,988,726,455

₫16,833,420,866,766

43,284,896 LINK

556,849,970 LINK

chainlink-7d-price-graph

171

0.92%3.73%5.28%

₫5.02T₫5,020,132,474,214

2,510,840 TRB

tellor-7d-price-graph

174

0.23%1.85%0.91%

₫4.91T₫4,911,893,498,629

₫179,851,991,779

4,999,351 BAND

136,536,044 BAND

band-protocol-7d-price-graph

198

0.02%1.17%4.13%

₫3.57T₫3,573,982,361,152

₫207,295,463,643

4,320,534 UMA

74,490,361 UMA

uma-7d-price-graph

209

0.02%1.41%4.56%

₫37.2T₫37,195,141,367,509

5,225,553 TAO

bittensor-7d-price-graph

262

0.07%4.55%5.53%

₫3.29T₫3,287,617,963,280

₫226,337,997,834

5,949,772 API3

86,421,978 API3

api3-7d-price-graph

288

0.21%4.61%1.42%

₫2.79T₫2,786,613,340,988

₫738,602,734,597

19,185,277 RLC

72,382,548 RLC

rlc-7d-price-graph

348

0.32%7.14%68.89%

₫2.2T₫2,204,771,895,334

₫124,269,405,963

759,601,224 XYO

13,476,747,692 XYO

xyo-7d-price-graph

390

1.12%20.61%48.38%

₫1.78T₫1,776,642,603,039

₫109,974,535,263

786,509 ORAI

12,706,080 ORAI

oraichain-token-7d-price-graph

402

0.15%0.43%1.23%

₫1.71T₫1,713,479,040,796

₫180,026,383,067

66,294,577 PHA

630,987,334 PHA

phala-network-7d-price-graph
WINkLinkWIN$0.00
DIADIA$0.31
AirSwapAST$0.10
Drep [new]DREP$0.26
NEST ProtocolNEST$0.00
HAPI ProtocolHAPI$11.45
AugurREP$0.70
UnificationFUND$0.17
Umbrella NetworkUMB$0.02
Bridge OracleBRG$0.00
KylinKYL$0.01
PureFi ProtocolUFI$0.04
Razor NetworkRAZOR$0.01
Bird.MoneyBIRD$14.49
ModefiMOD$0.07
IdenaIDNA$0.02
OptionRoomROOM$0.04
ZapZAP$0.00
StandardSTND$0.02
Ares ProtocolARES$0.00
ORAO NetworkORAO$0.00
ZoraclesZORA$7.94
Berry DataBRY$0.02
Pyth NetworkPYTH$0.45
DOS NetworkDOS$0.00
xFundXFUND$337.14
SEOR NetworkSEOR$0.00
Kenshi V3KNS$0.00
OracleChainOCT$0.01
OrakuruORK$0.00
FluxFLX$0.08
DREP [old]DREP$--
EquilibriaXEQ$--
UTU ProtocolUTU$--
ADAM OracleADAM$--
Prism NetworkPRISM$--
PolkaCipherCPHR$--
DeCreditCDTC$--
Hiển thị 1 - 48 trong số 48
Hiển thị hàng
100