Top các token Oracles hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Oracles. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

28

1.16%8.45%

₫70.55T₫70,554,377,624,283

₫6,460,475,042,250

42,762,811 LINK

467,009,550 LINK

chainlink-7d-price-graph

137

2.61%10.59%

₫4.82T₫4,820,186,714,792

₫567,847,177,528

7,826,467 UMA

66,435,189 UMA

uma-7d-price-graph

161

1.22%0.58%

₫3.29T₫3,291,941,899,372

₫1,585,766,985,496

463,280,126,344 WIN

961,737,300,000 WIN

wink-7d-price-graph

182

0.99%5.36%

₫2.72T₫2,716,777,844,618

₫37,793,272,666

178,685,141 XYO

12,844,821,266 XYO

xyo-7d-price-graph

262

0.61%28.90%

₫2.34T₫2,341,214,647,387

₫600,958,434,925

2,823,553 REP

11,000,000 REP

augur-7d-price-graph

325

4.29%5.18%

₫1.70T₫1,704,453,655,708

₫2,705,211,917

12,700,585 BRG

8,002,167,205 BRG

bridge-oracle-7d-price-graph

335

1.68%30.55%

₫1.62T₫1,615,342,394,438

₫85,921,074,084

154,877,485 NEST

2,911,743,948 NEST

nest-protocol-7d-price-graph

351

2.50%11.83%

₫1.49T₫1,490,679,224,695

₫104,387,352,969

5,616,197 RLC

80,200,793 RLC

rlc-7d-price-graph

371

0.81%18.60%

₫1.34T₫1,341,544,127,368

₫152,142,299,053

4,185,654 API3

36,907,810 API3

api3-7d-price-graph

389

2.06%15.45%

₫1.22T₫1,224,342,503,298

₫367,101,195,472

10,551,753 BAND

35,191,821 BAND

band-protocol-7d-price-graph
Drep [new]DREP$0.79
DIADIA$0.43
TellorTRB$9.16
AirSwapAST$0.07
KylinKYL$0.03
OraichainORAI$2.93
HAPI ProtocolHAPI$7.60
ModefiMOD$0.22
IdenaIDNA$0.03
Umbrella NetworkUMB$0.02
Bird.MoneyBIRD$19.26
Razor NetworkRAZOR$0.01
ZapZAP$0.01
UTU ProtocolUTU$0.01
Standard ProtocolSTND$0.05
Ares ProtocolARES$0.00
DOS NetworkDOS$0.00
Berry DataBRY$0.15
OptionRoomROOM$0.02
OracleChainOCT$0.01
ORAO NetworkORAO$0.01
ZoraclesZORA$23.33
FluxFLX$0.15
DeCreditCDTC$0.00
EquilibriaXEQ$0.25
ADAM OracleADAM$5.95
xFundXFUND$305.97
OrakuruORK$0.00
PolkaCipherCPHR$0.00
DREP [old]DREP$1.96
ODIN PROTOCOLODIN$0.00
Prism NetworkPRISM$16.23
SEORSEOR$0.00

Hiển thị 1 - 43 trong số 43

Hiển thị hàng

100