Top các token Oracles hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

12

0.80%2.13%

$20,120,728,029

$2,681,435,707

55,840,285 LINK

419,009,556 LINK

1975-price-graph

81

6.62%19.14%

$1,740,525,517

$266,035,651

9,182,896 UMA

60,078,660 UMA

5617-price-graph

114

18.17%120.05%

$802,439,889

$871,297,364

86,941,679 RLC

80,070,793 RLC

1637-price-graph

139

8.19%9.60%

$476,495,598

$46,382,824

1,070,757 REP

11,000,000 REP

1104-price-graph

170

2.03%11.48%

$340,723,401

$129,917,471

7,814,353 BAND

20,494,033 BAND

4679-price-graph

293

4.05%4.10%

$189,205,825

$215,644,458

1,764,055 TRB

1,547,777 TRB

4944-price-graph

305

0.49%17.39%

$178,386,199

$41,809,294

9,710,265 DIA

41,430,434 DIA

6138-price-graph

423

6.16%2.12%

$97,139,090

$22,406,621

3,194,150 API3

13,847,549 API3

7737-price-graph

521

3.30%1.01%

$66,948,728

$10,472,634

313,711,681 NEST

2,005,474,261 NEST

5841-price-graph

538

10.09%7.17%

$62,938,793

$4,945,889

11,787,378 AST

150,000,000 AST

2058-price-graph
KylinKYL$0.69
Drep [new]DREP$1.35
ZapZAP$0.14
Oraichain TokenORAI$27.86
ModefiMOD$2.14
Bird.MoneyBIRD$172.80
OptionRoomROOM$1.14
Umbrella NetworkUMB$0.71
Razor NetworkRAZOR$0.22
Berry DataBRY$5.85
DOS NetworkDOS$0.09
ORAO NetworkORAO$0.25
IdenaIDNA$0.18
ZoraclesZORA$747.67
OracleChainOCT$0.02
xFundXFUND$7931.35
ODIN PROTOCOLODIN$0.12
EquilibriaXEQ$0.20
UTU ProtocolUTU$0.08
OrakuruORK$3.53
DREP [old]DREP$1.96
ADAM OracleADAM$--

Hiển thị 1 - 32 trong số 32

Hiển thị hàng

100