Các loại tiền điện tử:  11,069Trao đổi:  390Vốn hóa thị trường:  $1,547,370,311,657Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,530,082,573Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.6% ETH: 17.4%Phí gas trên ETH:  18 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,069Trao đổi:  390Vốn hóa thị trường:  $1,547,370,311,657Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,530,082,573Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.6% ETH: 17.4%Phí gas trên ETH:  18 Gwei

Top các token Entertainment hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Bài viết này liệt kê các đồng coin tiền điện tử và token giải trí có giá trị cao nhất. Các dự án này được liệt kê theo vốn hóa thị trường từ giá trị lớn nhất và sau đó theo thứ tự giảm dần.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

161

49.44%179.61%

$185.37M$185,372,217

$1,141,519,910

80,053,846 ALICE

13,000,000 ALICE

8766-price-graph

230

14.56%97.67%

$293.52M$293,516,998

$1,000,058,087

3,114,243,700 TLM

914,030,370 TLM

9119-price-graph

422

23.91%98.85%

$51.45M$51,447,315

$4,928,212

26,655,942 REVV

278,270,642 REVV

6993-price-graph

431

8.44%69.78%

$48.26M$48,262,643

$908,591

330,728 PYR

17,567,650 PYR

9308-price-graph

632

10.74%23.95%

$20.63M$20,625,758

$614,818

34,785,091 OLY

1,166,961,150 OLY

8484-price-graph

730

55.44%249.30%

$13.89M$13,887,889

$5,165,234

88,058,691 TOWER

236,765,523 TOWER

8620-price-graph

806

4.87%17.54%

$10.74M$10,735,687

$634,584

324,622 IQN

5,491,860 IQN

3336-price-graph

970

2.28%18.58%

$6.35M$6,351,205

$513,299

24,783,784 STARS

306,657,191 STARS

8996-price-graph

1292

14.29%1.67%

$2.53M$2,530,055

$3,063

102,076 FLIXX

84,323,675 FLIXX

2231-price-graph

1395

8.76%23.36%

$1.83M$1,829,792

$208,479

75,570,201 CAPP

663,271,025 CAPP

2248-price-graph
MobileGoMGO$0.02
HollyGoldHGOLD$0.32
DMarketDMT$0.01
EventChainEVC$0.02
JetcoinJET$0.05
Shadow TokenSHDW$0.06
MU DANKDANK$0.02
SociallSCL$0.02
PlaykeyPKT$0.01
SkinCoinSKIN$0.00
More CoinMORE$0.06
AceDACED$0.00
RealFevrFEVR$0.01
The Crypto PropheciesTCP$0.24
PolkacityPOLC$0.11
EthermonEMON$0.23
NetvrkNTVRK$0.43
MiraQleMQL$0.06
UhiveHVE2$0.00
MaggieMAG$0.00
LeanLEAN$0.00
BitCrystalsBCY$0.06
VoiseVOISE$0.01
ViulyVIU$0.00
ShowSHOW$0.00
VeztVZT$0.01
ugChainUGC$0.00
EtherSportzESZ$0.02
ConcensumCEN$0.01
RACRAC$0.00
Fyooz NFTFYZNFT$0.00
Project SEEDSHILL$0.00
Gods UnchainedGODS$0.00
Yield Guild GamesYGG$0.00
CoriteCO$0.00

Hiển thị 1 - 45 trong số 45

Hiển thị hàng

100