Top các token Poolz Finance Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Poolz Finance Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

11.15%0.88%

₫776.86B₫776,860,956,653

₫60,651,884,074

2,289,311 SDAO

29,322,684 SDAO

singularitydao-7d-price-graph

2

11.60%8.59%

₫384.74B₫384,736,179,428

571,224 HAPI

hapi-one-7d-price-graph

3

1.70%16.78%

₫188.45B₫188,451,750,872

₫2,696,820,952

244,667 NFTD

17,097,151 NFTD

nftrade-7d-price-graph

4

16.60%26.53%

₫170.32B₫170,317,397,888

₫4,763,113,630

58,319,937 LABS

2,085,379,594 LABS

labs-group-7d-price-graph

5

16.09%28.19%

₫162.36B₫162,357,256,372

₫8,414,118,916

9,838,585 KMON

189,843,488 KMON

kryptomon-7d-price-graph

6

14.85%32.70%

₫97.98B₫97,979,949,648

₫22,026,053,662

184,761,827 COOK

821,888,240 COOK

cook-protocol-7d-price-graph

7

16.78%41.55%

₫80.04B₫80,043,935,032

₫27,038,045,584

26,558,327 RAZE

78,623,767 RAZE

raze-network-7d-price-graph

8

3.88%17.31%

₫56.00B₫56,002,801,185

₫1,676,433,608

172,023 DDOS

5,746,599 DDOS

disbalancer-7d-price-graph

9

15.46%27.28%

₫26.55B₫26,547,045,273

₫1,505,413,926

1,550,452 PCNT

27,341,255 PCNT

playcent-7d-price-graph

10

11.06%30.30%

₫16.04B₫16,036,664,323

₫323,953,291

61,281 ROAD

3,033,587 ROAD

yellow-road-7d-price-graph
DeHiveDHV$0.54
Rage FanRAGE$0.01
LepriconL3P$0.00
POLKARAREPRARE$0.03
1MillionNFTs1MIL$0.86
FranklinFLY$0.01
Gem GuardianGEMG$0.25
Gains AssociatesGAINS$0.44
SPACE SIPSIP$0.05
TruePNLPNL$0.09
MerchDAOMRCH$0.08
FM GalleryFMG$0.01
RadarRADAR$0.18
PolkallyKALLY$0.02
ChimerasCHIM$0.15
NftfyNFTFY$0.03

Hiển thị 1 - 26 trong số 26

Hiển thị hàng

100