Top Communications & Social Media Tokens by Market Capitalization

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

313

9.91%9.70%

$168,966,834

$36,544,122

2,774,149 MASK

12,826,666 MASK

8536-price-graph

790

2.75%28.25%

$24,537,769

$2,669,110

264,500,566 SYLO

2,431,617,492 SYLO

5662-price-graph

2576

3.99%7.06%
--

$6,645,175

1,069,503,197 G999

0 G999

8431-price-graph

3581

0.32%5.14%
--

$26,519

119,154 KTT

--
5130-price-graph

Hiển thị 1 - 4 trong số 4

Hiển thị hàng

100