Top các token Communications & Social Media hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Communications & Social Media. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

251

12.32%5.72%

₫9.35T₫9,354,773,105,085

₫3,843,283,501,648

11,967,968 MASK

29,130,723 MASK

mask-network-7d-price-graph

590

9.51%24.67%

₫1.32T₫1,324,645,615,640

₫377,257,546,209

12,207,191 XTM

42,862,500 XTM

torum-7d-price-graph

1135

1.74%35.14%

₫221.66B₫221,658,521,977

₫4,362,885,091

47,861,312 SYLO

2,431,617,492 SYLO

sylo-7d-price-graph

2056

17.31%5.83%

₫12.76B₫12,764,252,364

--

893,470,233 KUE

kuende-7d-price-graph

3108

3.44%11.15%
--

₫35,453,960,086

12,634,859 LIME

0 LIME

ime-lab-7d-price-graph

3262

2.39%20.48%
--

₫21,244,015,770

220,977,772,618,665 FEG

--
fegtoken-7d-price-graph

3712

32.73%1.37%
--

₫6,629,705,678

50,747,769 G999

0 G999

g999-7d-price-graph

4085

4.82%7.09%

₫22.75T₫22,754,783,146,466

10,532,253 DESO

bitclout-7d-price-graph

4743

3.55%8.08%

₫90.88B₫90,880,225,075

₫1,123,047,445

854,477 KTT

69,146,771 KTT

k-tune-7d-price-graph

5244

6.11%14.28%

₫149.55B₫149,545,911,674

983,322 WHL

whaleroom-7d-price-graph
Dtube CoinDTUBE$0.40
WaivlengthWAIV$0.00

Hiển thị 1 - 12 trong số 12

Hiển thị hàng

100