Top các token Communications & Social Media hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Communications & Social Media. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

97

0.94%6.78%11.08%

₫8.18T₫8,183,790,635,713

₫2,136,600,726,607

20,918,807 MASK

80,125,000 MASK

mask-network-7d-price-graph

256

0.26%4.62%43.36%

₫2.27T₫2,274,765,722,904

₫30,729,579,030

48,472,138 ALI

3,588,163,660 ALI

alethea-artificial-liquid-intelligence-token-7d-price-graph

260

8.89%7.72%5.51%

₫2.24T₫2,241,566,146,500

₫8,349,716,171

33,094 DESO

8,884,536 DESO

deso-7d-price-graph

478

0.16%3.10%1.61%

₫785.62B₫785,620,714,308

₫56,046,022,868

3,037,635 XCAD

42,579,811 XCAD

xcad-network-7d-price-graph

1012

0.22%2.27%2.93%

₫99.90B₫99,901,370,004

₫15,956,587,250

388,386,232 SYLO

2,431,617,492 SYLO

sylo-7d-price-graph

1081

0.30%4.34%8.33%

₫77.23B₫77,229,199,793

₫8,614,052,257

50,770,167 LIME

455,179,428 LIME

ime-lab-7d-price-graph

1118

0.12%2.15%7.19%

₫66.08B₫66,079,231,938

₫12,872,743,511

38,867,288 XTM

199,516,175 XTM

torum-7d-price-graph

3045

0.32%3.97%8.45%

₫146.38B₫146,375,305,626

₫9,900,823,931

2,828,809 LMWR

41,821,549 LMWR

limewire-7d-price-graph

4747

1.04%2.93%0.62%

₫16.16B₫16,160,835,002

₫432,735,357

3,628,256 SIMP

135,500,000 SIMP

so-col-7d-price-graph

5753

0.12%2.01%21.65%

₫4.85B₫4,849,377,651

₫98,252,911

1,400,978 KTT

69,146,771 KTT

k-tune-7d-price-graph
G999G999$0.00
WhaleRoomWHL$0.49
KuendeKUE$0.00
Dtube CoinDTUBE$0.08
FEG Token [OLD]FEG$0.00
WaivlengthWAIV$0.00

Hiển thị 1 - 16 trong số 16

Hiển thị hàng

100