Các loại tiền điện tử:  21,229Trao đổi:  527Vốn hóa thị trường:  $956,625,615,451.069Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $55,910,362,741.35Tỷ lệ thống trị:  BTC: 40.1% ETH: 17.4%Phí gas trên ETH:  10 Gwei

Top các token Synthetics hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Synthetics. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

69

0.28%4.12%6.79%

₫12.92T₫12,916,949,329,059

₫1,147,247,799,579

21,182,965 SNX

238,500,594 SNX

synthetix-7d-price-graph

149

0.37%2.02%1.97%

₫3.78T₫3,776,583,325,796

₫209,391,920,979

3,822,776 UMA

68,947,415 UMA

uma-7d-price-graph

319

0.21%0.51%0.48%

₫1.54T₫1,543,311,344,165

₫676,049,209,455

28,027,969 SUSD

63,983,334 SUSD

susd-7d-price-graph

467

0.35%0.63%0.88%

₫759.91B₫759,906,078,560

₫113,493,916,798

447,243,703 BTS

2,994,550,000 BTS

bitshares-7d-price-graph

656

0.92%3.68%2.28%

₫376.65B₫376,647,856,874

₫122,305,338,027

25,244,654 MIR

77,742,680 MIR

mirror-protocol-7d-price-graph

1121

2.82%11.14%22.16%

₫64.97B₫64,972,389,517

₫5,650,641,374

1,227,828 YAM

14,117,851 YAM

yam-7d-price-graph

1231

0.41%2.63%2.75%

₫44.42B₫44,417,690,230

₫1,400,104,572

1,632,134 HZN

51,778,706 HZN

horizon-protocol-7d-price-graph

1503

11.27%9.04%9.54%

₫18.49B₫18,487,554,808

₫94,411,566,099

28,725,543 SNY

5,625,000 SNY

synthetify-7d-price-graph

1720

0.83%3.77%7.54%

₫9.54B₫9,540,703,011

₫92,783,113

282,082 JRT

29,005,880 JRT

jarvis-network-7d-price-graph

2434

0.17%4.74%20.33%

₫442.34M₫442,338,285

₫44,497,852

3,520,891 KALA

35,000,000 KALA

kalata-7d-price-graph
sBTCSBTC$20186.28
sETHSETH$1363.84
sEOSSEOS$0.00
sXMRSXMR$101.06
sBCHSBCH$0.00
sADASADA$2.41
iXMRIXMR$0.00
iCEXICEX$0.00
iDeFiIDEFI$1501.47
sCEXSCEX$1201.57
sDEFISDEFI$22546.37
sXAGSXAG$23.78
iETHIETH$953.45
sLINKsLINK$28.17
sXTZSXTZ$3.16
iLINKILINK$22.84
iBTC (Synthetix)IBTC$133989.72
sXRPSXRP$0.41
sDASHSDASH$0.00
sBNBSBNB$310.69
iXRPIXRP$0.00
sETCSETC$0.00
iXTZIXTZ$0.00
DEUS FinanceDEUS$1.80
Oracle Top 5 Tokens IndexORCL5$10.14
kCoinkCoin$24.71

Hiển thị 1 - 36 trong số 36

Hiển thị hàng

100