Top các token Synthetics hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Synthetics. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

80

4.17%19.91%

₫26.69T₫26,689,753,505,012

114,841,533 SNX

2586-price-graph

119

1.85%18.91%

₫13.17T₫13,170,037,748,421

₫861,592,668,760

4,113,816 UMA

62,882,506 UMA

5617-price-graph

255

0.02%19.00%

₫5.43T₫5,431,558,009,227

₫455,430,154,195

6,518,638 MIR

77,742,680 MIR

7857-price-graph

270

0.68%0.61%

₫4.11T₫4,110,293,554,407

₫170,503,868,248

7,467,312 SUSD

180,012,600 SUSD

2927-price-graph

328

4.70%21.29%

₫2.76T₫2,760,443,499,521

₫303,065,406,765

328,761,060 BTS

2,994,490,000 BTS

463-price-graph

487

0.78%21.29%

₫1.34T₫1,341,372,056,515

₫63,698,012,938

57,980,767 STPT

1,220,976,555 STPT

4006-price-graph

643

0.11%11.06%

₫656.02B₫656,023,201,069

5,625,000 SNY

9447-price-graph

1045

1.81%0.67%

₫175.20B₫175,195,501,434

₫26,480,635,654

2,267,236 KALA

15,000,000 KALA

9353-price-graph

1097

4.97%25.60%

₫150.74B₫150,735,938,213

₫41,068,979,745

3,418,876 YAM

12,548,338 YAM

7131-price-graph

1121

8.82%17.54%

₫140.57B₫140,574,704,990

₫8,447,659,695

2,403,750 HZN

40,000,000 HZN

9237-price-graph
Jarvis NetworkJRT$0.05
sBTCSBTC$42764.35
DEUS FinanceDEUS$4.95
sETHSETH$2933.28
Oracle Top 5 Tokens IndexORCL5$9.47
sADASADA$2.28
sDEFISDEFI$14278.88
sXAGSXAG$21.59
iETHIETH$881.91
sLINKsLINK$23.20
sXTZSXTZ$3.17
iBTC (Synthetix)IBTC$101813.90
sBNBSBNB$311.33
kCoinkCoin$337.09
sEOSSEOS$0.00
sXMRSXMR$101.06
sBCHSBCH$0.00
iXMRIXMR$0.00
iCEXICEX$0.00
iDeFiIDEFI$1501.47
sCEXSCEX$1201.57
iLINKILINK$22.84
sXRPSXRP$0.41
sDASHSDASH$0.00
iXRPIXRP$0.00
sETCSETC$0.00
iXTZIXTZ$0.00

Hiển thị 1 - 37 trong số 37

Hiển thị hàng

100