Top các token Animoca Brands Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Animoca Brands Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

66

0.54%1.84%3.18%

₫35.46T₫35,460,241,964,067

₫1,042,338,163,221

44,147,212 FLOW

1,501,883,814 FLOW

flow-7d-price-graph

78

0.32%0.88%8.14%

₫27.68T₫27,681,813,581,558

₫976,571,597,084

5,059,780 AXS

143,424,083 AXS

axie-infinity-7d-price-graph

80

0.38%1.76%11.35%

₫27.29T₫27,294,521,916,347

₫1,968,807,856,993

162,421,878 SAND

2,251,731,926 SAND

the-sandbox-7d-price-graph

101

0.57%2.73%9.22%

₫19.82T₫19,822,467,758,357

₫1,018,812,524,963

31,089,744 APE

604,895,833 APE

apecoin-ape-7d-price-graph

132

0.35%1.87%17.90%

₫13.33T₫13,334,875,777,193

₫278,450,729,523

10,185,442 SUPER

487,776,093 SUPER

superfarm-7d-price-graph

187

0.21%0.96%8.82%

₫9.15T₫9,149,669,988,652

₫1,115,545,943,842

94,006,932 PIXEL

771,041,667 PIXEL

pixels-7d-price-graph

191

1.08%1.51%13.75%

₫8.91T₫8,905,831,642,140

₫1,575,717,234,672

64,011,716 YGG

361,789,254 YGG

yield-guild-games-7d-price-graph

193

0.56%2.55%7.48%

₫8.73T₫8,729,347,155,544

₫1,232,902,508,787

13,562,236 MASK

96,025,000 MASK

mask-network-7d-price-graph

251

0.26%2.02%2.17%

₫6.12T₫6,115,554,039,985

₫22,675,696,211

978,771 WILD

263,971,012 WILD

wilder-world-7d-price-graph

261

2.12%3.02%15.84%

₫5.76T₫5,762,566,823,069

₫92,584,980,759

9,445,095 GF

587,870,634 GF

guildfi-7d-price-graph
XaiXAI$0.77
Open CampusEDU$0.63
CyberConnectCYBER$9.10
HighstreetHIGH$2.70
Heroes of MaviaMAVIA$3.67
CUDOSCUDOS$0.02
Mines of DalarniaDAR$0.16
GameFi.orgGAFI$8.14
SIDUSSIDUS$0.01
Alien WorldsTLM$0.02
AstraferASTRAFER$0.37
Only1LIKE$0.15
FarcanaFAR$0.11
DeRaceDERC$0.26
Nine ChroniclesWNCG$0.09
BloktopiaBLOK$0.00
GameGPTDUEL$0.02
SplintershardsSPS$0.01
EPIK PrimeEPIK$0.01
REVVREVV$0.01
ProsperPROS$0.41
GenopetsGENE$0.29
TOWERTOWER$0.01
GAMEEGMEE$0.02
SENATESENATE$0.10
DeFi LandDFL$0.00
XDEFI WalletXDEFI$0.10
Thetan WorldTHG$0.07
Blocto TokenBLT$0.02
DOSEDOSE$0.01
DOGAMÍDOGA$0.01
Forj (Bondly)BONDLY$0.00
Rebel BotsRBLS$0.03
LympoLYM$0.00
My DeFi PetDPET$0.06
Blockchain Monster HuntBCMC$0.01
XY FinanceXY$0.15
Rainmaker GamesRAIN$0.00
The Unfettered EcosystemSOULS$0.00
Forest KnightKNIGHT$0.05
PolkaPetsPETS$0.01
My Master WarMAT$0.00
WarenaRENA$0.00
Lympo Market TokenLMT$0.00
Zeus NetworkZEUS$0.77
Polyhedra NetworkZK$1.85
MythosMYTH$0.46
pufETHPUFETH$3142.57
bitsCrunchBCUT$0.15
VeraVERA$0.00
Root ProtocolISME$0.02
Unique NetworkUNQ$0.01
GrapeCoinGRAPE$0.01
MNetNUUM$0.04
BlockchainSpaceGUILD$0.01
Decentralized Eternal Virtual TravellerDEVT$0.00
GooseFXGOFX$0.02
Benji BananasBENJI$0.01
99StarzSTZ$0.02
Stella FantasySFTY$0.00
Genopets KIKI$0.00
QuiddQUIDD$0.02
Jenny Metaverse DAO TokenUJENNY$0.42
PrimatePRIMATE$0.01
Victory GemVTG$0.00
UplandUPX$--
Formula E: High VoltageTBA$--
AmasaAMAS$--
EnvelopNIFTSY$--
AradenaAG$--
SNACKCLUBSNK$--
Health HeroHLTHY$--
XterioXTER$--
BerryBERRY$--
Hiển thị 1 - 84 trong số 84
Hiển thị hàng
100