Top các token Animoca Brands Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Animoca Brands Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

29

0.81%2.72%12.09%

₫64.83T₫64,830,530,624,663

₫2,403,864,095,318

38,421,465 FLOW

1,036,200,000 FLOW

flow-7d-price-graph

36

0.72%2.82%13.58%

₫44.21T₫44,209,194,617,411

₫5,793,849,190,357

40,217,595 APE

306,875,000 APE

apecoin-ape-7d-price-graph

37

0.66%3.90%2.78%

₫41.37T₫41,366,994,194,796

₫8,250,820,157,261

277,545,349 SAND

1,391,524,311 SAND

the-sandbox-7d-price-graph

41

0.78%2.51%0.41%

₫35.10T₫35,101,856,188,683

83,814,430 AXS

axie-infinity-7d-price-graph

300

0.92%4.49%7.43%

₫1.93T₫1,928,538,942,170

₫327,934,082,135

19,781,271 YGG

116,331,159 YGG

yield-guild-games-7d-price-graph

302

0.68%1.18%0.91%

₫1.92T₫1,917,530,511,653

₫487,759,384,597

664,280,231 TLM

2,611,487,653 TLM

alien-worlds-7d-price-graph

330

0.41%12.57%18.28%

₫1.67T₫1,669,500,083,180

₫217,060,984,331

2,053,922,346 BLOK

15,797,512,106 BLOK

bloktopia-7d-price-graph

346

0.75%5.72%3.65%

₫1.59T₫1,589,944,990,099

₫169,457,567,480

43,040,477 SUPER

403,829,654 SUPER

superfarm-7d-price-graph

349

0.57%2.57%5.44%

₫1.57T₫1,572,154,886,944

₫581,822,472,263

77,155,700 DAR

208,484,058 DAR

mines-of-dalarnia-7d-price-graph

387

0.44%4.09%6.99%

₫1.30T₫1,304,774,442,316

₫34,565,333,346

21,012,252 SPS

793,171,847 SPS

splintershards-7d-price-graph
Mask NetworkMASK$1.73
Wilder WorldWILD$0.37
GenopetsGENE$7.08
HighstreetHIGH$1.93
DeRaceDERC$0.32
GameFiGAFI$14.01
Thetan ArenaTHG$0.10
GuildFiGF$0.23
XDEFI WalletXDEFI$0.17
SIDUSSIDUS$0.00
REVVREVV$0.02
GAMEEGMEE$0.01
DeFi LandDFL$0.01
EPIK PrimeEPIK$0.01
AstraferASTRAFER$3.81
LympoLYM$0.00
Only1LIKE$0.02
SENATESENATE$0.08
Blockchain Monster HuntBCMC$0.02
ProsperPROS$0.52
TOWERTOWER$0.00
My DeFi PetDPET$0.11
XY FinanceXY$0.31
Forj(Bondly)BONDLY$0.01
DOSEDOSE$0.01
My Master WarMAT$0.04
WarenaRENA$0.04
Forest KnightKNIGHT$0.03
Lympo Market TokenLMT$0.00
Rainmaker GamesRAIN$0.07
QuiddQUIDD$0.06
Decentralized Eternal Virtual TravellerDEVT$0.04
PolkaPetsPETS$0.02
Blocto TokenBLT$0.08
VeraVERA$0.03
DOGAMÍDOGA$0.07
BlockchainSpaceGUILD$0.07
Victory GemVTG$0.00
Jenny Metaverse DAO TokenUJENNY$0.25
Rebel BotsRBLS$0.13
99StarzSTZ$0.07
EnvelopNIFTSY$0.00
GooseFXGOFX$0.04
AmasaAMAS$0.02
UplandUPX$0.00
Metaverse.NetworkNUUM$0.00
Formula E: High VoltageTBA$0.00
Unique NetworkUNQ$0.00
SNACKCLUBSNK$0.00

Hiển thị 1 - 59 trong số 59

Hiển thị hàng

100