Top các token Binance Launchpool hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Binance Launchpool. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

289

1.20%17.52%

₫1.96T₫1,963,839,980,826

₫53,511,222,184

332,467 BTCST

12,201,404 BTCST

btc-standard-hashrate-token-7d-price-graph

320

0.94%14.83%

₫1.71T₫1,714,576,369,360

₫462,903,282,362

5,249,754,033 REEF

19,444,891,736 REEF

reef-7d-price-graph

357

2.80%8.54%

₫1.46T₫1,460,137,122,359

₫539,361,026,855

164,870,183 ALPHA

446,330,126 ALPHA

alpha-finance-lab-7d-price-graph

358

3.05%5.40%

₫1.45T₫1,450,844,694,999

₫234,038,720,280

12,939,162 CTK

80,212,005 CTK

certik-7d-price-graph

390

0.62%10.77%

₫1.23T₫1,225,392,609,859

₫237,919,529,994

2,363,002 XVS

12,170,524 XVS

venus-7d-price-graph

537

1.79%6.24%

₫645.09B₫645,090,445,502

₫160,585,566,345

77,738,421 FLM

312,284,062 FLM

flamingo-7d-price-graph

546

0.21%9.32%

₫631.87B₫631,874,509,541

₫75,160,610,536

14,422,522 HARD

121,250,000 HARD

hard-protocol-7d-price-graph

565

0.78%5.64%

₫576.24B₫576,243,172,914

₫119,759,353,643

35,798,755 ATA

172,252,000 ATA

automata-network-7d-price-graph

667

3.34%5.86%

₫364.68B₫364,676,003,882

₫270,519,322,882

35,606,751 BEL

48,000,000 BEL

bella-protocol-7d-price-graph

783

3.76%20.48%

₫235.67B₫235,665,089,825

₫144,298,355,993

1,568,021 WING

2,560,859 WING

wing-7d-price-graph
Unifi Protocol DAOUNFI$1.96

Hiển thị 1 - 11 trong số 11

Hiển thị hàng

100