Top các token Binance Launchpool hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

90

6.12%19.50%

$1,319,240,433

$286,781,912

2,145,418 XVS

9,869,251 XVS

7288-price-graph

129

0.20%4.76%

$572,260,353

$13,704,797

202,703 BTCST

8,464,090 BTCST

8891-price-graph

132

12.38%1.70%

$536,073,827

$64,934,144

34,591,934 ALPHA

285,579,035 ALPHA

7232-price-graph

332

3.42%17.07%

$151,292,833

$68,082,578

67,500,796 FLM

150,000,000 FLM

7150-price-graph

369

11.37%2.23%

$123,866,618

$31,448,247

7,997,472 BEL

31,500,000 BEL

6928-price-graph

377

3.45%0.42%

$119,884,397

$15,989,558

5,951,701 CTK

44,623,879 CTK

4807-price-graph

445

2.56%10.19%

$88,522,942

$15,396,392

10,652,934 HARD

61,250,000 HARD

7576-price-graph

468

6.08%10.62%

$81,738,466

$10,258,546

451,398 UNFI

3,596,667 UNFI

7672-price-graph

524

8.05%1.20%

$66,687,160

$15,802,666

374,918 WING

1,582,150 WING

7048-price-graph

Hiển thị 1 - 9 trong số 9

Hiển thị hàng

100