Top các token Analytics hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Analytics. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

58

0.88%8.18%16.38%

₫19.89T₫19,888,376,117,022

₫4,382,675,699,992

1,520,509,375 GRT

6,900,000,000 GRT

the-graph-7d-price-graph

593

0.62%8.07%17.28%

₫552.66B₫552,655,064,582

₫15,802,469,593

4,908,829 PRQ

171,675,032 PRQ

parsiq-7d-price-graph

685

0.32%8.20%11.50%

₫355.64B₫355,637,665,145

₫9,113,409,586

2,522,388 DEXT

98,432,544 DEXT

dextools-7d-price-graph

848

0.43%6.79%81.47%

₫182.84B₫182,839,402,598

₫394,937,001

1,259,205,443,140 DOBO

582,959,739,166,037 DOBO

dogebonk-7d-price-graph

1565

1.42%11.08%7.54%

₫18.45B₫18,446,144,179

₫12,180,330,411

224,508,224 GLQ

339,999,895 GLQ

graphlinq-protocol-7d-price-graph

2098

0.53%5.94%9.67%

₫3.59B₫3,587,198,827

₫414,615

347 ASTRO

3,000,000 ASTRO

astrotools-7d-price-graph

2374

0.53%5.86%17.74%

₫1.02B₫1,018,278,927

₫2,888,331

56,730 CHART

20,000,000 CHART

chartex-7d-price-graph

8614

0.53%5.82%3.65%
--
--
--
uniwhales-7d-price-graph

8639

0.17%6.15%3.08%
--
--

0 VISION

apy-vision-7d-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Less NetworkLESS$0.00

Hiển thị 1 - 11 trong số 11

Hiển thị hàng

100