Top các token Framework Ventures Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Framework Ventures Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

1.26%13.63%

₫15819.83T₫15,819,833,368,355,036

18,940,087 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

1.70%22.96%

₫6630.23T₫6,630,233,174,167,214

119,313,298 ETH

ethereum-7d-price-graph

3

0.10%33.50%

₫163.45T₫163,452,296,509,931

₫24,727,163,574,150

70,649,491 LINK

467,009,550 LINK

chainlink-7d-price-graph

4

0.22%35.77%

₫46.23T₫46,225,806,057,677

₫4,863,066,346,316

1,419,086 AAVE

13,489,097 AAVE

aave-7d-price-graph

5

4.62%22.66%

₫44.15T₫44,148,528,976,092

₫2,155,133,885,896

230,201,118 GRT

4,715,735,200 GRT

the-graph-7d-price-graph

6

9.35%31.82%

₫31.44T₫31,441,969,518,307

₫11,978,323,085,738

173,292,081 CRV

454,875,386 CRV

curve-dao-token-7d-price-graph

7

1.50%27.82%

₫20.19T₫20,186,833,668,490

36,638 YFI

yearn-finance-7d-price-graph

8

4.70%12.85%

₫11.42T₫11,416,681,284,583

₫1,397,817,580,342

14,060,786 SNX

114,841,533 SNX

synthetix-network-token-7d-price-graph

9

3.79%36.50%

₫10.67T₫10,665,699,394,687

₫1,720,124,187,254

23,926,813 KAVA

148,359,170 KAVA

kava-7d-price-graph

10

6.45%32.99%

₫1.25T₫1,251,940,424,188

₫609,763,579,459

53,844,864 DODO

110,551,965 DODO

dodo-7d-price-graph
TellorTRB$18.90
EdgewareEDG$0.00
dHedge DAODHT$0.60
EdgelessEDG$0.03
PowerTrade FuelPTF$0.10
FractalFCL$0.09

Hiển thị 1 - 16 trong số 16

Hiển thị hàng

100