Top các token Framework Ventures Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Framework Ventures Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.06%2.63%2.39%

₫12,030.72T₫12,030,721,767,929,544

19,395,868 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

0.12%2.75%1.80%

₫5,194.34T₫5,194,340,069,664,554

120,230,939 ETH

ethereum-7d-price-graph

21

0.11%4.89%8.49%

₫72.14T₫72,138,565,624,306

₫3,756,936,062,951

26,930,277 LINK

517,099,970 LINK

chainlink-7d-price-graph

41

0.03%4.52%17.75%

₫23.85T₫23,848,192,696,164

₫864,264,313,957

326,355,891 GRT

9,005,344,838 GRT

the-graph-7d-price-graph

51

0.15%4.08%6.82%

₫20.02T₫20,022,534,232,469

₫898,963,079,497

647,549 AAVE

14,422,799 AAVE

aave-7d-price-graph

64

0.28%4.54%7.51%

₫14.51T₫14,508,227,752,767

₫804,764,221,063

45,317,525 CRV

816,980,871 CRV

curve-dao-token-7d-price-graph

70

0.24%7.63%9.87%

₫12.98T₫12,982,426,398,421

₫526,057,569,487

10,639,350 SNX

262,565,507 SNX

synthetix-7d-price-graph

73

0.06%21.79%7.21%

₫12.4T₫12,396,980,106,473

₫2,254,802,929,489

101,728,250 KAVA

559,305,240 KAVA

kava-7d-price-graph

134

0.01%2.79%6.87%

₫4.65T₫4,652,409,360,732

33,018 YFI

yearn-finance-7d-price-graph

362

0.24%6.41%13.34%

₫1.17T₫1,174,658,142,964

₫124,859,093,172

48,374,888 DODO

455,104,665 DODO

dodo-7d-price-graph
TellorTRB$10.17
dHedge DAODHT$0.12
EdgewareEDG$0.00
EdgelessEDG$0.01
FractalFCL$0.04
PowerTrade FuelPTF$0.01

Hiển thị 1 - 16 trong số 16

Hiển thị hàng

100