Top các token Rebase hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Rebase. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

370

2.48%0.85%

₫1.43T₫1,428,278,523,641

₫15,805,334,224

752,898 AMPL

68,037,072 AMPL

ampleforth-7d-price-graph

1023

4.85%27.17%

₫101.27B₫101,273,215,651

503 DIGG

digg-7d-price-graph

1186

0.98%4.38%

₫60.50B₫60,500,674,401

₫1,513,482

64 DITTO

2,570,142 DITTO

ditto-7d-price-graph

1256

2.55%0.26%

₫50.62B₫50,617,325,781

₫2,966,147

26,136 ESD

446,012,145 ESD

empty-set-dollar-7d-price-graph

1572

1.27%1.83%

₫20.38B₫20,384,922,707

--

465,929,910 XAMP

antiample-7d-price-graph

1607

7.97%13.78%

₫18.37B₫18,368,158,704

₫4,442,084,268

3,247,212 STND

13,427,324 STND

standard-protocol-7d-price-graph

1769

1.02%7.63%

₫11.59B₫11,591,583,142

₫55,072,413

2,284 BASE

480,680 BASE

base-protocol-7d-price-graph

1838

0.69%3.33%

₫9.31B₫9,308,203,570

₫11,903,630

69,792 BAC

54,575,145 BAC

basis-cash-7d-price-graph

2082

1.27%1.82%

₫4.67B₫4,671,684,347

--

588,943 RMPL

rmpl-7d-price-graph

2091

0.05%4.81%

₫4.57B₫4,570,284,676

₫773,370

3,451 SHARE

20,395,279 SHARE

seigniorage-shares-7d-price-graph
ChargeDefiCHARGE$7.97
YAM V2YAMV2$11.70
Auric NetworkAUSCM$0.03
Ramifi ProtocolRAM$0.01
YAM V1YAM$0.21
InvictusIN$37.93
Basis ShareBAS$0.44
COILCOIL$0.55
Golden Ratio Per LiquidityGRPL$52.77
Based Money$BASED$0.55
Tokens of BabelTOB$0.17
RebasedREB2$1.32
Soft LinkSLINK$5.38
Zombie.FinanceZOMBIE$0.00
DollarsUSDX$0.17
Xplosive EthereumXETH$0.07
xBTCxBTC$0.51
Benchmark ProtocolMARK$1.06
DebaseDEBASE$0.20
rbase.financeRBASE$0.31
VELO TokenVLO$0.00
xETH-GXETH-G$0.14
Xdef FinanceXDEF2$0.30
Rise ProtocolRISE$24.79
McBase FinanceMCBASE$4.33
Elastic BitcoinXBT$0.00
Super Algorithmic TokenSATO$0.00

Hiển thị 1 - 37 trong số 37

Hiển thị hàng

100