NU

NuCypher giá 
NU

₫2,557.32  

10.73% (1n)

biểu đồ NuCypher sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về NuCypher
Vốn hóa thị trường
 

0.00%

₫3,530,867,568,787
#5403
Khối lượng (24 giờ)
 

1504.96%

₫79,879,599
#4971
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
0.00%
Nguồn cung lưu thông tự báo cáo
 
1,380,688,920 NU
100.00%
Tổng cung
 
1,380,688,920 NU
Nguồn cung tối đa
 
1,380,688,920 NU
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫3,530,867,568,691
công cụ chuyển đổi NU sang VND
NU
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫2,309.49
Cao
₫2,557.32
Cao nhất mọi thời đại
Oct 15, 2021 (2 years ago)
₫88,234.44
-97.1%
Thấp nhất mọi thời đại
Sep 11, 2023 (6 months ago)
₫1,265.56
+102.07%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi63,306x
598th / 8.9K
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

NuCypher community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

NuCypher markets

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về NuCypher%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về NuCypher

What Is NuCypher (NU)?

NuCypher is a decentralized encryption, access control and key management system (KMS), encryption service for public blockchains. NuCypher offers end-to-end encrypted data sharing on public blockchains and decentralized storage solutions.

NuCypher allows users to share private data between a number of participants in public consensus networks, using proxy re-encryption (PRE) technology. This decryption technology makes NuCypher much more secure and protected than traditional blockchain projects based on public-key encryption, according to NuCypher.

NuCypher (NU) are the native tokens used on the larger NuCypher network. The tokens are used to incentivize network participants for performing key management services and accessing delegation/revocation operations on the network.

The NU tokens are also used for staking to run a NuCypher worker node. The NuCypher network is protected against malicious staking, and would automatically slash a suspected user’s rewards.

NU is also used on the network for participating in the NuCypher DAO. The NuCypher DAO is the protocol that controls network parameters and smart contract upgrades on the network. Users who stake NU can also participate in validating DAO proposals.

Who Are the Founders of NuCypher?

What Makes NuCypher Unique?

How Many NuCypher (NU) Tokens Are There in Circulation?

How Is the NuCypher Network Secured?

Where Can You Buy Nucypher (NU)?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phân tích về NuCypher

Đang tải...