Top các token 1Confirmation Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho 1Confirmation Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

1.46%11.47%

₫8475.57T₫8,475,574,041,024,206

19,084,031 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

0.47%14.82%

₫2975.17T₫2,975,166,427,748,174

121,395,196 ETH

ethereum-7d-price-graph

12

1.54%18.34%

₫153.93T₫153,931,100,179,801

₫6,427,081,421,351

41,234,375 DOT

987,579,315 DOT

polkadot-new-7d-price-graph

26

2.41%6.84%

₫53.33T₫53,328,345,779,811

₫8,029,288,521,519

43,116,840 ATOM

286,370,297 ATOM

cosmos-7d-price-graph

48

1.92%17.46%

₫20.15T₫20,145,877,900,668

977,631 MKR

maker-7d-price-graph

66

4.47%5.95%

₫13.60T₫13,599,299,350,223

₫1,312,837,550,873

144,582,869 BAT

1,497,691,558 BAT

basic-attention-token-7d-price-graph

79

1.15%15.11%

₫9.48T₫9,484,295,839,019

8,470,098 KSM

kusama-7d-price-graph

163

1.71%7.09%

₫2.65T₫2,653,753,876,308

₫25,225,295,534

316,914,502 CKB

33,340,068,750 CKB

nervos-network-7d-price-graph

196

0.88%13.06%

₫2.02T₫2,023,152,195,889

11,000,000 REP

augur-7d-price-graph

Hiển thị 1 - 9 trong số 9

Hiển thị hàng

100