Top các token 1Confirmation Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho 1Confirmation Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

 

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.22%0.54%1.48%

₫24,960.53T₫24,960,532,824,792,304

19,634,368 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

0.87%0.11%5.59%

₫8,749.9T₫8,749,904,097,891,927

120,161,070 ETH

ethereum-7d-price-graph

13

0.98%0.05%2.80%

₫235.47T₫235,472,033,346,541

₫6,427,000,514,161

34,983,122 DOT

1,281,709,367 DOT

polkadot-new-7d-price-graph

25

0.62%1.50%3.17%

₫94.53T₫94,534,551,866,382

₫4,291,922,753,703

17,594,917 ATOM

387,548,354 ATOM

cosmos-7d-price-graph

48

0.52%3.87%2.36%

₫46.15T₫46,150,535,471,739

923,281 MKR

maker-7d-price-graph

132

2.35%2.61%22.50%

₫11.38T₫11,377,481,400,588

₫1,185,396,565,379

4,541,136,920 CKB

43,586,005,187 CKB

nervos-network-7d-price-graph

150

2.04%1.34%1.53%

₫9.67T₫9,672,096,617,477

8,470,098 KSM

kusama-7d-price-graph

154

1.25%0.60%6.27%

₫9.29T₫9,288,120,566,731

₫843,177,686,544

135,300,093 BAT

1,490,413,701 BAT

basic-attention-token-7d-price-graph

223

1.01%7.11%26.13%

₫9.26T₫9,255,110,258,531

₫8,574,700,230

81,369 STRD

87,825,728 STRD

stride-7d-price-graph

1023

0.09%1.69%8.75%

₫229.83B₫229,833,461,238

11,000,000 REP

augur-7d-price-graph
Hiển thị 1 - 10 trong số 10
Hiển thị hàng
100