Top các token Move To Earn hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Move To Earn. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

140

1.64%4.18%25.92%

₫11.18T₫11,177,719,958,843

₫2,402,572,983,132

417,800,602 GMT

1,943,773,682 GMT

green-metaverse-token-7d-price-graph

549

0.67%1.64%24.51%

₫1.53T₫1,533,050,593,328

₫213,951,733,930

939,738,047 SWEAT

6,733,602,686 SWEAT

sweat-economy-7d-price-graph

663

0.13%10.59%22.53%

₫1.01T₫1,010,690,391,145

₫65,461,869,718

78,259,749 GST

1,208,281,651 GST

green-satoshi-token-7d-price-graph

891

1.20%2.29%36.41%

₫460.18B₫460,176,500,799

₫114,331,663,100

628,582,961 FITFI

2,530,000,000 FITFI

step-app-7d-price-graph

1022

1.50%6.41%16.68%

₫301.29B₫301,293,693,151

₫1,367,276,880

201,115 GENE

44,317,736 GENE

genopets-7d-price-graph

1279

0.44%5.44%16.91%

₫131.63B₫131,626,962,480

₫120,478,932

25,835 DEFIT

28,225,908 DEFIT

digital-fitness-7d-price-graph

1280

0.72%0.85%26.60%

₫129.7B₫129,703,091,008

₫152,749,384,759

1,005,392,218 DOSE

853,702,151 DOSE

dose-7d-price-graph

1351

3.29%3.93%33.38%

₫98.58B₫98,584,704,391

₫20,093,915,591

149,031,954 MOOV

731,180,094 MOOV

dotmoovs-7d-price-graph

1422

0.31%8.69%28.28%

₫77.08B₫77,079,204,744

₫57,189,106,369

470,538,199 WLKN

634,189,140 WLKN

walken-7d-price-graph

1567

1.95%1.86%42.59%

₫45.87B₫45,873,586,510

₫7,633,196,233

618,614,616 MOVEZ

3,717,718,009 MOVEZ

movez-7d-price-graph
PUMLxPUMLX$0.01
Step®STEP$0.00
beFITTERFIU$0.00
SPRINTSWP$0.00
GAMI WorldGAMI$0.13
Rebase GGIRL$0.09
Super Athletes TokenSAT$0.00
MenzyMNZ$0.00
GalvanIZE$0.00
StabledocSDT$0.00
Genopets KIKI$0.00
CarminCARMIN$0.01
CaloCALO$0.00
EZZY GAMEEZY$0.00
VicMoveVIM$0.00
WirtualWIRTUAL$0.00
AircoinsAIRX$0.00
ActifitAFIT$--
YetiCoinYETIC$--
Inu BaseINUB$--
Movey TokenMOVEY$--
MovingOn FinanceMOVON$--
BikearnRTE$--
WalkNWALKN$--
Hiển thị 1 - 34 trong số 34
Hiển thị hàng
100