Top các token Near Protocol Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Near Protocol Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

18

0.07%1.55%13.90%

₫105.87T₫105,871,850,739,020

₫6,095,621,291,346

32,060,897 LINK

556,849,970 LINK

chainlink-7d-price-graph

33

0.27%5.45%13.56%

₫34.84T₫34,843,090,344,538

977,631 MKR

maker-7d-price-graph

41

0.27%0.10%0.69%

₫25.78T₫25,780,352,320,135

₫954,280,261,690

35,297,351 NEAR

953,575,366 NEAR

near-protocol-7d-price-graph

44

0.38%0.46%0.74%

₫19.67T₫19,668,882,114,494

₫513,555,599,892

241,058,157 GRT

9,232,387,837 GRT

the-graph-7d-price-graph

142

0.21%0.58%4.51%

₫4.25T₫4,245,817,969,264

₫101,282,610,681

1,250,825 BAL

52,435,200 BAL

balancer-7d-price-graph

150

0.15%1.35%0.40%

₫4.06T₫4,063,409,745,073

₫152,608,579,591

2,073,018,238 SC

55,196,913,123 SC

siacoin-7d-price-graph

160

0.22%4.56%4.23%

₫3.68T₫3,682,337,851,453

₫267,442,586,126

9,764,241 BAND

134,440,952 BAND

band-protocol-7d-price-graph

162

0.05%0.38%6.00%

₫3.56T₫3,560,604,817,109

₫158,968,262,605

39,076,759 ONT

875,249,524 ONT

ontology-7d-price-graph

312

0.46%2.33%19.92%

₫1.52T₫1,523,283,669,269

₫28,132,627,127

123,718,113 SWEAT

6,698,904,460 SWEAT

sweat-economy-7d-price-graph

344

0.87%7.73%25.10%

₫1.35T₫1,350,178,781,221

₫14,339,630,551

6,456,440 CQT

607,920,038 CQT

covalent-7d-price-graph
Ampleforth Governance TokenFORTH$2.86
DIADIA$0.25
Somnium Space CubesCUBE$0.71
PureFi ProtocolUFI$0.02
CoretoCOR$0.00
Octopus NetworkOCT$0.10
Meta PoolMETA$0.00
TrisolarisTRI$0.00
ParasPARAS$0.01
Wrapped NearWNEAR$1.11
Jumbo ExchangeJUMBO$0.07
Staked NEARSTNEAR$1.35
Pulse Predictions MarketPULSE$0.01
Skyward FinanceSKYWARD$0.00
Hiển thị 1 - 24 trong số 24
Hiển thị hàng
100