Top các token Near Protocol Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Near Protocol Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

22

0.44%4.46%1.50%

₫98.61T₫98,606,093,021,941

₫7,434,578,980,139

57,556,535 NEAR

763,382,169 NEAR

near-protocol-7d-price-graph

24

1.20%3.12%0.36%

₫96.42T₫96,420,765,697,263

₫10,680,166,742,156

52,071,211 LINK

470,099,970 LINK

chainlink-7d-price-graph

53

0.01%4.94%13.45%

₫23.18T₫23,175,116,230,120

977,631 MKR

maker-7d-price-graph

57

0.26%5.93%10.98%

₫21.91T₫21,914,290,819,710

₫5,433,625,199,844

1,710,847,692 GRT

6,900,000,000 GRT

the-graph-7d-price-graph

122

1.61%1.82%6.52%

₫6.83T₫6,826,434,420,085

₫993,345,381,713

6,229,931 BAL

42,813,121 BAL

balancer-7d-price-graph

133

0.13%3.20%0.51%

₫5.97T₫5,970,082,888,876

₫801,286,539,607

117,473,354 ONT

875,249,524 ONT

ontology-7d-price-graph

134

0.40%3.40%2.81%

₫5.97T₫5,969,615,995,578

₫192,500,691,690

1,668,477,700 SC

51,740,962,992 SC

siacoin-7d-price-graph

292

3.11%0.32%0.88%

₫2.07T₫2,068,663,352,687

₫132,599,198,013

980,580 FORTH

15,297,897 FORTH

ampleforth-governance-token-7d-price-graph

370

0.38%4.61%9.56%

₫1.42T₫1,418,387,780,367

₫379,852,246,759

9,424,568 BAND

35,191,821 BAND

band-protocol-7d-price-graph

462

0.16%6.32%0.07%

₫932.37B₫932,367,391,842

₫172,909,670,259

15,262,765 DIA

82,300,225 DIA

dia-7d-price-graph
Somnium Space CubesCUBE$1.99
CovalentCQT$0.08
Octopus NetworkOCT$0.45
Wrapped NearWNEAR$5.50
TrisolarisTRI$0.04
ParasPARAS$0.04
Jumbo ExchangeJUMBO$0.92
Staked NEARSTNEAR$6.09
Pulse Predictions MarketPULSE$0.03
Skyward FinanceSKYWARD$0.00
Meta PoolMETA$0.01

Hiển thị 1 - 21 trong số 21

Hiển thị hàng

100